Specifikacija proizvoda

Multiparametarski fotometar za analizu nutrijenata 

Priključak za pH elektrodu

Još jedna od bitnih novina je nova serija fotometara sada poseduje i mogućnost ugradnje digitalnih pH elektroda. Pred korisnicima se nalazi veliki  pametnih pH elektroda koje je moguće sasvim jednostavno priključiti (3.5mm priključak za pH elektrodu). Uz instrument dolazi i držač za elektrode.

Filteri sa uskim opsegom talasnih dužina

Filteri za interferencije sa uskim opsegom talasnih dužina ne samo da garantuju veću preciznost (+/- 1 nm) nego su ekstremno efikasni. Filteri iskorišćavaju da transmituju do čak 95% LED svetla, dok drugi filteri koriste do 75%. Upravo je to razlog emisije svetlijeg i jačeg svetla. Krajnji rezultat je znatno veća stabilnost merenja i smanjivanje grešaka usled talasnih dužina.

Referentne detektor za stabilizaciju izvora svetlosti

Razvodnik svetlosnih snopova je deo internog referentnog sistema fotometra. Referenti detektor kompenzira pojavu driftova prouzrokvani fluktuacijama električne energije ili temperature. Nova generacija fotometara donosi stabilan izvor svetlosti koji osigurava tačnost merenja.

Velika kiveta

Ćeliji za uzorkovanje odgovara obla, 25mm dugačka kiveta. Zajedno sa naprednim optičkim komponentama, veće dimenzije kivete u mnogome redukuju greške nastale rotiranjem kivete na pogrešnu stranu od njene oznake (indeksa). Relativno veća dužina kivete dozvoljava da veća količina svetlosti prodre kroz nju, osiguravajući očitavanja čak i kod slabo absorbujućih uzoraka.

Fokusirana optička sočiva za bolje korišćenje svetlosti

Dodavanjem fokusirajućih sočiva, optički sistem skuplja svetlost koja izlazi iz kivete i usmerava ga silikonskom foto detektoru. Ovaj inovativni pristup fotometrijskim merenjima poništava sve greške I ogrebotine na kiveti, eliminiše potrebu indeksiranja kivete.

Referentne detektor za stabilizaciju izvora svetlosti

Razvodnik svetlosnih snopova je deo internog referentnog sistema fotometra. Referenti detektor kompenzira pojavu driftova prouzrokvani fluktuacijama električne energije ili temperature. Nova generacija fotometara donosi stabilan izvor svetlosti koji osigurava tačnost merenja.

Velika kiveta

Ćeliji za uzorkovanje odgovara obla, 25mm dugačka kiveta. Zajedno sa naprednim optičkim komponentama, veće dimenzije kivete u mnogome redukuju greške nastale rotiranjem kivete na pogrešnu stranu od njene oznake (indeksa). Relativno veća dužina kivete dozvoljava da veća količina svetlosti prodre kroz nju, osiguravajući očitavanja čak i kod slabo absorbujućih uzoraka.

Fokusirana optička sočiva za bolje korišćenje svetlosti

Dodavanjem fokusirajućih sočiva, optički sistem skuplja svetlost koja izlazi iz kivete i usmerava ga silikonskom foto detektoru. Ovaj inovativni pristup fotometrijskim merenjima poništava sve greške I ogrebotine na kiveti, eliminiše potrebu indeksiranja kivete.

pH specifikacije

pH Opseg Fotometar: 6.5 to 8.5 pH
pH elektroda: -2.00 do 16.00 pH
pH Rezolucija Fotometar: 0.1 pH
pH elektrode: 0.01 pH
pH Preciznost Fotometar: ±0.1 pH
pH elektrode: ±0.01 pH
pH Kalibracija Automatska – u jednoj ili dve tačke sa standardnim puferima (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)
pH Temperaturna kompenzacija Automatska(-5.0 do 100.0 oC; 23.0 do 212.0 oF); limitira redukciju baziranu na korišćenju pH elektrode
pH CAL Check (dijagnostika elektrode) čistota elektrode i  provera pufera/provera sonde tokom kalibracije
pH Metod Fotometer: fenol crvena
pH-mV raspon ±1000 mV
pH-mV rezolucija 0.1 mV
pH-mV preciznost ±0.2 mV


Specifikacije apsorbancije

Raspon apsorbcije 0.000 to 4.000 Abs
Rezolucije apsobcije 0.001 Abs
Preciznost apsorbcije +/-0.003Abs @ 1.000 Abs


