Specifikacija proizvoda

Prenosni fotometar za bakar, LR

Značajne karakteristike:

  • Veliki, jasan display omogućava brzo i lako čitanje rezultata
  • CAL Check™ – Osigurava tačna merenja i eleminiše mogućnost greške.
  • Sigurnosni sistem za držanje kiveta
  • Automatsko gašenje – Nakon 10 minuta neaktivnosti, kada se nalazi u mernom režimu
  • Vodootporan
  • Veliki, jasni tasteri
  • Direktno očitavanje merenog parametra

Opseg 0.000 do 1.500 mg/L
Rezolucija 0.001 mg/L za merenja; 0.01 mg/L za kalibraciju i validaciju
Tačnost ±0.010 mg/L ±5% očitane @ 25°C
Izvor svetlosti Volframova lampa
Detektor silicijumska fotoćelija sa filtrom talasnih dužina @560 nm
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost max 95% nekondenzovano
Napajanje 9V baterija
Automatsko isključivanje nakon deset minuta neaktivnosti u mernom režimu, nakon jednog sata u režimu kalibracije, sa poslednjim podsetnikom očitavanja
Dimenzije 192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7″)
Masa 360 g (12.7 oz.)
Metoda adaptacija USEPA metode