Specifikacija proizvoda

HI981032  pH tester je dizajniran sa mnoštvom naprednih karakteristika uključujući jedinstveno dizajniranu pH elektrodu koja ima konusni vrh izrađen od stakla na niskim temperaturama koji se nalazi u plastičnom kućištu od poliviniliden fluorida (PVDF). Ovaj tester je idealan za merenja pH u siru.

pH elektroda ima dizajn otvorenog spoja koji je sprečava začepljenje spoja. Začepljenje spoja pH elektrode predstavlja ozbiljan problem koji se može desiti prilikom merenja pH sira. Svaka pH elektroda ima referentnu ćeliju kao deo mernog kola. Referentna ćelija ima spoj, poznat i kao spreg  koji izoluje unutrašnji dio elektrode od uzorka koji se meri. Ovaj spoj mora biti slobodan da bi se obezbedio kontinuitet sa uzorkom. Kada spoj prelazi iz čvrste supstance, kolo je prekinuto i čitanje postaje sporo i nepomično. HI981032 koristi dizajn otvorenog spoja u kojem nema tipičnih keramičkih materijala koji se koriste sa mnogim pH elektrodama. Dizajn otvorenog spoja otporan je na začepljenje čime se obezbeđuje duži vek trajanja.

Tester sadrži mnoge druge napredne funkcije, uključujući automatsku kalibraciju na jednu ili dve tačke, automatsko prepoznavanje pufera, oznake za kalibracione pufere, indikator stabilnosti, indikator slabe baterije i izborno automatsko isključivanje.

pH Opseg

0.0 do 14.0 pH

pH Rezolucija

0.1 pH

pH Tačnost @ 25 oC/ 77 oF

±0.2 pH