Specifikacija proizvoda

Multiparametarski fotometar za rashladne tornjeve


Izvor LED svetlosti obezbeđuje visoku efikasnost

Led svetlo obezbeđuje znatno veću efikasnost od Volfram lampi jer omogućava više svetla uz manju potrošnju struje. Dodatno, jako malo zagreva što je jako bitno jer toplota može vremenom oštetiti optičke komponente elektronskog uređaja. LED svetla su dostupna u različitim talasnim dužinama, dok su Volfram lampe dostupne samo u talasnim dužinama belog svetla (sve talasne dužine vidljivog svetla), ali u stvari imaju slab plavi/ljubičasti odsjaj.

Priključak za pH elektrodu

Još jedna od bitnih novina je nova serija fotometara sada poseduje i mogućnost ugradnje digitalnih pH elektroda. Pred korisnicima se nalazi veliki  pametnih pH elektroda koje je moguće sasvim jednostavno priključiti (3.5mm priključak za pH elektrodu). Uz instrument dolazi i držač za elektrode.

Filteri sa uskim opsegom talasnih dužina

Filteri za interferencije sa uskim opsegom talasnih dužina ne samo da garantuju veću preciznost (+/- 1 nm) nego su ekstremno efikasni. Filteri iskorišćavaju da transmituju do čak 95% LED svetla, dok drugi filteri koriste do 75%. Upravo je to razlog emisije svetlijeg i jačeg svetla. Krajnji rezultat je znatno veća stabilnost merenja i smanjivanje grešaka usled talasnih dužina.

Referentne detektor za stabilizaciju izvora svetlosti

Razvodnik svetlosnih snopova je deo internog referentnog sistema fotometra. Referenti detektor kompenzira pojavu driftova prouzrokvani fluktuacijama električne energije ili temperature. Nova generacija fotometara donosi stabilan izvor svetlosti koji osigurava tačnost merenja.

Velika kiveta

Ćeliji za uzorkovanje odgovara obla, 25mm dugačka kiveta. Zajedno sa naprednim optičkim komponentama, veće dimenzije kivete u mnogome redukuju greške nastale rotiranjem kivete na pogrešnu stranu od njene oznake (indeksa). Relativno veća dužina kivete dozvoljava da veća količina svetlosti prodre kroz nju, osiguravajući očitavanja čak i kod slabo absorbujućih uzoraka.

Fokusirana optička sočiva za bolje korišćenje svetlosti

Dodavanjem fokusirajućih sočiva, optički sistem skuplja svetlost koja izlazi iz kivete i usmerava ga silikonskom foto detektoru. Ovaj inovativni pristup fotometrijskim merenjima poništava sve greške I ogrebotine na kiveti, eliminiše potrebu indeksiranja kivete.

pH specifikacije

pH Opseg Fotometar: 6.5 to 8.5 pH
pH elektroda: -2.00 do 16.00 pH
pH Rezolucija Fotometar: 0.1 pH
pH elektrode: 0.01 pH
pH Preciznost Fotometar: ±0.1 pH
pH elektrode: ±0.01 pH
pH Kalibracija Automatska – u jednoj ili dve tačke sa standardnim puferima (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)
pH Temperaturna kompenzacija Automatska(-5.0 do 100.0 oC; 23.0 do 212.0 oF); limitira redukciju baziranu na korišćenju pH elektrode
pH CAL Check (dijagnostika elektrode) čistota elektrode i  provera pufera/provera sonde tokom kalibracije
pH Metod Fotometer: fenol crvena
pH-mV raspon ±1000 mV
pH-mV rezolucija 0.1 mV
pH-mV preciznost ±0.2 mV

 

Specifikacije, rastvoreni kiseonik

Opseg, rastvoreni kiseonik 0.0 do 10.0 mg/L (as O2)
Rezolucije, rastvoreni kiseonik 0.1 mg/L
Preciznost, rastvoreni kiseonik ±0.4 mg/L ±3% od očitavanja
Metod Adaptacija metoda za tretman voda i otpadnih voda, 18.izdanje, “Azide” modifikovani “Winkler metod”

 

Specifikacije apsorbcije

Raspon apsorbicije 0.000 do 4.000 Abs
Rezolucija apsorbcije 0.001 Abs
Preciznost apsorbcije +/-0.003Abs @ 1.000 Abs

 

