Specifikacija proizvoda

Multiparametarski, prenosni vodootporni merač za pH, ORP, provodljivost, rastvoreni kiseonik, pritisak i temperaturu

 

  • Ergonomski, izdržljivi, vodootporni (IP67) dizajn
  • Digitalna sonda
  • Zamenjivi senzor kodiran bojom
  • Automatsko prepoznavanje senzora
  • Brza kalibracija
  • Automatska temperaturna kompenzacija
  • Automatsko očitavanje
  • GLP – princip dobre laboratorijske prakse
  • Grafički LCD displej sa pozadinskim svetlom
  • Mogućnost povezivanja sa računarom

pH opseg 0.00 do 14.00 pH
pH rezolucija 0.01 pH
pH tačnost ±0.02 pH
pH kalibracija Automatska, u jednoj, dve ili tri tačke sa automatskim prepoznavanjem vrednosti pet standardnih pufera (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)
mV opseg ±600.0 mV
mV rezolucija 0.1 mV
mV tačnost ±0.5 mV
ORP opseg ±2000.0 mV
ORP rezolucija 0.1 mV
ORP tačnost ±1.0 mV
ORP kalibracija Automatska u jednoj određenoj tački  (u odnosu na mV)
EC opseg 0 do 9999 µS/cm; 0.000 do o 200.0 mS/cm (apsolutna EC sve do 400.0 mS/cm)
EC rezolucija automatski raspon: 1 µS/cm from 0 do 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm od 10.00 do 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm od 100.0 do 400.0 mS/cm;automatski raspon  (fiksno  mS/cm): 0.001 mS/cm od 0.000 do 9.999 mS/cm; 0.01 od 100.0 do  400.0 mS/cm ; ručno: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01
EC tačnost ±1% od očitane vrednosti ili  ±1 µS/cm koja god da je veća
EC kalibracija Automatska u jednoj tački, sa šest standardnih rastvora (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) ili kalibracioni rastvori definisani od korisnika
TDS opseg 0 do 9999 ppm (mg/L); 0.000 do  400.0 ppt (g/L) (maksimalna vrednost zavisi od TDS faktora)
TDS rezolucija ručno: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L); automatski opseg: 1 ppm (mg/L) od 0 do 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) od 10.00 do 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) od 100.0d o  400.0 ppt (g/L); automatski opseg (fiksirano  ppt):
TDS tačnost ±1% očitane  ili  ±1 ppm (mg/L), koja god da je veća
TDS kalibracija zasnovana na osnovu kalibracije provodljivosti
Opseg otpornosti 0 do  999999 Ω•cm; 0 do 1000.0 kΩ•cm; 0 do 1.0000 MΩ•cm
Rezolucija otpornosti Zavisi od merenja otpornosti
Kalibracija otpornosti zasnovana na osnovu kalibracije provodljivosti
Opseg saliniteta 0.00 do  70.00 PSU
Rezolucija saliniteta 0.01 PSU
Tačnost saliniteta ±2% očitane ili  ±0.01 PSU koja god da je veća
Kalibracija saliniteta zasnovana na osnovu kalibracije provodljivosti
Opseg morske σ vode 0.0 do 50.0 σt, σ₀, σ₁₅
Rezolucija  σ morske vode 0.1 σt, σ₀, σ₁₅
 Tačnost  σ morske vode ±1 σt, σ₀, σ₁₅
Kalibracija  σ morske vode zasnovana na osnovu kalibracije provodljivosti
DO opseg 0.0 do 500.0%; 0.00 do  50.00 ppm (mg/L)
DO rezolucija 0.1%; 0.01 ppm (mg/L)
DO tačnost 0.0 do 300.0% saturacije: ±1.5% očitane ili  ±1.0% veće saturacije , 0.00 do  30.00 ppm (mg/L): ±1.5% očitane ili  ±0.10 ppm (mg/L), koja god da je veća , 30.00 ppm (mg/L) do  50.00 ppm (mg/L): ±3% očitane, 300.0 do  500.0% saturacije : ±3% očitane
DO kalibracija Automatska, u jednoj ili dve tačke u 0 i 100% ili kalibracija u jednoj tački sa korisnički definisanim kalibracionim rastvorom
Atmosferski pritisak opseg 450 do  850 mm Hg; 17.72 do 33.46 in Hg; 600.0 do 1133.2 mbar; 8.702do 16.436 psi; 0.5921 do 1.1184 atm; 60.00 do  113.32 kPa
Atmosferski pritisak rezolucija 0.1 mm Hg; 0.01 in Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa
Atmosferski pritisak tačnost ±3 mm Hg unutar ±15°C temperature očitane tokom kalibracije
Atmosferski pritisak kalibracija Automatska u jednoj tački sa korisnički definisanim kalibracionim rastvorom
Temperaturni opseg -5.00 do 55.00 °C, 23.00 do 131.00 °F, 268.15 do 328.15 K
Temperaturna rezolucija 0.01 K, 0.01 °C, 0.01 °F
Temperaturna tačnost ±0.15 °C; ±0.27 °F; ±0.15 K
Temperaturna kalibracija Automatska u jednoj tački sa korisnički definisanim kalibracionim rastvorom
Temperaturna kompenzacija automatski od  -5 do 55 °C (23 do 131 °F)
Memorija čuvanja 45,000 podatakaa (kontinuirano čuvanje ili na zahtev za čuvanjem svih parametara)
Vremenski interval za skladištenje podataka jedan sekund do tri sata
PC konekcija USB na PC sa  HI9298194 Hanna instaliranim softverom
Tip baterije/vek trajanja 1.5V AA baterije (4) /približno 360 sati neprekidne upotrebe bez pozadinskog svetla (50 sati uz upotrebu pozadinskog svetla)
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha  100% (IP67)
Dimenzije 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”)
Masa 400 g (14.2 oz.)
Informacije o isporuci Instrument se isporučuje sa HI7698194 sondom, HI7698194-1 pH/ORP senzorom, HI7698194-3 EC senzorom, HI7698194-2 DO senzorom, HI76981942 opremom za održavanje sonde (HI7042S DO elektrolitom, DO membranama (5), O-prstenovima za senzore (5), špricom sa mašću za podmazivanje O-prstenova), HI9298194 Hanna PC softverom, HI920015 mikro USB kablom, 1.5V AA baterijama (4), uputstvom za upotrebu, vodičem za brzi početak, sertifikatom o kvalitetu i prenosnim koferom koji poseduje termo uložak.