Specifikacija proizvoda

CAL Check™ – Osigurava tačna merenja i eleminiše mogućnost greške.

GLP – Dobra laboratorijska praksa.

Automatsko gašenje – Posle 10 minuta nekorišćenja, kada se nalazi u mernom režimu.

Indikator statusa baterije

Ugrađen timer – Prikazuje vreme preostalo do početka merenja. Omogućava precizno određivanje mernih intervala.

Poruke o greški – Obaveštava korisnika ukoliko nije preuze sve neophodne radnje pre samog početka merenja

Indikator za hlađenje lampe – Sprečava korišćenje pregrejanih uzoraka, kako ne bi došlo do oštećenja Volfram lampe

Opseg 0 to 500 PCU (Platinum Cobalt Units)
Rezolucija 10 PCU
Tačnost na @ 25°C (77°F) ±10 PCU ±5% očitane
Izvor svetlosti Volframova lampa
Detektor silicijumska fotoćelija sa filtrom talasnih dužina @ 420 nm
Metoda adaptacija standardne metode za ispitivanje voda i otpadnih voda, kolorimetrijski
Automatsko isključivanje nakon deset minuta neaktivnosti u mernom režimu , ili nakon jednog sata u režimu kalibracije, sa poslednjim podsetnikom očitavanja
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost max 95% -nekondenzovano
Tip baterije 9V
Dimenzije 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)
Masa 360g (12.7oz.)
Informacije o isporuci Prenosni fotometar HI96727  se isporučuje sa kivetama za uzorak sa poklopcem(2), 9V baterijom, sertifikatom o kvalitetu i uputstvom za upotrebu.