Aluminijum specifikacije

Opseg, aluminijum 0.00 do 1.00 mg/L (Al3+)
Rezolucija aluminijum 0.01 mg/L
Preciznost aluminijum ±0.04 mg/L ±4% od očitavanja
Aluminum Method Adaptacija metoda, aluminijum

 

Specifikacije amonijak

Opseg amonijak LR: 0.00 do 3.00 mg/L
MR: 0.00 do 10.00 mg/L
HR: 0.0 do 100.0 mg/L (NH3-N)
Rezolucija amonijak 0.01 mg/L; 0.1 mg/L
Preciznost amonijak Low Range: ±0.04 mg/L ±4% of reading
Medium Range: ±0.05 mg/L ±5% of reading
High range: ±0.5 mg/L ±5% of reading
Metod Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426-92, Nessler method

 

Specifikacije brom

Opseg brom 0.00 do 8.00 mg/L (Br2)
Rezolucija brom 0.01 mg/L
Preciznost brom ±0.08 mg/L ±3% od očitavanja
Metod Adataptacija 18. izdanja standarda za ispitivanje voda i otpadnih voda, DPD metod

 

Specifikacije hlor dioksid 

Opseg hlor dioksid 0.00 do 2.00 mg/L (ClO2)
Rezolucija hlor dioksid 0.01 mg/L
Preciznost hlor dioksid ±0.10 mg/L ±5% od očitavanja
Metod Adaptacija Hlor fenol crvene metode

 

Specifikacije hlor

Raspon slobodni hlor 0.00 do 5.00 mg/L (Cl2)
Rezolucija slobodni hlor 0.01 mg/L
Preciznost slobodni hlor ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja
Raspon slobodni hlor 0.00 to 5.00 mg/L (Cl2)
Rezolucija slobodni hlor 0.01 mg/L
Preciznost slobodni hlor ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja
Metod Adaptacija  EPA 330.5 DPD metoda

 

Specifikacije šestovalentni hrom

Opseg šestovalentni hrom LR: 0 do 300 μg/L (Cr6+)
HR: 0 do 1000 μg/L (Cr6+)
Rezolucija  šestovalentni hrom 1 μg/L
Preciznost šestovalentni hrom LR: ±1 μg/L ±4% od očitavanja
HR: ±5 μg/L ±4% od očitavanja
Metod Adaptacija ASTM priručnika za tehnologiju ispitivanja vode i okoline, D1687-92, difenilkarbohidrazid metod.

 

Specifikacije bakar

Opseg bakar LR: 0.000 do 1.500 mg/L (Cu2+)
HR: 0.00 do 5.00 mg/L (Cu2+)
Rezolucija bakar 0.001 mg/L; 0.01 mg/L
Preciznost bakar LR: ±0.01 mg/L ±5% od očitavanja
HRe ±0.02 mg/L ±4% od očitavanja
Metod Adaptacija EPA bicinhoninat metoda

 

Specifikacije hidrazin

Opseg  hidrazin 0 do 400 μg/L (N2H4)
Rezolucija  hidrazin 1 μg/L
Preciznost  hidrazin ±4% od pune skale očitavanja
Metod Adaptacija ASTM standarda za tretman voda i životne sredine, metod D1385-88, p-Dimetilaminobenzaldehid metod

 

Specifikacije gvožđe

Opseg gvožđe LR: 0.000 do 1.600 mg/L (Fe)
HR: 0.00 do 5.00 mg/L (Fe)
Rezolucija gvožđe 0.001 mg/L; 0.01 mg/L
Preciznost gvožđe LR: ±0.01 mg/L ±8% od očitavanja
HR: ±0.04 mg/L ±2% od očitavanja
Metod LR: Adaptacija TPTZ metoda
HR: Adaptacija EPA Fenantrolin metoda 315B, za prirodnu i tretiranu vodu

 

Specifikacije molibden

Opseg molibden 0.0 do 40.0 mg/L (Mo6+)
Rezolucija molibden 0.1 mg/L
Preciznost molibden ±0.3 mg/L ±5% od očitavanja
Metod Adaptation of the MAA metoda

 

Specifikacije nitrati

Raspon nitrati 0.0 do 30.0 mg/L (NO3– N)
Rezolucija nitrati 0.1 mg/L
Preciznost ±0.5 mg/L ±10% od očitavanja
Nitrati metod Adaptacija metode redukcije kadmijuma

 

