Specifikacija proizvoda

Prenosni fotometar za amonijak, HR

Značajne karakteristike

  • CAL Check™ – Osigurava tačna merenja i eleminiše mogućnost greške.
  • GLP – Dobra laboratorijska praksa.
  • Automatsko gašenje – Posle 10 minuta nekorišćenja, kada se nalazi u mernom režimu.
  • Indikator statusa baterije
  • Ugrađen timer – Prikazuje vreme preostalo do početka merenja. Omogućava precizno određivanje mernih intervala.
  • Poruke o greški – Obaveštava korisnika ukoliko nije preuze sve neophodne radnje pre samog početka merenja
  • Indikator za hlađenje lampe – Sprečava korišćenje pregrejanih uzoraka, kako ne bi došlo do oštećenja Volfram lampe
  • Jedinice merenja – Odgovarajuća jedinica mere se prikazuje zajedno sa parametrom koji se meri

Specifikacije apsorbcije
Izvor svetlost Volfram lampa
Detektor svetlosti silikonska fotoćelija sa uskim opsegom filtera talasnih dužina @420 nm
Dodatne Specifikacije
Opseg 0.0 – 50.0 mg/L (ppm) kao NH₄+
Rezolucija 0.01 mg/L (ppm)
Tačnost na 25°C (77°F) ±0.5 mg/L ±5% od očitane vrednosti
Metoda adaptacija ASTM uputstva o tehnologiji voda i životne sredine, D1426-93, Nessler-ova metoda
Automatsko isključivanje nakon deset minuta nekorišćenja u mernom režimu; nakon jednog sata  nekorišćenja u kalibracionom režimu; sa podsetnikom o poslednjoj očitanoj vrednosti
Radna okolina 0 – 50°C (32 – 122°F); Relativna vlažnost vazduha do 95% ne kondenzuje
Masa 360g (12.7oz.)
Vrsta baterije 9V baterija
Dimenzije 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)
Informacije o isporuci HI96733 se isporučuje sa 2 kivete za uzorke za zatvaračima, 9V baterijom, sertifikatom o kvalitetu instrumenta i uputstvom za upotrebu.