Specifikacija proizvoda

Multiparametarski fotometar za kondicioniranje vode

Led svetlo obezbeđuje znatno veću efikasnost od Volfram lampi jer omogućava više svetla uz manju potrošnju struje. Dodatno, jako malo zagreva što je jako bitno jer toplota može vremenom oštetiti optičke komponente elektronskog uređaja. LED svetla su dostupna u različitim talasnim dužinama, dok su Volfram lampe dostupne samo u talasnim dužinama belog svetla (sve talasne dužine vidljivog svetla), ali u stvari imaju slab plavi/ljubičasti odsjaj.

Priključak za pH elektrodu

Još jedna od bitnih novina je nova serija fotometara sada poseduje i mogućnost ugradnje digitalnih pH elektroda. Pred korisnicima se nalazi veliki  pametnih pH elektroda koje je moguće sasvim jednostavno priključiti (3.5mm priključak za pH elektrodu). Uz instrument dolazi i držač za elektrode.

Filteri sa uskim opsegom talasnih dužina

Filteri za interferencije sa uskim opsegom talasnih dužina ne samo da garantuju veću preciznost (+/- 1 nm) nego su ekstremno efikasni. Filteri iskorišćavaju da transmituju do čak 95% LED svetla, dok drugi filteri koriste do 75%. Upravo je to razlog emisije svetlijeg i jačeg svetla. Krajnji rezultat je znatno veća stabilnost merenja i smanjivanje grešaka usled talasnih dužina.

pH specifikacije

pH opseg Fotometar: 6.5 to 8.5 pH
pH elektroda: -2.00 to 16.00 pH
pH rezolucija Fotometar: 0.1 pH
pH elektroda: 0.01 pH
pH preciznost Fotometar: ±0.1 pH
pH elektroda: ±0.01 pH
pH kalibracija Automatska – u jednoj ili dve tačke sa standarnim puferima

(4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)

pH temperaturna kompenzacija Automatska (-5.0 to 100.0 oC; 23.0 to 212.0 oF);

limitira redukciju baziranu na korišćenju pH elektrode

pH CAL Check (dijagnostika elektrode) Čistoća elektrode i provera pufera/provera sonde tokom kalibracije
pH metod Fotometar: fenol crvena
pH-mV raspon ±1000 mV
pH-mV rezolucija 0.1 mV
pH-mV preciznost ±0.2 mV

 

Rastvoreni kiseonik specifikacije

Rastvoreni kiseonik opseg 0.0 to 10.0 mg/L (as O2)
Rastvoreni kiseonik rezolucija 0.1 mg/L
Rastvoreni kiseonik preciznost ±0.4 mg/L ±3% of reading
Rastvoreni kiseonik metod Adaptacija 18. izdanja standard za ispitivanje vode i otpadnih voda, modifikovana Vinklerova metoda sa azidom

 

Specifikacije apsorbancije

Raspon apsorbcije 0.000 to 4.000 Abs
Rezolucije apsobcije 0.001 Abs
Preciznost apsorbcije +/-0.003Abs @ 1.000 Abs

 

Specifikacije amonijak

Amonijak raspon LR: 0.00 to 3.00 mg/L
MR: 0.00 to 10.00 mg/L
HR: 0.0 to 100.0 mg/L (svi kao NH3-N)
Amonijak rezolucija 0.01 mg/L; 0.1 mg/L
Amonijak preciznost LR: ±0.04 mg/L ±4% od očitavanja
MR: ±0.05 mg/L ±5% od očitavanja
HR: ±0.5 mg/L ±5% od očitavanja
Amonijak metod Adaptacija ASTM priručnika za tehnologiju ispitivanja vode i okoline,

D1426-92, Nessler metod

 

Specifikacije hlor

Raspon slobodni hlor 0.00 to 5.00 mg/L ( kao Cl2)
Rezolucija slobodni hlor 0.01 mg/L
Preciznost slobodni hlor ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja
Raspon ukupan hlor 0.00 to 5.00 mg/L (as Cl2)
Rezolucija ukupan hlor 0.01 mg/L
Preciznost ukupan hlor ±0.03 mg/L ±3% of reading
Metod Adaptacija EPA 330.5 DPD metode

 

Bakar specifikacije

Bakar raspon LR: 0.000 to 1.500 mg/L (kao Cu2+)
HR: 0.00 to 5.00 mg/L (kao Cu2+)
Bakar rezolucija 0.001 mg/L; 0.01 mg/L
Bakar preciznost LR: ±0.01 mg/L ±5% od očitavanja
HR: ±0.02 mg/L ±4% od očitavanja
Bakar metod Adaptacija EPA metode sa bicinhoninatom

 

Fluoridi specifikacije

Fluorid raspon 0.00 to 2.00 mg/L (F)
Fluorid rezolucija 0.01 mg/L
Fluorid preciznost ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja
Metod Adaptacija standardnih metoda za ispitivanje vode i otpadnih voda, 18. Izdanje, SPADNS metoda

 

