Specifikacija proizvoda

Prenosni fotometar za merenje rastvorenog kiseonika

Hanna prenosni fotometri imaju napredni optički sistem; kombinacija diode koja emituje svetlost (LED), uskog filtera interferencija i silikonskog fotodetektora obezbeđuju tačna fotometrijska očitavanja svaki put. Hanna ekskluzivna CAL Check ™ funkcija koristi gotove standarde NIST koji se mogu pratiti kako bi se proverila validacija i kalibracija merača. Ekskluzivni sistem za zaključavanje kiveta obezbeđuje da se kiveta ubacuje u ćeliju za merenje u istoj poziciji svaki put kako bi se održala konzistentna dužina puta.

Značajne karakteristike:

  • Veliki ekran za lakša očitavanja rezultata merenja
  • Rastvoreni kiseonik se meri u rasponu od 0.0 do 10.0 mg/L (ppm)
  • Kivete pravljenje od specijalnog optičkog stakla
  • GLP – dobra laboratorijska praksa
  • Automatska kalibracija
  • Vodootporni kofer za čuvanje
  • Automatsko gašenje u cilju čuvanja baterije

Opseg 0.0 do 10.0 mg/L (ppm)
Rezolucija 0.1 mg/L (ppm)
Tačnost ±0.2 mg/L ±3% od očitavanja
Izvor svetlosti LED
Detektor silicijumska fotoćelija sa filterom talasnih dužina@ 466 nm
Metoda Modifikovana Winklerova metoda