Specifikacija proizvoda

edge® Multiparametarski merač za  EC/TDS/salinitet

Značajne karakteristike

  • Platinasta sonda sa četiri prstena
  • Tačnost očitavanja ±1%
  • Kalibracija u pet tačaka
  • Automatsko ili ručno biranje opsega
  • Režimi očitavanja za EC, TDS i salinitet
  • Temperaturna kompenzacija
  • Dobra laboratorijska praksa (GLP)
  • Prilagodljivi faktor konverzije EC u TDS
  • Temperaturna kompenzacija

 

pH Specifikacije

pH opseg -2.000 do 16.000 pH, -2.00 do 16.00 pH, ±1000 mV
pH rezolucija 0.001 pH, 0.01 pH, 0.1 mV
pH tačnost (@25ºC/77ºF) ±0.2 mV, ±0.01 pH, ±0.002 pH
pH kalibracija u pet tačaka
pH kalibracioni puferi 1.68, 10.01, 12.45, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, dva standardna pufera
pH temperaturna kompenzacija ATC: -5.0 do 100.0ºC; 23.0 do 212.0°F*
 

EC Specifikacije

EC opseg 0.00 do 29.99 μS/cm, 30.0 do 299.9 μS/cm, 300 do 2999 μS/cm, 3.00 do 29.99 mS/cm, 30.0 do 200.0 mS/cm, sve do 500.0 mS/cm (apsolutna EC)**
EC rezolucija 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm
EC tačnost (@25ºC/77ºF) ±1% očitane (±0.05 μS/cm ili 1 cifra, koja god da je veća)
EC kalibracija jedna tačka offset kalibracije (0.00 μS/cm u vazduhu), jedna tačka slope kalibracije  sa EC standardom 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm and 111.8 mS/cm
EC temperaturna kompenzacija ATC (0.0 do 100.0ºC; 32.0 do 212.0 °F), NoTC
 

TDS Specifikacije

TDS opseg 0.00 do 14.99 ppm (mg/L), 15.0 do 149.9 ppm (mg/L), 150 do 1499 ppm (mg/L), 1.50 do 14.99 g/L, 15.0 do 100.0 g/L, sve do 400.0 g/L (apsolutna TDS)**, sa 0.80 faktorom konverzije
TDS rezolucija 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 g/L, 0.1 g/L
TDS tačnost (@25ºC/77ºF) ±1% očitane (±0.03 ppm ili 1 cifra, koja god da je veća)
TDS kalibracija kroz EC kalibraciju
TDS faktor konverzije 0.40 do 0.80
 

Salinitet specifikacije

Salinitet, opseg 0.0 do 400.0% NaCl, 2.00 do 42.00 PSU, 0.01 do 42.00 PSU, 0.0 do 80.0 g/L*
Salinitet, rezolucija 0.1% NaCl, 0.01 PSU, 0.01 g/L
Salinitet, tačnost (@25ºC/77ºF) ±1% očitane
Salinitet, kalibracija u jednoj tački sa HI 7037L 100% NaCl standardom za morsku vodu (druge skale kroz EC kalibraciju )
 

DO Specifikacije

DO opseg 0.00 do 45.00 ppm (mg/L), 0.0 do 300.0% saturacije
DO rezolucija 0.01 ppm, 0.1% saturacije
DO tačnost ±1 cifra, ±1.5% očitane
DO kalibracija u jednoj ili u dve tačke na 0% (HI 7040 rastvor) i 100% (u vazduhu)
DO temperaturna kompenzacija ATC: 0 do 50 ºC; 32.0 do 122.0 °F
Salinitet, kompenzacija 0 do 40 g/L (sa 1 g/L rezolucijom)
DO kompenzacija nadmorske visine -500 do 4000 m (sa 100 m rezolucijom )
 

Temperatura, specifikacije

Temperatura, opseg -20.0 do 120.0 ºC, -4.0 do 248.0 °F
Temperatura, rezolucija 0.1 °C, 0.1 °F
Temperatura, tačnost ±0.5 °C, ±1.0 °F
 

Dodatne specifikacije

pH Elektroda, dijagnostika Dijagnostika staklenog i referentnog spoja ( HI 11311 & HI 12301 samo ), van kalibracionog opsega, stanje sonde, vreme odgovora.
Čuvanje podataka do 1000*** podataka organizovanih u : Ručni log-on-zahtev  (Max. 200 logs),ručni  log-on-stabilnost(Max. 200 logs), Interval logging *** (Max. 600 uzoraka; 100 lotova)
Povezivanje jedan micro USB port za punjenje i povezivanje sa računarom, jedan USB port za skalidštenje
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F), relativna vlažnost vazduha max 95% nekondenzovano
Tip baterije / Vek trajanja Ugrađena punjiva baterija sa do osam sati neprekidne upotrebe
Napajanje 5 VDC  strujni adapter (uključen)
Dimenzije 202 x 140 x 12.7mm (8” x 5.5” x 0.5”)
Masa 250 g (8.82 oz)
Informacije o isporuci HI2020 pH kit uključuje : HI11310 staklenu , punjivu pH elektrodu sa temepraturnim senzorom, 2 kesice puferskog pH 4 rastvora , 2 kesice pH 7 puferskog rastvora, 2 kesice pH 10 puferskog rastvora, rastvori za čišćenje elektrode, USB kabl, stona stanica za povezivanje sa držačem elektrode , držač za zid, 5 VDC strujni adapter, uputstvo za upotrebu i sertifikat kvaliteta.
Beleške * temperaturne granice će se smanjiti na stvarne sonda/senzor granice
**onemogućeno sa funkcijom temperaturne kompenzacije
*** za standardni režim samo
Koeficijent provodljivosti temperatura 0.00 do 6.00% / ºC
pH Elektroda dijagnostika Dijagnostika staklene elektrode  ( HI 11311 & HI 12301 only), van kalibracionog opsega, stanje sonde, vreme odgovora
Čuvanje podataka do 1000*** podataka organizovanih: ručni Manual log-on-demand (Max. 200 logova), Manual log-on-stabilnost (Max. 200 logova), Interval logging *** (Max. 600 uzoraka; 100 lotova)
Povezivanje 1 micro USB port za punjenje i povezivanje sa računarom , 1 USB port za čuvanje podataka
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F), relativna vlažnost vazduha max 95% nekondenzovano
Tip baterije / Vek trajanja Ugrađena punjiva baterija sa do 8 sati kontinuirane upotrebe
Napajanje 5 VDC strujni  adapter (uključen)
Dimenzije 202 x 140 x 12.7mm (8” x 5.5” x 0.5”)
Masa 250 g (8.82 oz)
Informacije o isporuci HI2030 EC kit uključuje: HI763100 sondu za provodljivost , 3 kesice standarda za provodljivost 1413 μS/cm , 3 kesice 12880 μS/cm standarda za provodljivost, USB kabl, stona stanica sa držačem elektrode , držač za zid , 5 VDC strujni adapter, uputstvo za upotrebu i sertifikat o kvalitetu.
Beleške * temperaturne granice će biti redukovane na stvare sonda/senzor granice
** sa onemogućenom funkcijom temperaturne kompenzacije
***Za standardni režim samo