Specifikacija proizvoda

pH elektroda namenjena za prehrambenu industriju 

 

  • FC2023 je pH elektroda sa duplim spojem i pojačivačem koja ima ugrađeni temperaturni senzor i povezana je sa meračem preko DIN priključka. Ovaj priključak je prilagođen za specifične merače kao što su HI98190.
  • FC2023 pH elektroda ima telo napravljeno od PVDF plastike prilagođeno za ocenjivanje kvaliteta hrane, dizajnirana je sa otvorenim protokom sa elektrolitom viskolen gel elektrolitom i konusnim vrhom.

 

  • Ovaj dizajn se smatra idealnim za pH merenja u uzorcima mlečnih proizvoda, kremastim i drugim polu-čvrstim uzorcima. Preporučena temperature kada se vrše merenja je između 0 to 50°C.

Materijal tela elektrode PVDF
Referentna jednostruka, Ag/AgCl
Spoj / Protok otvoren
Elektrolit viskolen
Raspon pH: 0 to 12
Maksimalni pritisak 0.1 bar
Tip oblika konusni (6 x 10 mm)
Prečnik 6 mm
Dužina tela elektrode / Dužina cele elektrode 75 mm / 130 mm
Preporučena radna temperatura 0 to 50°C (32 to 122°F)
Temperaturni senzor da
Odgovarajući pin ne
Pojačivač da
Digitalna ne
Kabal 5-pole; 1 m (3.3′)
Priključak / konektor DIN
Preporučene primene Sir, mleko, jogur, krem i drugi olu-ćvrsti uzorci