Specifikacija proizvoda

Pojačana pH elektroda sa 15m kabla

hi2911b-5_720x720_72_rgbAmpHel® ORP elektroda za generalnu upotrebu sa telom od PEI, PTFE spojem i kablom od 5m.

  • Jak signal do 75 metara (246’)
  • Bez potrebe za koakijalnim kablovima
  • Merenja se mogu vršiti u uslovima prljavštine i visoke vlažnosti
  • Modeli imaju eksternu bateriju koja se može promeniti kako bi bio obezbeđen duži vek trajanja elektrode
  • Stakleni senzor ukoliko se primenjuje u specifične svrhe

Usled visoke otpornosti staklene membrane, konvecionalne elektrode zahtevaju sistem merenja sa visokim naponom. Neadekvatna izolovanost konektora i kablova imože imati za posledicu pogrešna očitavanja usled curenja ili buke. Stoga konvencionalne elektrode su adekvatne za upotrebu u opsegu do 15-20 metara. HANNA AmpHel® elektrode imaju minijaturan pojačivač zahvaljujući kome eliminišu sve probleme koji su u vezi signalom visokog otpora. Pojačivač se nalazi na samom vrhu elektrode i u potpunosti je zaštićen. To za rezultat ima da se mogu koristiti obični konektori sa običnim dugačkim kablovima. Zahvaljujući ovoj tehnologiji obezbeđen je stabilan signal kod industrijske kontrole, kao i uštedu finansijskih sredstava s obzirom da nema potrebe za kupovinom koaksijalnih kablova koji ne prave buku, a ponekad nema potrebe ni za transmiterom pa je to dodatna ušteda.

Za one specifične primene koje su se pokazale izazovne za elektrode, HANNA je razvila 4 tipa stakla. Prvi tip je izuzetno izdržljiv stakleni senzor za opštu i industrijsku upotrebu. Ovo staklo može da podnese da se svakodnevno koristi. Ostali tipovi stakla omogućavaju kontinuirano praćenje u visoko kiselim rastvorima koji sadrže jone fluorida, kao i pri vrlo niskim/visokim temperaturama struje i to bez značajnog uticaja na vek trajanja elektrode.

Specifikacije

Telo elektrode PEI
Spoj PTFE
Elektrolit polimer
Tip stakla opšta namena
Temperatura -5 do 80°C
Maksimalni pritisak 3 bara (43.5 psi)
Konekcija BNC
Kabal 15 m
Baterija interna