Specifikacija proizvoda

Multiparametarski stoni fotometar sa HPK

Led svetlo obezbeđuje znatno veću efikasnost od Volfram lampi jer omogućava više svetla uz manju potrošnju struje. Dodatno, jako malo zagreva što je jako bitno jer toplota može vremenom oštetiti optičke komponente elektronskog uređaja. LED svetla su dostupna u različitim talasnim dužinama, dok su Volfram lampe dostupne samo u talasnim dužinama belog svetla (sve talasne dužine vidljivog svetla), ali u stvari imaju slab plavi/ljubičasti odsjaj.

Priključak za pH elektrodu

Još jedna od bitnih novina je nova serija fotometara sada poseduje i mogućnost ugradnje digitalnih pH elektroda. Pred korisnicima se nalazi veliki  pametnih pH elektroda koje je moguće sasvim jednostavno priključiti (3.5mm priključak za pH elektrodu). Uz instrument dolazi i držač za elektrode.

Filteri sa uskim opsegom talasnih dužina

Filteri za interferencije sa uskim opsegom talasnih dužina ne samo da garantuju veću preciznost (+/- 1 nm) nego su ekstremno efikasni. Filteri iskorišćavaju da transmituju do čak 95% LED svetla, dok drugi filteri koriste do 75%. Upravo je to razlog emisije svetlijeg i jačeg svetla. Krajnji rezultat je znatno veća stabilnost merenja i smanjivanje grešaka usled talasnih dužina.

Referentne detektor za stabilizaciju izvora svetlosti

Razvodnik svetlosnih snopova je deo internog referentnog sistema fotometra. Referenti detektor kompenzira pojavu driftova prouzrokvani fluktuacijama električne energije ili temperature. Nova generacija fotometara donosi stabilan izvor svetlosti koji osigurava tačnost merenja.

Velika kiveta

Ćeliji za uzorkovanje odgovara obla, 25mm dugačka kiveta. Zajedno sa naprednim optičkim komponentama, veće dimenzije kivete u mnogome redukuju greške nastale rotiranjem kivete na pogrešnu stranu od njene oznake (indeksa). Relativno veća dužina kivete dozvoljava da veća količina svetlosti prodre kroz nju, osiguravajući očitavanja čak i kod slabo absorbujućih uzoraka.

Fokusirana optička sočiva za bolje korišćenje svetlosti

Dodavanjem fokusirajućih sočiva, optički sistem skuplja svetlost koja izlazi iz kivete i usmerava ga silikonskom foto detektoru. Ovaj inovativni pristup fotometrijskim merenjima poništava sve greške I ogrebotine na kiveti, eliminiše potrebu indeksiranja kivete.

pH specifikacije

pH opseg Fotometar: 6.5 to 8.5 pH
pH elektroda: -2.00 to 16.00 pH
pH rezolucija Fotometar: 0.1 pH
pH elektroda: 0.01 pH
pH preciznost Fotometar: ±0.1 pH
pH elektroda: ±0.01 pH
pH kalibracija Automatska – u jednoj ili dve tačke sa standarnim puferima

(4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)

pH temperaturna kompenzacija Automatska (-5.0 to 100.0 oC; 23.0 to 212.0 oF);

limitira redukciju baziranu na korišćenju pH elektrode

pH CAL Check (dijagnostika elektrode) Čistoća elektrode i provera pufera/provera sonde tokom kalibracije
pH metod Fotometar: fenol crvena
pH-mV raspon ±1000 mV
pH-mV rezolucija 0.1 mV
pH-mV preciznost ±0.2 mV

 

Specifikacije apsorbancije

Raspon apsorbcije 0.000 to 4.000 Abs
Rezolucije apsobcije 0.001 Abs
Preciznost apsorbcije +/-0.003Abs @ 1.000 Abs

 

Specifikacije amonijak

Amonijak raspon LR: 0.00 to 3.00 mg/L

LR (16 mm vial): 0.00 to 3.00 mg/L
MR: 0.00 to 10.00 mg/L
HR: 0.0 to 100.0 mg/L

HR (16 mm vial): 0.0 to 100.0 mg/L  (svi kao NH3-N)

Amonijak rezolucija 0.01 mg/L; 0.1 mg/L
Amonijak preciznost LR: ±0.04 mg/L ±4% od očitavanja
LR (16 mm vial): ±0.10 mg/L or ±5% od očitavanja
MR: ±0.05 mg/L ±5% od očitavanja
HR: ±0.5 mg/L ±5% od očitavanja
HR (16 mm vial): ±1 mg/L or ±5% od očitavanja
Amonijak metod Adaptacija ASTM priručnika za tehnologiju ispitivanja vode i okoline, D1426-92, Nessler metod

 

Rastvoreni kiseonik specifikacije

Rastvoreni kiseonik opseg LR: 0 to 150 mg/L
MR: 0 to 1500 mg/L
HR:0 to 15000 mg/L
Rastvoreni kiseonik rezolucija LR i MR: 1 mg/L
HR: 10 mg/L
Rastvoreni kiseonik preciznost LR: ±5 mg/L ±5% od očitavanja
MR: ±15 mg/L ±4% od očitavanja
HR: ±150 mg/L ±3% od očitavanja
Rastvoreni kiseonik metod Adaptacija USEPA 410.4 ISO

 

