Specifikacija proizvoda

HI98198 opdo ™ – optički merač rastvorenog kiseonika

 HI98198 opdo ™ je robustan, prenosivi optički merač rastvorenog kiseonika. Ovaj profesionalni, vodootporni optički merač rastvorenog kiseonika u kućištu IP67 standarda koji može određivati rastvoreni kiseonik, barometrijski pritisak i temperaturu. HI98198 se isporučuje s HI764113 digitalnom optičkom sondom za rastvoreni kiseonik u prilagođenom termoformiranom izdržljivom koferu. Kompaktan je i ergonomski dizajniran da obezbedi lak pristup materijalima potrebnim za rutinsko uzorkovanje.

Određivanje koncentracije rastvorenog kiseonika se automatski nadoknađuje za barometrijski pritisak, temperaturu i salinitet. Barometrijski pritisak i temperatura se automatski mere i kompenzuju. Salinitet se automatski nadoknađuje ručnim podešavanjem koncentracije saliniteta vode koja se meri. Merač takođe ima ugrađenu aplikaciju za merenje i izračunavanje BOD (biološki potrošnje kiseonika), OUR (stopa upijanja kiseonika) i SOUR (Specific Oxygen Rate Update).

Ostale karakteristike uključuju:

• Tekstualne poruke na grafičkom LCD-u za upozoravanje korisnika i kontekstualnu pomoć
• Pozadinsko osvetljenje
• Kalibracija u jednoj ili dve tačke na 0 ili / i 100% zasićenosti (sa automatskim prepoznavanjem).
• Ručna kalibracija u jednoj tački u mg / L ili % zasićenosti pomoću referentne metode za kalibraciju
• Namenski HELP taster za pomoć u bilo kom trenutku.
• Namenski GLP taster koji uključuje zadnjih 5 kalibracija sa vremenom, datumom, kalibracionim tačkama
kao barometrijski pritisak, podešavanje temperature i slanosti.
• AutoEnd zamrzava sledeću stabilnu mernu vrednost na ekranu.
Logovanje do 4000 zapisa.
• USB-C port za jednostavan prenos podataka na memorijsku karticu, računar ili drugi kompatibilni uređaj.

Specifikacije

Rastvoreni kiseonik

Tip merenja

Optičko

Opseg

0.00 do 50.00 mg/L / 0.0 do 500.0% saturacije

Rezolucija

0.01 mg/L / 0.1% saturacije

Tačnost

1.5% očitanja ± 0.01mg/L za 0.00‑20.00mg/L
5% očitanja 20.00‑50.00mg/L
1.5%očitanja ±0.1% for 00‑200.0%
5% očitanja  200.0‑500.0%

Kalibracija

Automatska u 1 ili 2 tačke 100% (8.26 mg/L) i 0% (0 mg/L)
Ručna koju korisnik unosi kao % saturacije ili mg/L

Atmosferski pritisak

Opseg

420 do 850 mmHg

Rezolucija

1 mmHg

Tačnost (@25°C/77°F)

±3 mm Hg u ±15% od kalibracioni tačke

Kalibracija

1 tačka u rasponu atm. pritiska

Temperatura

Opseg

‑5.0 do 50.0 °C (23 do 122 °F)

Rezolucija

0.1 °C (0.1 °F)

Tačnost

±0.3 °C (±0.4 °F)

Kalibracija

1 tačka u temperaturnom opsegu

Ostale specifikacije

Merni režimi

rastvoreni kiseonik; BPK; OUR (oxygen uptake rate); SOUR (specific oxygen uptake rate)

Barometrijska kompenzacija

auto 420 do 850 mm Hg

Kompenzacija saliniteta

auto 0 do 70 PSU

Temp. kompenzacija

auto -5.0 do 50.0 °C (23.0 do 122.0 °F)

Sonda

HI764113 optička sonda od nerđajućeg čelika, zaštitni rukavac, integrisani temperaturni senzor, 7-pin DIN i 4m (13’) kabla

Logovanje

intervalno od 1 sekunde do 1h, 10,000 očitanja; logovanje na zahtev – 400 uzoraka

PC Priključak

optički izolovan USB tip C

Baterija/napajanje

1.5V (4) AA / otprilike 200 sati sa ugašenim pozadinskim svetlom i oko 50 sati sa upaljenim

Auto-off

5, 10, 30, 60 min ili isključena opcija

Okruženje

0 do 50°C (32 do 122°F); RH 100% IP67

Dimenzije

185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”)

Težina

(sa baterijama) 450 g (15.9 oz)

Informacije o isporuci

Svaki merač dolaz sa: HI764113 optičkom sondom sa temperaturnim senzorom i 4 m (13’4) kabla, HI764113‑1 Smart Cap™ sa O-prstenom, HI7040 Bicomponent Zero Oxygen Solution, kalibraciona posuda, 100 mL plastična čaša (2 kom), 1 dozirni špric, 1 krpa za čišćenje, 1.5V AA baterije (4 kom), USB priključak, sertifikatima kvaliteta i uputsvom za upotrebu

Garancija

2 godine na merač