Specifikacija proizvoda

Multiparametarski fotometar za ekologiju

 

Izvor LED svetlosti obezbeđuje visoku efikasnost

Led svetlo obezbeđuje znatno veću efikasnost od Volfram lampi jer omogućava više svetla uz manju potrošnju struje. Dodatno, jako malo zagreva što je jako bitno jer toplota može vremenom oštetiti optičke komponente elektronskog uređaja. LED svetla su dostupna u različitim talasnim dužinama, dok su Volfram lampe dostupne samo u talasnim dužinama belog svetla (sve talasne dužine vidljivog svetla), ali u stvari imaju slab plavi/ljubičasti odsjaj.

Multiparametarski fotometar sa priključkom za pH elektrodu

Još jedna od bitnih novina je nova serija fotometara sada poseduje i mogućnost ugradnje digitalnih pH elektroda. Pred korisnicima se nalazi veliki  pametnih pH elektroda koje je moguće sasvim jednostavno priključiti (3.5mm priključak za pH elektrodu). Uz instrument dolazi i držač za elektrode.

Filteri sa uskim opsegom talasnih dužina

Filteri za interferencije sa uskim opsegom talasnih dužina ne samo da garantuju veću preciznost (+/- 1 nm) nego su ekstremno efikasni. Filteri iskorišćavaju da transmituju do čak 95% LED svetla, dok drugi filteri koriste do 75%. Upravo je to razlog emisije svetlijeg i jačeg svetla. Krajnji rezultat je znatno veća stabilnost merenja i smanjivanje grešaka usled talasnih dužina.

Referentne detektor za stabilizaciju izvora svetlosti

Razvodnik svetlosnih snopova je deo internog referentnog sistema fotometra. Referenti detektor kompenzira pojavu driftova prouzrokvani fluktuacijama električne energije ili temperature. Nova generacija fotometara donosi stabilan izvor svetlosti koji osigurava tačnost merenja.

Velika kiveta

Ćeliji za uzorkovanje odgovara obla, 25mm dugačka kiveta. Zajedno sa naprednim optičkim komponentama, veće dimenzije kivete u mnogome redukuju greške nastale rotiranjem kivete na pogrešnu stranu od njene oznake (indeksa). Relativno veća dužina kivete dozvoljava da veća količina svetlosti prodre kroz nju, osiguravajući očitavanja čak i kod slabo absorbujućih uzoraka.

Fokusirana optička sočiva za bolje korišćenje svetlosti

Dodavanjem fokusirajućih sočiva, optički sistem skuplja svetlost koja izlazi iz kivete i usmerava ga silikonskom foto detektoru. Ovaj inovativni pristup fotometrijskim merenjima poništava sve greške I ogrebotine na kiveti, eliminiše potrebu indeksiranja kivete.

pH specifikacije

pH opseg Fotometar: 6.5 to 8.5 pH
pH elektroda: -2.00 to 16.00 pH
pH rezolucija Fotometar: 0.1 pH
pH elektroda: 0.01 pH
pH preciznost Fotometar: ±0.1 pH
pH elektroda: ±0.01 pH
pH kalibracija Automatska – u jednoj ili dve tačke sa standarnim puferima

(4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)

pH temperaturna kompenzacija Automatska (-5.0 to 100.0 oC; 23.0 to 212.0 oF);

limitira redukciju baziranu na korišćenju pH elektrode

pH CAL Check (dijagnostika elektrode) Čistoća elektrode i provera pufera/provera sonde tokom kalibracije
pH metod Fotometar: fenol crvena
pH-mV raspon ±1000 mV
pH-mV rezolucija 0.1 mV
pH-mV preciznost ±0.2 mV

 

Rastvoreni kiseonik specifikacije

Rastvoreni kiseonik opseg 0.0 to 10.0 mg/L (kao O2)
Rastvoreni kiseonik rezolucija 0.1 mg/L
Rastvoreni kiseonik preciznost ±0.4 mg/L ±3% očitavanja
Rastvoreni kiseonik metod Adaptacija 18. Izdanja standard za ispitivanje vode i otpadnih voda, DPD metod

