Specifikacija proizvoda

Multiparametarski fotometar za Bazene&Spa

Izvor LED svetlosti obezbeđuje visoku efikasnost

Led svetlo obezbeđuje znatno veću efikasnost od Volfram lampi jer omogućava više svetla uz manju potrošnju struje. Dodatno, jako malo zagreva što je jako bitno jer toplota može vremenom oštetiti optičke komponente elektronskog uređaja. LED svetla su dostupna u različitim talasnim dužinama, dok su Volfram lampe dostupne samo u talasnim dužinama belog svetla (sve talasne dužine vidljivog svetla), ali u stvari imaju slab plavi/ljubičasti odsjaj.

Priključak za pH elektrodu

Još jedna od bitnih novina je nova serija fotometara sada poseduje i mogućnost ugradnje digitalnih pH elektroda. Pred korisnicima se nalazi veliki  pametnih pH elektroda koje je moguće sasvim jednostavno priključiti (3.5mm priključak za pH elektrodu). Uz instrument dolazi i držač za elektrode.

Filteri sa uskim opsegom talasnih dužina

Filteri za interferencije sa uskim opsegom talasnih dužina ne samo da garantuju veću preciznost (+/- 1 nm) nego su ekstremno efikasni. Filteri iskorišćavaju da transmituju do čak 95% LED svetla, dok drugi filteri koriste do 75%. Upravo je to razlog emisije svetlijeg i jačeg svetla. Krajnji rezultat je znatno veća stabilnost merenja i smanjivanje grešaka usled talasnih dužina.

Referentne detektor za stabilizaciju izvora svetlosti

Razvodnik svetlosnih snopova je deo internog referentnog sistema fotometra. Referenti detektor kompenzira pojavu driftova prouzrokvani fluktuacijama električne energije ili temperature. Nova generacija fotometara donosi stabilan izvor svetlosti koji osigurava tačnost merenja.

Velika kiveta

Ćeliji za uzorkovanje odgovara obla, 25mm dugačka kiveta. Zajedno sa naprednim optičkim komponentama, veće dimenzije kivete u mnogome redukuju greške nastale rotiranjem kivete na pogrešnu stranu od njene oznake (indeksa). Relativno veća dužina kivete dozvoljava da veća količina svetlosti prodre kroz nju, osiguravajući očitavanja čak i kod slabo absorbujućih uzoraka.

Fokusirana optička sočiva za bolje korišćenje svetlosti

Dodavanjem fokusirajućih sočiva, optički sistem skuplja svetlost koja izlazi iz kivete i usmerava ga silikonskom foto detektoru. Ovaj inovativni pristup fotometrijskim merenjima poništava sve greške I ogrebotine na kiveti, eliminiše potrebu indeksiranja kivete.

 

pH Specifikacije

pH Opseg Fotometar: 6.5 to 8.5 pH
pH elektroda: -2.00 do 16.00 pH
pH Rezolucija Fotometar: 0.1 pH
pH elektrode: 0.01 pH
pH Preciznost Fotometar: ±0.1 pH
pH elektrode: ±0.01 pH
pH Kalibracija Automatska – u jednoj ili dve tačke sa standardnim puferima (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)
pH Temperaturna kompenzacija Automatska(-5.0 do 100.0 oC; 23.0 do 212.0 oF); limitira redukciju baziranu na korišćenju pH elektrode
pH CAL Check (dijagnostika elektrode) čistota elektrode i  provera pufera/provera sonde tokom kalibracije
pH Metod Fotometer: fenol crvena
pH-mV raspon ±1000 mV
pH-mV rezolucija 0.1 mV
pH-mV preciznost ±0.2 mV

 

Specifikacije apsorbancije

Raspon apsorbicije 0.000 do 4.000 Abs
Rezolucija apsorbcije 0.001 Abs
Preciznost apsorbcije +/-0.003Abs @ 1.000 Abs

 

Specifikacije alkalinitet

Raspon alkaliniteta Slatkovodna: 0 do 500 mg/L (CaCO3)
Rezolucija alkaliniteta 1 mg/L
Preciznost alkaliniteta ±5 mg/L ±5% od očitavanja
Metod kolorimetrijski

 

Specifikacije brom

Brom raspon 0.00 do 8.00 mg/L (Br2)
Rezolucija brom 0.01 mg/L
Brom preciznost ±0.08 mg/L ±3% od očitavanja
Brom Metod Adataptacija 18. izdanja standarda za ispitivanje voda i otpadnih voda, DPD metod

 