Specifikacije nitriti

Opseg nitriti Slatkovodni uzorci
LR: 0 do 600 μg/L (NO2-N)
HR: 0 do 150 mg/L (NO2)
Rezolucija nitriti Slatkovodni uzorci: 1 μg/L; 1 mg/L
Preciznost nitriti Slatkovodni uzorci
LR: ±20 μg/L ±4% od očitavanja
HR: ±4 mg/L ±4% od očitavanja
Metod LR: Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1
High Range: Adaptation of the Ferrous Sulfate method

 

Specifikacije, apsorbenasa kiseonika

Opseg apsorbenasa kiseonika 0 do 1000 μg/L (DEHA)
0.00 do 1.50 mg/L (Karbonhidrazid)
0.00 do 2.50 mg/L (Hidrohinon)
0.00 do 4.50 mg/L (ISO-askorbinska kiselina)
Rezolucija apsorbenasa kiseonika 1 μg/L (DEHA); 0.01 mg/L
Preciznost apsorbenasa kiseonika ±5 μg/L ±5% od očitavanja
Metod Adaptacija gvožđe redukujuće metode

 

Specifikacije fosfati

Opseg fosfati Slatkovodni
LR: 0.00 do 2.50 mg/L (PO43-)
HR: 0.0 do 30.0 mg/L(PO43-)
Rezolucija fosfati Slatkovodni: 0.01 mg/L; 0.1 mg/L
Preciznost fosfati Slatkovodni
LR: ±0.04 mg/L ±4% of reading
High Range: ±1 mg/L ±4% of reading
Metod Slatkovodni LRe: Adaptacija metoda (askorbinska kiselina)
Slatkovodni HR: Adaptation standardne metode za ispitivanje voda, 18. izdanje (aminokiseline)

 

Specifikacije silicijum

Opseg silikon LR: 0.00 to 2.00 mg/L (SiO2)
HR: 0 do 200 mg/L (SiO2)
Rezolucija silikon 0.01 mg/L; 1 mg/L
Preciznost silikon LRg: ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja
HR: ±1 mg/L ±5% od očitavanja
Silica Method LR: Adaptacija ASTM priručnika za tehnologiju ispitivanja vode i
okoline, D859, heteropoli molibdensko plavometoda
HR: Adaptacija USEPA metoda 370.1 i standardnog 4500-SiO2

 

Specifikacije cink

Opseg cink 0.00 do 3.00 mg/L ( Zn)
Rezolucija cink 0.01 mg/L
Preciznost cink ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja
Metod Adaptacija standardnog metoda za ispitavanje voda i životne sredine, 18. izdanje, cink metod

 

Generalne specifikacije:

Input kanali 1 input za pH elektrodu i 3 talasne dužine fotometra
pH elektrode digitalna pH elektroda (nije uključena)
Tip skladištenja rezultata Skladištenje na zahtev ukucavanjem korisničkog imena

i ID-a uzorka kao opcioni input

Memorija očitanih rezultata 1000 očitavanja
Tip priključka Priključak za USB-A memoriju; mikro-USB-B za priključak za struju i kompjuter
GLP Kalibracioni podaci za priključenu pH elektrodu
Ekran 128 x 64 px LCD sa pozadinskim svetlom
Tip baterije 3.7 VDC punjiva baterija na bazi litijum-polimer /

>500 fotometrijska merenja ili kontinuiranih

50 sati pH merenja

Napajanje 5 VDC USB 2.0 adapter za struju sa USB-A

za mikro-USB-B kabalom (uključeno)

Okruženje 0 to 50.0 oC (32 to 122.0 oF); 0 to 95% RH,

nekondenzovano

Dimenzije 206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8″)
Težina 1.0 kg (2.2 lbs.)
Fotometar/Kolorimetarski izvor svetlosti 3 LED – a sa 525 nm, 575 nm, and 610 nm

filteri za interferencije sa uskim opsegom talasnih dužina

Fotometar/Kolorimetarski detektor svetlosti Silikonska fotoćelija
Težina filtera za talasne dužine 8 nm
Preciznost filtera za talane dužine ±1 nm
Tip kivete kružna, 24.6 mm
Broj metoda 128 max.
Informacije o naručivanju HI83226 instrument dolazi sa: kivete sa zatvaračima za uzorak

(4), krpica za čišćenje kiveta, USB za mikro USB

kabal, adapter za struju i uputstvo za upotrebu.