Specifikacija proizvoda

Prenosni EC/TDS merač

Četvoroprstene sonda – HI76301W četvoropstena sonda koja dolazi uz merač HI8033 nudi raznovrsna i precizna rešenja za merenje konduktiviteta. Četvoroprstena tehnologija omogućava merenja u znatno širem rasponu dok je tehnologija sa dve probe ograničenija u konekstu raspona. Uz ovu sondu se dobija i PVC zaštita koja garantuje dugotrajnost ukoliko je potrebno vršiti merenja na terenu.

Tri raspona merenja – HI8033 ima opcije 3 raspona merenja konduktivnosti i jedan TDS raspon. Svaki raspon se može odabrati jednostavnim pritiskom na dugme koje se nalazi na meraču.

To omogućava korisniku da lako menja raspone kada je to potrebno. Merač je programiran da obaveštava korisnika kada vrši merenja van raspona te treba da odabere adekvatan raspon.

Ručna temperaturna kompenzacija – S obzirom da je uticaj temperature na merenje konduktiviteta izuzetno veliki, veoma je značajno da merač ima opciju temperaturne kompenzacije. Korisnik vrši temperaturnu kompenzaciju kod merenja preko dugmeta koje se nalazi na samom meraču. Raspon za temperaturna prilagođavanja kod merenja konduktiviteta sa HI8033 je od 0 do 50°C (32 to 122°F).

Fiksni temperaturni koeficijent – Kako se temperature rastvora povećava, odnosno smanjuje, provodljivost postaje veća, odnosno manja u zavisnosti od temperaturnih oscilacija. Koeficijent temperaturne kompenzacije (β) je factor koji prilagođava temperature rastvora na taj način da osigurava tačnost merenja konduktiviteta. HI8033 je programiran na fiksan β od 2%/°C; ovo znači da prilčagođava merenja konduktiviteta za 2% po promeni temperature rastvora od jednog stepena Celzijusa .

Kalibracija u jednoj tački – HI8033 može biti kalibrisan u jednoj tački sa standardnim rastvorom. Dugme za kalibraciju se nalazi na prednjem delu merača i vrlo je jednostavno izvršiti korekcije kalibracionog rastvora.

Specifikacije

EC raspon 0.0 to 199.9 μS/cm; 0 do 1999 μS/cm; 0.00 do 19.99 mS/cm
EC rezolucija 0.1 μS/cm; 1 μS/cm; 0.01 mS/cm
TDS raspon 0 do 19990 mg/L (ppm)
TDS rezolucija 10 mg/L (ppm)
EC/TDS preciznost ±1% FS (isključujući grešku sonde)
Temperaturna kompenzacija ručna, 0 do 50°C (32 to 122°F) sa β = 2%/°C
Kalibracija ručna, kalibracija u jednoj tački
Sonda HI76301W sonda za merenje konduktiviteta sa 1 m (3.3’) kablom (uključeno)
Tip baterije 9V / oko 100 sati kontinuiranog korišćenja
Okolina 0 do 50°C (32 do 122°F); RH max 100%
Dimenzija 185 x 82 x 47 mm (7.3 x 3.2 x 1.9’’)
Težina 270 g (9.5 oz.)
Informacije o naručivanju HI8033 dolazi uz HI76301W sondu, bateriju i uputstvom za korišćenje.