Specifikacija proizvoda

HI764073 je rezervna polarografska sonda za rastvoreni kiseonik za upotrebu sa prenosnim meračem rastvorenog kiseonika HI98193. Savršena za laboratorijske i terenske primene, ova sonda dolazi sa zaštitnim rukavom što je čini izuzetno izdržljivom. Kalibracija je brza i sva merenja se kompenzuju za temperaturne vrednosti. Osetljiva PTFE membrana može se promeniti za nekoliko sekundi što je čini idealnom za upotrebu na terenu.

Opis polarografska sonda
Vrh/oblik katoda: kapsulirana platina u staklu; anoda: srebrna
Operativna temperatura 0 do 50°C
Temperaturni senzor da
Tip priključka brzi DIN