Specifikacije hlor

Raspon slobodni hlor 0.00 do 5.00 mg/L (Cl2)
Rezolucija slobodni hlor 0.01 mg/L
Preciznost slobodni hlor ±0.03 mg/L ±3% of reading
Raspon slobodni hlor 0.00 to 5.00 mg/L (as Cl2)
Rezolucija slobodni hlor 0.01 mg/L
Preciznost slobodni hlor ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja
Metod Adaptacija  EPA 330.5 DPD metoda

 

Bakar specifikacije

Raspon bakar Raspon: 0.00 do 5.00 mg/L (Cu2+)
Rezolucija bakar 0.01 mg/L
Preciznost bakar HR ±0.02 mg/L ±4% od očitavanja
Metod Adaptacija bicinhoninat

 

Specifikacija cijanurična kiselina

Raspon cijanurična kiselina 0 do 80 mg/L (CYA)
Rezolucija cijanurična kiselina 1 mg/L
Preciznost cijanurična kiselina ±1 mg/L ±15% od očitavanja
Metod Adaptacija turbidimetrijskog metoda

 

Specifikacije, tvrdoća kalcijum 

Raspon, tvrdoća kalcijum 0.00 do 2.70 mg/L (CaCO3)
Rezolucija, tvrdoća kalcijum 0.01 mg/L
Preciznost, tvrdoća kalcijum ±0.11 mg/L ±5% očitavanja
Metod Adataptacija 18. izdanja standarda za ispitivanje voda i otpadnih voda, DPD metod

 

Specifikacije, gvožđe

Raspon gvožđe HR: 0.00 do 5.00 mg/L (Fe)
Rezolucija gvožđe 0.01 mg/L
Preciznost gvožđe HR: ±0.04 mg/L ±2% od očitavanja
Metod HR: Adaptacija EPA Fenantrolin metod 315B, za prirodne i tretirane vode

Specifikacije nitrati

Raspon nitrati 0.0 do 30.0 mg/L (NO3– N)
Rezolucija nitrati 0.1 mg/L
Preciznost ±0.5 mg/L ±10% od očitavanja
Nitrati metod Adaptacija metode redukcije kadmijuma

 

Specifikacije ozon

Raspon ozon 0.00 do 2.00 mg/L (O3)
Rezolucija ozon 0.01 mg/L
Preciznost ozon ±0.02 mg/L ±3% od očitavanja
Metod Kolorimetrijski DPD Metod

 

Specifikacije fosfati

Raspon fosfati Slatkovodni uzorci
LR: 0.00 do 2.50 mg/L (PO43-)
Rezolucija fosfati Slatkovodni uzorci: 0.01 mg/L
Preciznost fosfati Slatkovodni uzorci
LR: ±0.04 mg/L ±4% od očitavanja
Metod Slatkovodni uzorci LR: Adaptacija metoda (askorbinska kiselina)

 

Generalne specifikacije:

Input kanali 1 input za pH elektrodu i 3 talasne dužine fotometra
pH elektrode digitalna pH elektroda (nije uključena)
Tip skladištenja rezultata Skladištenje na zahtev ukucavanjem korisničkog imena

i ID-a uzorka kao opcioni input

Memorija očitanih rezultata 1000 očitavanja
Tip priključka Priključak za USB-A memoriju; mikro-USB-B za priključak za struju i kompjuter
GLP Kalibracioni podaci za priključenu pH elektrodu
Ekran 128 x 64 px LCD sa pozadinskim svetlom
Tip baterije 3.7 VDC punjiva baterija na bazi litijum-polimer /

>500 fotometrijska merenja ili kontinuiranih

50 sati pH merenja

Napajanje 5 VDC USB 2.0 adapter za struju sa USB-A

za mikro-USB-B kabalom (uključeno)

Okruženje 0 to 50.0 oC (32 to 122.0 oF); 0 to 95% RH,

nekondenzovano

Dimenzije 206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8″)
Težina 1.0 kg (2.2 lbs.)
Fotometar/Kolorimetarski izvor svetlosti 3 LED – a sa 525 nm, 575 nm, and 610 nm

filteri za interferencije sa uskim opsegom talasnih dužina

Fotometar/Kolorimetarski detektor svetlosti Silikonska fotoćelija
Težina filtera za talasne dužine 8 nm
Preciznost filtera za talane dužine ±1 nm
Tip kivete kružna, 24.6 mm
Broj metoda 128 max.
Informacije o naručivanju HI83226 instrument dolazi sa: kivete sa zatvaračima za uzorak

(4), krpica za čišćenje kiveta, USB za mikro USB

kabal, adapter za struju i uputstvo za upotrebu.