Specifikacija proizvoda

HI99161 FoodCare pH merač 

Merenje pH hrane zahteva specijalizovanu pH elektrodu. Konvencionalne pH elektrode će raditi, ali će imati mnogo kraći životni vek kada se koriste za merenje prehrambenih proizvoda, jer referentni spoj postaje zamašen sa česticama hrane. Vreme odgovora će takođe biti sporije, a rezultati postaju netačni. Konvencionalne elektrode je takođe teže čuvati jer su prehrambeni proizvodi često lepljivi i teški za uklanjanje kad su suvi.

Hanna HI99161 FoodCare pH merač isporučuje se u kompletu sa specijalizovanom HACCP pH elektrodom dizajniranom da prevaziđe ove probleme.

Značajne karakteristike:

  • Automatska temperaturna kompenzacija
  • Automatska kalibracija u 2 tačke
  • Vodootporan sa elektrodom izrađenom od PVDF materijala
  • Specijalno dizajniran za merenja u prehrambenoj i mlečnoj industriji
  • Poseduje elektrodu sa otvorenim spojem i konusnim vrhom (sprečavanje začepljenja i prljanja elektrode)

pH Opseg -2.00 do 16.00 pH
pH Rezolucija 0.01 pH
pH Tačnost ±0.02 pH
pH Kalibracija automatska, u jednoj ili dve tačke sa dva seta standardnih pufera (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 ili pH 4.01 / 6.86 / 9.18)
Temperatura, opseg -5.0 do 105.0°C / 23.0 do 221.0°F
Temperatura, rezolucija 0.1°C / 0.1°F
Temperatura, tačnost ±0.5°C ( sve do 60°C); ±1.0°C (spolja) / ±1°F ( sve do 140°F); ±2.0°F (spolja)
Temperaturna kompenzacija automatska od -5.0 do 105.0ºC (23 do 221ºF)
Elektroda / Sonda FC2023 pojačana pH elektroda sa konusnim vrhom, unutrašnji temperaturni senzor , brzi DIN priključak  i  1 m (3.3’) kabla (uključen)
Tip baterije / Vek trajanja 1.5V (3) AAA / približno 1200 neprekidne upotrebe; automatsko isključivanje nakon 8 minuta neaktivnosti
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha max. 100 % , nekondenzovano
Dimenzije 152 x 58 x 30 mm (6.0 x 2.3 x 1.2”)
Masa 205 g (7.2 oz.)
Informacije o isporuci HI99161 se isporučuje sa  FC202D pH/temperaturnom sondom, HI70004 pH 4.01  kesicom puferskog rastvora, HI70007 pH 7.01 kesicom puferskog rastvora, HI700642 rastvorom za čišćenje elektrode (2), baterijama, uputstvom zas upotrebu i tvrdim prenosnim koferom.