Specifikacije hlor

Raspon ukupni hlor 0.00 to 5.00 mg/L (kao Cl2)
Rezolucija ukupni hlor 0.01 mg/L
Preciznost ukupni hlor ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja
Metod Adaptacija EPA 330.5 DPD metode

 

Nitrati specifikacije

Nitrat raspon 16 mm vial:0.0 to 30.0 mg/L (kao NO3– N)
Nitrat rezolucija 0.1 mg/L
Nitrat preciznost 16 mm vial: ±1.0 mg/L or ±3% od očitavanja
Nitrat metod Adaptacija metode sa redukcijom kadmijumom

 

Nitriti specifikacije

Nitrit raspon Slatkovodni uzorak
LR: 0 to 600 μg/L (NO2-N)
HR: 0 to 150 mg/L (NO2)
Nitrit rezolucija Slatkovodni uzorak: 1 μg/L; 1 mg/L
Nitrit preciznost Slatkovodni uzorak
LR: ±20 μg/L ±4% od očitavanja
HR: ±4 mg/L ±4% od očitavanja
Nitrit metod Adaptacija EPA diazotizacione metode 354.1

 

Specifikacije, ukupni azot

Opseg, ukupni azot LR: 0.0 do 25.0 mg/L (NO3-N)
HR: 0 do 150 mg/L (N)
Rezolucija, ukupni azot 0.1 mg/L; 1 mg/L
Preciznost, ukupni azot LR: ±1.0 mg/L or ±5% od očitavanja
HR: ±3 mg/L or ±4% od očitavanja
Metod Hromotropinka kiselina metod

 

Fosforna hidrolizovana kiselina specifikacije

Fosforna hidrolizovana kiselina raspon 0.00 to 1.60 mg/L (P)
Fosforna hidrolizovana kiselina rezolucija 0.01 mg/L
Fosforna hidrolizovana kiselina preciznost ±0.05 mg/L or ±5% od očitavanja
Metod Adaptacija EPA metode 365.2 i standardnih metoda za ispitivanje vode i otpadnih voda, 20. izdanje, 4500-P E,

metoda askrobinske kiseline

 

Reaktivni fosfor specifikacije

Reaktivni fosfor raspon LR: 0.00 to 1.60 mg/L (P)
HR: 0.0 to 32.6 mg/L (P)
Reaktivni fosfor rezolucija 0.01 mg/L; 0.1 mg/L
Reaktivni fosfor preciznost LR: ±0.05 mg/L or ±4% od očitavanja
HR: ±0.5 mg/L or ±4% od očitavanja
Metod Adaptacija EPA metode 365.2 i standardnih metoda za

ispitivanje vode i otpadnih voda, 20. izdanje (LR)
LR: metoda askrobinske kiseline
HR: vanadomolybdophosphoric acid method

 

Ukupni fosfor specifikacije

Ukupni fosfor raspon LR: 0.00 to 1.15 mg/L (P)
HR: 0.0 to 32.6 mg/L (P)
Ukupni fosfor preciznost LR: ±0.05 mg/L or ±6% od očitavanja
HR: ±0.5 mg/L or ±5% od očitavanja
Ukupni fosfor rezolucija LR: 0.01 mg/L; 0.1 mg/L
Metod Adaptacija EPA metode 365.2 i standardnih metoda za

ispitivanje vode i otpadnih voda, 20. izdanje (LR)
LR: metoda askrobinske kiseline
HR: vanadomolybdophosphoric acid method

 

Generalne specifikacije:

Input kanali 1 input za pH elektrodu i 5 talasne dužine fotometra
pH elektrode digitalna pH elektroda (nije uključena)
Tip skladištenja rezultata Skladištenje na zahtev ukucavanjem korisničkog imena

i ID-a uzorka kao opcioni input

Memorija očitanih rezultata 1000 očitavanja
Tip priključka Priključak za USB-A memoriju; mikro-USB-B za priključak za struju i kompjuter
GLP Kalibracioni podaci za priključenu pH elektrodu
Ekran 128 x 64 px LCD sa pozadinskim svetlom
Tip baterije 3.7 VDC punjiva baterija na bazi litijum-polimer /

>500 fotometrijska merenja ili kontinuiranih

50 sati pH merenja

Napajanje 5 VDC USB 2.0 adapter za struju sa USB-A

za mikro-USB-B kabalom (uključeno)

Okruženje 0 to 50.0 oC (32 to 122.0 oF); 0 to 95% RH,

nekondenzovano

Dimenzije 206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8″)
Težina 1.0 kg (2.2 lbs.)
Fotometar/Kolorimetarski izvor svetlosti 5 LED – a sa 525 nm, 575 nm, and 610 nm

filteri za interferencije sa uskim opsegom talasnih dužina

Fotometar/Kolorimetarski detektor svetlosti Silikonska fotoćelija
Težina filtera za talasne dužine 8 nm
Preciznost filtera za talane dužine ±1 nm
Tip kivete kružna, 24.6 mm
Broj metoda 128 max.
Informacije o naručivanju HI83314 instrument dolazi sa: kivete sa zatvaračima za uzorak

(4), krpica za čišćenje kiveta, USB za mikro USB kabal, adapter za struju i uputstvo za upotrebu.

Vaše ime (obavezno)

Telefon (obavezno)

Vaš e-mail (obavezno)

Zakažite prezentaciju