Specifikacija proizvoda

Multiparametarski stoni fotometar za određivanje hemijske potrošnje kiseonika

 • Veliki jasan LCD sa pozadinskim svetlom
 • Unos do 200 očitanih rezultata
 • Mogućnost povezivanja sa kompjuterom – očitani, sačuvani podaci o merenjima se mogu prebaciti na kompjuter putem USB kabla korišćenjem HI92000 Windows programskog paketa
 • Automatska konverzija dobijenih rezultata
 • Dostupna kontekstualna pomoć tokom svake faze merenja
 • “Auto-shut off” – Nakon 10 minuta neaktivnosti  instrumenta u mernom režimu (kada se koristi sopstvenu bateriju)
 • Indikator statusa baterije
 • Ugrađeni timer – Osigurava precizne merne intervale, prikazuje vreme preostalo do kraja merenja
 • Sistem upozorenja korisnika o mogućim greškama
 • Poklopac (zaštita za kivete) – Sprečava prodor svetlosti koja bi mogla da ugrozi tačnost rezultata
 • Indikator zagrejanosti Volframove lampe – Ukazuje korisniku da je potrebno da se ohladi lampa, kako se ne bi ugrozilo merenje

Izvor svetlosti Volframova lampa sa filtrom uskog interferencijskog opsega
Detektor silicijumska fotoćelija
Memorija 200 uzoraka
Povezivanje USB
Napajanje eksterni 12 VDC strujni adapter ili zamenjiva baterija
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); max 90% relativne vlažnosti vazduha, nekondenzovano
Dimenzije 235 x 200 x 110 mm (9.2 x 7.87 x 4.33”)
Masa 0.9 kg (2 lbs)
Informacije o isporuci HI83099  se isporučuje sa  staklenim kivetama sa poklopcima (4), zaštitnim poklopcem za ćeliju, baterijama, 12 VDC strujnim  adapterom,setom za pripremu uzorka, krpicom za brisanje kiveta, 60 mL  staklenom bočicom za analizu rastvorenog kiseonika, makazicama i uputstvom za upotrebu.