Specifikacije amonijak

Amonijak raspon LR: 0.00 to 3.00 mg/L

MR: 0.00 to 10.00 mg/L
HR: 0.0 to 100.0 mg/L

Amonijak rezolucija 0.01 mg/L; 0.1 mg/L
Amonijak preciznost LR: ±0.04 mg/L ±4% od očitavanja
MR: ±0.05 mg/L ±5% od očitavanja
HR: ±0.5 mg/L ±5% od očitavanja
Amonijak metod Adaptacija ASTM priručnika za tehnologiju ispitivanja vode i okoline, D1426-92, Nessler metod


Specifikacije kalcijum

Kalcijum raspon Slatkovodni uzorak: 0 to 400 mg/L (Ca2+)
Kalcijum rezolucija 1 mg/L
Kalcijum preciznost Slatkovodni uzorak: ±10 mg/L ±5% of reading
Kalcijum metod Slatkovodni uzorak: Adaptacija metode sa oksalatom


Magnezijum specifikacije

Magnezijum raspon 0 to 150 mg/L (Mg2+)
Magnezijum rezolucija 1 mg/L
Magnezijum preciznost ±5 mg/L ±3% očitavanja
Metod Adaptacija Kalmagit metode


Nitrati specifikacije

Nitrat raspon 0.0 to 30.0 mg/L (kao NO3– N)
Nitrat rezolucija 0.1 mg/L
Nitrat preciznost ±0.5 mg/L ±10% od očitavanja
Nitrat metod Adaptacija metode sa redukcijom kadmijumom 

 

Fosfati specifikacije

Fosfat raspon Slatko
HR: 0.0 to 30.0 mg/L(PO43-)
Fosfat rezolucija 0.1 mg/L
Fosdat preciznost ±1 mg/L ±4% od očitavanja
Metod Adaptacija standardnih metoda ispitivanja vode i otpadnih voda, 18.izdanje, metoda aminokiselinom

 

Kalijum specifikacije

Kalijum raspon 0.0 to 20.0 mg/L (K)
Kalijum rezolucija 0.1 mg/L
Kalijum preciznost ±3.0 mg/L ±7% očitavanja
Metod Adaptacija turbidimetrijska tetrafenilborat metode

 

Sulfati specifikacije

Sulfat raspon 0 to 150 mg/L (SO42-)
Sulfat rezolucija 1 mg/L
Sulfat preciznost ±5 mg/L ±3% očitavanja
Metod Turbidimetrijski – sulfat se taloži kristalima barijum-hlorida

 

Generalne specifikacije:

Input kanali 1 input za pH elektrodu i 3 talasne dužine fotometra
pH elektrode digitalna pH elektroda (nije uključena)
Tip skladištenja rezultata Skladištenje na zahtev ukucavanjem korisničkog imena

i ID-a uzorka kao opcioni input

Memorija očitanih rezultata 1000 očitavanja
Tip priključka Priključak za USB-A memoriju; mikro-USB-B za priključak za struju i kompjuter
GLP Kalibracioni podaci za priključenu pH elektrodu
Ekran 128 x 64 px LCD sa pozadinskim svetlom
Tip baterije 3.7 VDC punjiva baterija na bazi litijum-polimer /

>500 fotometrijska merenja ili kontinuiranih

50 sati pH merenja

Napajanje 5 VDC USB 2.0 adapter za struju sa USB-A

za mikro-USB-B kabalom (uključeno)

Okruženje 0 to 50.0 oC (32 to 122.0 oF); 0 to 95% RH,

nekondenzovano

Dimenzije 206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8″)
Težina 1.0 kg (2.2 lbs.)
Fotometar/Kolorimetarski izvor svetlosti 3 LED – a sa 525 nm, 575 nm, and 610 nm

filteri za interferencije sa uskim opsegom talasnih dužina

Fotometar/Kolorimetarski detektor svetlosti Silikonska fotoćelija
Težina filtera za talasne dužine 8 nm
Preciznost filtera za talane dužine ±1 nm
Tip kivete kružna, 24.6 mm
Broj metoda 128 max.
Informacije o naručivanju HI83225a instrument dolazi sa: kivete sa zatvaračima za uzorak

(4), krpica za čišćenje kiveta, USB za mikro USB

kabal, adapter za struju i uputstvo za upotrebu.