Specifikacija proizvoda

HI76483 Clark-Tip polarografska sonda za rastvoreni kiseonik meri u širokom opsegu rastvoreni kiseonik od 0.0 do 600% zasićenja i 0.00 do 90.00 mg / L (ppm). HI76483 je tankog dizajna sa prečnikom od samo 12 mm i ima ugrađeni senzor temperature za temperaturu od 0 do 50 ° C. HI76483 je rezervna DO sonda za upotrebu sa HI5421 laboratorijskim istraživačkim meračem rastvorenog kiseonika i biološke potrošnje kiseonika.

Opis

Polarografska sonda

Materijal

PEI

Temperatni senzor

da

Kabl

1 m (3.3’)

Tip priključka

DIN