Specifikacija proizvoda

multiparametarski merač

Značajne karakteristike:

  • Izbor između automatske i ručne temperaturne kompenzacije
  • Širok raspon TDS factora od 0.40 do 0.80 i raspon temperaturnog koeficijenta od 0.00 to 6.00%
  • Instrument može biti povezan sa 12 Vdc adapterom (opciono)
  • Dizajniran za merenja kako u laboratorijama, tako i na terenu
  • Jednostavno povezivanje sonde i uređaja
  • Jednostavno menjanje baterija
  • Veliki LCD displej za lako i brzo čitanje
  • Vodootporan, ergonomski – dizajniran za teške spoljašnje uslove
  • Četvoroprstena elektroda za preciznija merenja u širokim rasponima, sa ugrađenim temperaturnim senzorom

Specifikacije:

Opseg EC 0.00 do 29.99 µS/cm; 30.0 do 299.9 µS/cm; 300 do 2999 µS/cm;
3.00 do 29.99 mS/cm; 30.0 do 200.0 mS/cm; sve to 500.0 mS/cm (stvarna EC)
Opseg TDS 0.00 do 14.99 ppm (mg/L); 15.0 do 149.9 ppm (mg/L); 150 do 1499 ppm (mg/L);
1.50 do 14.99 g/L; 15.0 do 100.0 g/L sve do 400.0 g/L (stvaran TDS)
Opseg NaCl 0.0 do 400.0%
Opseg Temperatura 0.0 do 60.0°C
Rezolucija EC 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 1 µS/cm;
0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm
Rezolucija TDS 0.01 ppm (mg/L); 0.1 ppm (mg/L); 1 ppm (mg/L);
0.01 g/L; 0.1 g/L
Rezolucija NaCl 0.10%
Rezolucija Temperatura 0.1°C
Tačnost EC ±1% ±(0.05 µS/cm ili 1 cifra )
Tačnost TDS ±1% ±(0.03 ppm ili 1 cifra)
Tačnost NaCl ±1%
Tačnost Temperatura ±0.4°C
Kalibracija EC automatski, u jednoj tački, sa 6 memorisanih vrednosti
(84, 1413, 5000, 12880, 80000 i 111800 µS/cm)
Kalibracija NaCl u 1 tački , sa HI 7037 kalibracionim rastvorom (nije uključen)
Kalibracija Temperatura 2 tačke, u 0 i 50°C (32 do 122°F)
Temperaturna kompenzacija automatski ili ručno, 0 do 60°C (32 do 140°F);
može biti onemogućena za merenja stvarnih EC i TDS-a
Temperaturni koeficijent može se podesiti od  0.00 do 6.00%/°C (EC i TDS samo)
TDS faktor konverzije podesiv od 0.40 do 0.80
Sonda HI 76309, četvoroprstena, K=1 nominalni,
ugrađeni temperaturni senzor(uključeno)
Napajanje 4 x 1.5V AA baterije (uključene)
automatsko gašenje nakon 5 minuta neaktivnosti (može biti onemogućeno)
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha  max 100%
Dimenzije 196 x 80 x60 mm (7.7 x 3.1 x 2.4″)
Masa 500 g (1.1 lb.)