Gvožđe specifikacije

Gvožđe Range LR: 0.000 to 1.600 mg/L (Fe)
HR: 0.00 to 5.00 mg/L (Fe)
Gvožđe Resolution 0.001 mg/L; 0.01 mg/L
Gvožđe Accuracy LR: ±0.01 mg/L ±8% očitavanja
HR: ±0.04 mg/L ±2% očitavanja
Metod LR: Adaptacija TPTZ metode
HR: Adaptacija EPA fenantrolin metod 315B, za prirodne i tretirane vode

 

Mangan specifikacije

Mangan raspon LR: 0 to 300 μg/L (Mn)
HR: 0.0 to 20.0 (Mn)
Mangan rezolucija 1 μg/L; 0.1 mg/L
Mangan preciznost LR: ±10 μg/L ±3% očitavanja
HR: ±0.2 mg/L ±3% očitavanja
Metod LR: Adaptacija PAN metode
HR: Adaptacija standardnih metoda ispitivanja vode i otpadnih voda, 18. Izdanje, periodičan metod

 

Molibden specifikacije

Molibden raspon 0.0 to 40.0 mg/L (Mo6+)
Molibden rezoluzija 0.1 mg/L
Molibden preciznost ±0.3 mg/L ±5% očitavanja
Metod Adaptacija  MAA metode

 

Nikl specifikacije

Nikl raspon LR: 0.000 to 1.000 mg/L (as Ni)
HR: 0.00 to 7.00 g/L (as Ni)
Nikl rezolucija 0.001 mg/L; 0.01 g/L
Nikl preciznost LR: ±0.010 mg/L ±7% očitavanja
HR: ±0.07 g/L ±4% očitavanja
Metod Low Range: Adaptacija PAN metode
High Range: Adaptacija fotometrijske metode

 

Nitrati specifikacije

Nitrat raspon 0.0 to 30.0 mg/L (kao NO3– N)
Nitrat rezolucija 0.1 mg/L
Nitrat preciznost  ±0.5 mg/L ±10% od očitavanja
Nitrat metod Adaptacija metode sa redukcijom kadmijumom

 

Fosfati specifikacije

Fosfat raspon Slatkovodni uzorci
LR: 0.00 to 2.50 mg/L (kao PO43-)
HR: 0.0 to 30.0 mg/L(kao PO43-)
Fosfat rezolucija 0.01 mg/L; 0.1 mg/L
Fosfat preciznost LR: ±0.04 mg/L ±4% od očitavanja
HR: ±1 mg/L ±4% od očitavanja
Fosfat metod LR: adaptacija metode askorbinskom kiselinom
HR: Adaptacija 18. izdanja standard za ispitivanje vode i otpadnih voda,metoda aminokiselinom

 

Silicijum specifikacije

Silicijum raspon 0.00 to 2.00 mg/L (SiO2)
Silicijum rezolucija 0.01 mg/L; 1 mg/L
Silicijum preciznost  ±0.03 mg/L ±3% očitavanja
Metod Adaptacija ASTM priručnika za tehnologiju ispitivanja vode i okoline, D859, heteropoli molibdensko plavo metoda

 

Srebro specifikacije

Srebro raspon 0.000 to 1.000 mg/L (Ag)
Srebro rezolucija 0.001 mg/L
Srebro preciznost ±0.020 mg/L ±5% očitavanja
Metod Adaptacija PAN metode

 

Cink specifikacije

Cink raspon 0.00 to 3.00 mg/L (Zn)
Cink rezolucija 0.01 mg/L
Cink preciznost ±0.03 mg/L ±3% očitavanja
Metod Adaptacija standardnih metoda ispitivanja vode i otpadnih voda, 18.izdanje, cinkon metoda 

 

Generalne specifikacije

Input kanali 1 input za pH elektrodu and 4 talasne dužine fotometra
Tip pH elektrode digitalna pH elektroda (nije uključena)
Tip skladištenja rezultata Skladištenje na zahtev ukucavanjem korisničkog imena

i ID-a uzorka kao opcioni input

Memorija očitanih rezultata 1000 očitavanja
Tip priključka Priključak za USB-A memoriju; mikro-USB-B za

priključak za struju i kompjuter

GLP Kalibracioni podaci za priključenu pH elektrodu
Ekran 128 x 64 px LCD sa pozadinskim svetlom
Tip baterije 3.7 VDC punjiva baterija na bazi litijum-polimera /

>500 fotometrijska merenja ili kontinuiranih

50 sati pH merenja

Napajanje 5 VDC USB 2.0 adapter za struju sa USB-A

za mikro-USB-B kabalom (uključeno)

Okruženje 0 to 50.0 oC (32 to 122.0 oF); 0 to 95% RH,

nekondenzovano

Dimenzije 206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8″)
Težina 1.0 kg (2.2 lbs.)
Fotometar/Kolorimetarski izvor svetlosti 4 LED-a sa 420 nm, 525 nm, 575 nm, and 610 nm filterima za interferencije sa uskim opsegom talasnih dužina
Fotometar/Kolorimetarski detektor svetlosti Silikonska fotoćelija
Težina filtera za talasne dužine 8 nm
Preciznost filtera za talane dužine ±1 nm
Tip kivete kružna, 24.6 mm
Broj metoda 128 max.
Informacije o naručivanju HI83308 instrument dolazi sa: kivete sa zatvaračima za uzorak (4), krpica za čišćenje kiveta, USB za mikro USB kabal, adapter za struju i uputstvo za upotrebu.