Specifikacija proizvoda

Prenosivi merač za pH/EC/TDS/temperaturu

  • Jednostavan za upotrebu i održavanje
  • Multi-level LCD displej
  • Uputstva za kalibraciju i podešavanja na ekranu
  • Automatska temperaturna kompenzacija
  • Automatska pH kalibracija u jednoj ili dve tačke
  • Battery Error Prevention System (BEPS) – Sistem prevencije greške baterije – otklanjanje grešaka nastalih zbog nedovoljnog nivoa baterije za precizno merenje.
  • Nivo baterije % se prikazuje na ekranu
  • Kompaktan, robustan i vodootporan

pH opseg -2.00 do 16.00 pH
pH rezolucija 0.01 pH
pH tačnost ±0.01 pH
pH kalibracija automatska, u jednoj ili u dve tačke sa dva seta standardnih pufera  (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 ili pH 4.01 / 6.86 / 9.18)
Provodljivost, opseg 0 do 3999 µS/cm
Provodljivost, rezolucija 1 µS/cm
Provodljivost, tačnost ±2% F.S.
TDS opseg 0 to 2000 ppm (mg/L)
TDS rezolucija 1 ppm (mg/L)
TDS tačnost ±2% F.S.
Temperatura, opseg 0.0 do 60.0°C / 32.0 do 140.0°F
Temperatura, rezolucija 0.1°C / 0.1°F
Temperatura, tačnost ±0.5°C /±1°F
Temperaturna kompenzacija pH: automatski; EC/TDS: automatski sa podesivim  β od 0.0 do 2.4% / °C
EC/TDS kalibracija automatska, u jednoj tački na: 1382 ppm (CONV=0.5), 1500 ppm(CONV=0.7), 1413 µS/cm
TDS faktor konverzije 0.45 do 1.00
Elektroda/sonda HI12883 pH/EC/TDS/ temperaturna sonda sa brzim DIN priključkom i 1m kabla
Tip baterije / vek trajanja 1.5V (3) AAA /približno 600 sati neprekidne upotrebe, automatsko isključivanje nakon 8 minuta neaktivnosti
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha  max 100%
Dimenzije 152 x 58 x 30 mm (6.0 x 2.3 x 1.2”)
Masa 205 g (7.2 oz.)
Informacije o isporuci HI991300 se isporčuje sa  HI12883 multiparametarskom sondom , HI70004 pH 4.01 kesicom puferskog rastvora , HI70007 pH 7.01 kesicom puferskog rastvora , HI70031 1413 µS/cm kesicom rastvora za kalibraciju , HI70032 1382 mg/L (ppm) kesicom kalibracionog rastvora , HI700661 kesica rastvora za čišćenje elektroda, baterije, uputstvo za upotrebu i tvrdi prenosni koferom.