Specifikacija proizvoda

Prenosni fotometar za amonijak, MR

Značajne karakteristike

  • CAL Check™ – Osigurava tačna merenja i eleminiše mogućnost greške.
  • GLP – Dobra laboratorijska praksa.
  • Automatsko gašenje – Posle 10 minuta nekorišćenja, kada se nalazi u mernom režimu.
  • Indikator statusa baterije
  • Ugrađen timer – Prikazuje vreme preostalo do početka merenja. Omogućava precizno određivanje mernih intervala.
  • Poruke o greški – Obaveštava korisnika ukoliko nije preuze sve neophodne radnje pre samog početka merenja
  • Indikator za hlađenje lampe – Sprečava korišćenje pregrejanih uzoraka, kako ne bi došlo do oštećenja Volfram lampe
  • Jedinice merenja – Odgovarajuća jedinica mere se prikazuje zajedno sa parametrom koji se meri

Specifikacije apsorbcije
Izvor svetlosti dioda koja emituje svetlost
Detektor svetlosti silikonska fotoćelija sa uskim opsegom filtera talasnih dužina 466 nm
Dodatne Specifikacije
Opseg 0.00 – 9.99 mg/L (ppm) (kao NH₃-N)
Rezolucija 0.01 mg/L
Tačnost na 25°C (77°F) ±0.05 mg/L ±5% od očitane vrednosti
Metoda adaptacija ASTM uputstva o tehnologiji voda i životne sredine, D1426-93, Nessler- ova metoda
Automatsko isključivanje nakon deset minuta nekorišćenja u mernom režimu; nakon jednog sata nekorišćenja u kalibracionom režimu; sa podsetnikom o poslednjoj očitanoj vrednosti
Radna okolina 0 – 50°C (32 – 122°F); Relativna vlažnost vazduha do 95% ne kondenzuje
Masa 360g (12.7oz.)
Vrsta baterije 9V baterija
Dimenzije 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)
Informacije o isporuci HI96715 se isporučuje sa 2 kivete za uzorke sa zatvaračima, 9V baterijama, sertifikatom o kvalitetu instrumenta i uputstvom za upotrebu.