Specifikacija proizvoda

Prenosivi merač za pH/EC/TDS/temperaturu

Značajne karakteristike

  • Jednostavan za upotrebu i održavanje
  • Multi-level LCD displej
  • Uputstva za kalibraciju i podešavanja na ekranu
  • Automatska temperaturna kompenzacija
  • Automatska pH kalibracija u jednoj ili dve tačke
  • Battery Error Prevention System (BEPS) – Sistem prevencije greške baterije – otklanjanje grešaka nastalih zbog nedovoljnog nivoa baterije za precizno merenje.
  • Nivo baterije % se prikazuje na ekranu
  • Kompaktan, robustan i vodootporan

Opseg – pH

0.00 to 14.00 pH

Opseg – EC

0.00 to 20.00 mS/cm

Opseg – TDS

0.00 to 10.00 ppt (g/L)

Opseg – Temperatura

0.0 to 60.0°C (32.0 to 140.0°F)

Rezolucija – pH

0.01 pH

Rezolucija – EC

0.01 mS/cm

Rezolucija- TDS

0.01 ppt

Rezolucija- Temperature

0.1°C (0.1°F)

Tačnost – pH

±0.01 pH

Tačnost – EC

±2% F.S.

Tačnost – TDS

±2% F.S.

Tačnost – Temperature

±0.5°C (±1.0°F)

TDS Konverzacioni faktor

0.45 do 1.00 sa 0.01 inkrementom

pH Kalibracija

autou 1 ili 2 tačke sa (pH 4.01/7.01/10.01 or 4.01/6.86/9.18)

EC/TDS Kalibracija

auto, 1 tačka 6.44 ppt (CONV 0.5)
na 9.02 ppt (CONV 0.7)
na12880 µS/cm

Temp. konverzija – pH

Auto

Temperatna kompenzacija – EC/TDS

Auto sa ß 0.0 do 2.4%/°C sa 0.1 inkrementima