Specifikacija proizvoda

pH transmiteri

pH transmiteri

HI 8614N su vodootporni pH transmiteri sa BNC konekcijom. Signal se procesuira sa specijalnim pojačivačem visoke impendanse, koji transformiše izlazni direktno proporcionalan ulaznom signalu ali nezavisno od promene opterećenja ili kapaciteta kabla. Kalibracija je podesiva na 2 nezavisna kalibraciona trimera – nagib i offset.

Ukoliko je povezan temperaturni senzor, merenja se mogu kompenzovati za različite temperature. Transmiter se može povezati sa HANNA kontrolerima HI 8510, HI 8710 ili HI 8711, rekorderima, kompjuterima ili bilo kojim uređajem koji je kompatibilan sa  4 to 20 mA ulazom.

 Specifikacije

Opseg 0.00 do 14.00 pH; 4-20 mA
Preciznost @ 20°C ±0.02 pH; ±0.02 mA
Kalibracija offset: ±2 pH; ±2.2 mA; nagib: 86 to 116%; ±0.5 mA
Temperaturna kompenzacija fiksirana ili automatska do 100°C (32 do 212°F) sa HI 76608 probe
Ulazna impendanca 1012 Ohm
Izlaz rekordera 4-20 mA (izolovano)
Protekcija IP65
Napajanje HI8614N: 18-30 VDC; HI8614LN: 20-36 VDC
Opterećenje max 500 Ohm
Okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); RH max 95% nekondenzovano
Dimenzije 165 x 110 x 71 mm (6.5 x 4.3 x 2.8??)
Težina 1 kg (2.2 lb.)