 

Specifikacije apsorbancije

Raspon apsorbcije 0.000 to 4.000 Abs
Rezolucije apsobcije 0.001 Abs
Preciznost apsorbcije +/-0.003Abs @ 1.000 Abs

 

Specifikacije amonijak

Amonijak raspon LR: 0.00 to 3.00 mg/L
MR: 0.00 to 10.00 mg/L
HR: 0.0 to 100.0 mg/L (svi kao NH3-N)
Amonijak rezolucija LR i MR: 0.01 mg/L
HR: 0.1 mg/L
Amonijak preciznost LR: ±0.04 mg/L ±4% od očitavanja
MR: ±0.05 mg/L ±5% od očitavanja
HR: ±0.5 mg/L ±5% od očitavanja
Amonijak metod Adaptacija ASTM priručnika za tehnologiju ispitivanja vode i okoline,

D1426-92, Nessler metod

 

Specifikacije hlor

Raspon slobodni hlor 0.00 to 5.00 mg/L ( kao Cl2)
Rezolucija slobodni hlor 0.01 mg/L
Preciznost slobodni hlor ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja
Raspon ukupan hlor 0.00 to 5.00 mg/L (as Cl2)
Rezolucija ukupan hlor 0.01 mg/L
Preciznost ukupan hlor ±0.03 mg/L ±3% of reading
Metod Adaptacija EPA 330.5 DPD metode

 

Šestovalentni hrom specifikacije

Šestovalentni hrom raspon LR: 0 to 300 μg/L (kao Cr6+)
HR: 0 to 1000 μg/L (kao Cr6+)
Šestovalentni hrom rezolucija 1 μg/L
Šestovalentni hrom preciznost LR: ±1 μg/L ±4% od očitavanja
HR: ±5 μg/L ±4% od očitavanja
Šestovalentni hrom metod Adaptacija ASTM priručnika za tehnologiju ispitivanja vode i okoline, D1687-92, difenilkarbohidrazid metod.

 

Boja vode specifikacije

Boja vode raspon 0 to 500 PCU (Pu-Cu skala)
Boja vode rezolucija 1 PCU
Boja vode preciznost ±10 PCU ±5% od očitavanja
Boja vode metod Adaptacije standardnih metoda ispitivanja vode i otpadnih voda, 18. izdanje, kolorimetrijska platnijum kobalt metoda

 

Bakar specifikacije

Bakar raspon LR: 0.000 to 1.500 mg/L (kao Cu2+)
HR: 0.00 to 5.00 mg/L (kao Cu2+)
Bakar rezolucija 0.001 mg/L; 0.01 mg/L
Bakar preciznost LR: ±0.01 mg/L ±5% od očitavanja
HR: ±0.02 mg/L ±4% od očitavanja
Bakar metod Adaptacija EPA metode sa bicinhoninatom

 

Cijanurična kiselina specifikacije

Cijanurična kiselina raspon 0 to 80 mg/L (kao CYA)
Cijanurična kiselina rezolucija 1 mg/L
Cijanurična kiselina preciznost ±1 mg/L ±15% od očitavanja
Cijanurična kiselina metod Adaptacija turbidimetrijske metode

 

Molibden specifikacije

Molibden raspon 0.0 to 40.0 mg/L (kao Mo6+)
Molibden rezolucija 0.1 mg/L
Molibden preciznost ±0.3 mg/L ±5% od očitavanja
Molibden metod Adaptacija metode sa merkaptosircetnom kiselinom

 

Nikl specifikacije

Nikl raspon LR: 0.000 to 1.000 mg/L (kao Ni)
HR: 0.00 to 7.00 g/L (kao Ni)
Nikl rezolucija 0.001 mg/L; 0.01 g/L
Nikl preciznost LR: ±0.010 mg/L ±7% od očitavanja
HR: ±0.07 g/L ±4% od očitavanja
Nikl metod LR: adaptacija PAN metode
HR: adaptacija fotometrijske metode

 

Nitrat specifikacije

Nitrat raspon 0.0 to 30.0 mg/L (kao NO3– N)
Nitrat rezolucija 0.1 mg/L
Nitrat preciznost ±0.5 mg/L ±10% od očitavanja
Nitrat metod Adaptacija metode sa redukcijom kadmijumom

 

Nitrit specifikacije

Nitrit raspon 0 to 150 mg/L (kao NO2)
Nitrit rezolucija 1 mg/L
Nitrit preciznost ±4 mg/L ±4% od očitavanja
Nitrit metod Adaptacija metode sa gvožđe sulfatom

 

Fosfat specifikacije

Fosfat raspon Slatkovodni uzorci
LR: 0.00 to 2.50 mg/L (kao PO43-)
HR: 0.0 to 30.0 mg/L(kao PO43-)
Fosfat rezolucija 0.01 mg/L; 0.1 mg/L
Fosfat preciznost LR: ±0.04 mg/L ±4% od očitavanja
HR: ±1 mg/L ±4% od očitavanja
Fosfat metod LR: adaptacija metode askorbinske kiseline
HR: adaptacije standardnih metoda ispitivanja vode i otpadnih voda, 18. izdanje, metoda aminokiselinom

 

Silicijum specifikacije

Silicijum raspon 0.00 to 2.00 mg/L (kao SiO2)
Silicijum rezolucija 0.01 mg/L
Silicijum preciznost ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja
Silicijum metod Adaptacija ASTM priručnika za tehnologiju ispitivanja vode i

okoline, D859, heteropoli molibdensko plavometoda

 

Srebro specifikacije

Srebro raspon 0.000 to 1.000 mg/L (kao Ag)
Srebro rezolucija 0.001 mg/L
Srebro preciznost ±0.020 mg/L ±5% od očitavanja
Srebro metod Adaptacija PAN metode

 

Cink specifikacije

Cink raspon 0.00 to 3.00 mg/L (kao Zn)
Cink rezolucija 0.01 mg/L
Cink preciznost ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja
Cink metod Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and

Wastewater, 18th edition, cinkon metoda

 

Generalne specifikacije

Input kanali 1 input za pH elektrodu and 4 talasne dužine fotometra
Tip pH elektrode digitalna pH elektroda (nije uključena)
Tip skladištenja rezultata Skladištenje na zahtev ukucavanjem korisničkog imena

i ID-a uzorka kao opcioni input

Memorija očitanih rezultata 1000 očitavanja
Tip priključka Priključak za USB-A memoriju; mikro-USB-B za

priključak za struju i kompjuter

GLP Kalibracioni podaci za priključenu pH elektrodu
Ekran 128 x 64 px LCD sa pozadinskim svetlom
Tip baterije 3.7 VDC punjiva baterija na bazi litijum-polimera /

>500 fotometrijska merenja ili kontinuiranih

50 sati pH merenja

Napajanje 5 VDC USB 2.0 adapter za struju sa USB-A

za mikro-USB-B kabalom (uključeno)

Okruženje 0 to 50.0 oC (32 to 122.0 oF); 0 to 95% RH,

nekondenzovano

Dimenzije 206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8″)
Težina 1.0 kg (2.2 lbs.)
Fotometar/Kolorimetarski izvor svetlosti 4 LED-a sa 420 nm, 525 nm, 575 nm, and 610 nm filterima za interferencije sa uskim opsegom talasnih dužina
Fotometar/Kolorimetarski detektor svetlosti Silikonska fotoćelija
Težina filtera za talasne dužine 8 nm
Preciznost filtera za talane dužine ±1 nm
Tip kivete kružna, 24.6 mm
Broj metoda 128 max.
Informacije o naručivanju HI83306 instrument dolazi sa: kivete sa zatvaračima za uzorak

(4), krpica za čišćenje kiveta, USB za mikro USB

kabal, adapter za struju i uputstvo za upotrebu.