Specifikacija proizvoda

Multiparametarski fotometar za akvakulturu

Izvor LED svetlosti obezbeđuje visoku efikasnost

Led svetlo obezbeđuje znatno veću efikasnost od Volfram lampi jer omogućava više svetla uz manju potrošnju struje. Dodatno, jako malo zagreva što je jako bitno jer toplota može vremenom oštetiti optičke komponente elektronskog uređaja. LED svetla su dostupna u različitim talasnim dužinama, dok su Volfram lampe dostupne samo u talasnim dužinama belog svetla (sve talasne dužine vidljivog svetla), ali u stvari imaju slab plavi/ljubičasti odsjaj.

Priključak za pH elektrodu

Još jedna od bitnih novina je nova serija fotometara sada poseduje i mogućnost ugradnje digitalnih pH elektroda. Pred korisnicima se nalazi veliki  pametnih pH elektroda koje je moguće sasvim jednostavno priključiti (3.5mm priključak za pH elektrodu). Uz instrument dolazi i držač za elektrode.

Filteri sa uskim opsegom talasnih dužina

Filteri za interferencije sa uskim opsegom talasnih dužina ne samo da garantuju veću preciznost (+/- 1 nm) nego su ekstremno efikasni. Filteri iskorišćavaju da transmituju do čak 95% LED svetla, dok drugi filteri koriste do 75%. Upravo je to razlog emisije svetlijeg i jačeg svetla. Krajnji rezultat je znatno veća stabilnost merenja i smanjivanje grešaka usled talasnih dužina.

Referentne detektor za stabilizaciju izvora svetlosti

Razvodnik svetlosnih snopova je deo internog referentnog sistema fotometra. Referenti detektor kompenzira pojavu driftova prouzrokvani fluktuacijama električne energije ili temperature. Nova generacija fotometara donosi stabilan izvor svetlosti koji osigurava tačnost merenja.

Velika kiveta

Ćeliji za uzorkovanje odgovara obla, 25mm dugačka kiveta. Zajedno sa naprednim optičkim komponentama, veće dimenzije kivete u mnogome redukuju greške nastale rotiranjem kivete na pogrešnu stranu od njene oznake (indeksa). Relativno veća dužina kivete dozvoljava da veća količina svetlosti prodre kroz nju, osiguravajući očitavanja čak i kod slabo absorbujućih uzoraka.

Fokusirana optička sočiva za bolje korišćenje svetlosti

Dodavanjem fokusirajućih sočiva, optički sistem skuplja svetlost koja izlazi iz kivete i usmerava ga silikonskom foto detektoru. Ovaj inovativni pristup fotometrijskim merenjima poništava sve greške I ogrebotine na kiveti, eliminiše potrebu indeksiranja kivete.

pH specifikacije

pH opseg Fotometar: 6.5 to 8.5 pH
pH elektroda: -2.00 to 16.00 pH
pH rezolucija Fotometar: 0.1 pH
pH elektroda: 0.01 pH
pH preciznost Fotometar: ±0.1 pH
pH elektroda: ±0.01 pH
pH kalibracija Automatska – u jednoj ili dve tačke sa standarnim puferima

(4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)

pH temperaturna kompenzacija Automatska (-5.0 to 100.0 oC; 23.0 to 212.0 oF);

limitira redukciju baziranu na korišćenju pH elektrode

pH CAL Check (dijagnostika elektrode) Čistoća elektrode i provera pufera/provera sonde tokom kalibracije
pH metod Fotometar: fenol crvena
pH-mV raspon ±1000 mV
pH-mV rezolucija 0.1 mV
pH-mV preciznost ±0.2 mV

 

Rastvoreni kiseonik specifikacije

Rastvoreni kiseonik opseg 0.0 to 10.0 mg/L (kao O2)
Rastvoreni kiseonik rezolucija 0.1 mg/L
Rastvoreni kiseonik preciznost ±0.4 mg/L ±3% očitavanja
Rastvoreni kiseonik metod Adaptacija 18. izdanja standard za ispitivanje vode i otpadnih voda, modifikovana Vinklerova metoda sa azidom

 

Specifikacije apsorbancije

Raspon apsorbcije 0.000 to 4.000 Abs
Rezolucije apsobcije 0.001 Abs
Preciznost apsorbcije +/-0.003Abs @ 1.000 Abs

 

Specifikacije alkalinitet

Raspon alkaliniteta Slatkovodna: 0 do 500 mg/L (CaCO3)
Rezolucija alkaliniteta 1 mg/L
Preciznost alkaliniteta ±5 mg/L ±5% od očitavanja
Metod kolorimetrijski

 

Specifikacije amonijak

Amonijak raspon LR: 0.00 to 3.00 mg/L
MR: 0.00 to 10.00 mg/L
HR: 0.0 to 100.0 mg/L (svi kao NH3-N)
Amonijak rezolucija LR i MR: 0.01 mg/L
HR: 0.1 mg/L
Amonijak preciznost LR: ±0.04 mg/L ±4% od očitavanja
MR: ±0.05 mg/L ±5% od očitavanja
HR: ±0.5 mg/L ±5% od očitavanja
Amonijak metod Adaptacija ASTM priručnika za tehnologiju ispitivanja vode i okoline,

D1426-92, Nessler metod

 

Specifikacije kalcijum

Kalcijum raspon Slatkovodni uzorak: 0 to 400 mg/L (Ca2+)
Uzorak morske vode: 200 to 600 mg/L (Ca2+)
Kalcijum rezolucija 1 mg/L
Kalcijum preciznost Slatkovodni uzorak: ±10 mg/L ±5% of reading
Uzorak morske vode: ±6% of reading
Kalcijum metod Slatkovodni uzorak: Adaptacija metode sa oksalatom
Uzorak morske vode: Adaptacija cinkon metode

 

Specifikacije hlor

Raspon slobodni hlor 0.00 to 5.00 mg/L ( kao Cl2)
Rezolucija slobodni hlor 0.01 mg/L
Preciznost slobodni hlor ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja
Raspon ukupan hlor 0.00 to 5.00 mg/L (as Cl2)
Rezolucija ukupan hlor 0.01 mg/L
Preciznost ukupan hlor ±0.03 mg/L ±3% of reading
Metod Adaptacija EPA 330.5 DPD metode 

 

Bakar specifikacije

Bakar raspon LR: 0.000 to 1.500 mg/L (kao Cu2+)
HR: 0.00 to 5.00 mg/L (kao Cu2+)
Bakar rezolucija 0.001 mg/L; 0.01 mg/L
Bakar preciznost LR: ±0.01 mg/L ±5% od očitavanja
HR: ±0.02 mg/L ±4% od očitavanja
Bakar metod Adaptacija EPA metode sa bicinhoninatom

 

Nitrati specifikacije

Nitrat raspon 0.0 do 30.0 mg/L (kao NO3– N)
Nitrat rezolucija 0.1 mg/L
Nitrat preciznost ±0.5 mg/L ±10% od očitavanja
Nitrat metod Adaptacija metode sa redukcijom kadmijumom

 

Nitriti specifikacije

Nitrit raspon Slatkovodni uzorak
LR: 0 to 600 μg/L (NO2-N)
HR: 0 to 150 mg/L (NO2)
Uzorak morske vode Ultra LR: 0 to 200 μg/L (NO2-N)
Nitrit rezolucija Slatkovodni uzorak: 1 μg/L; 1 mg/L
Uzorak morske vode: 1 μg/L
Nitrit preciznost Slatkovodni uzorak
LR: ±20 μg/L ±4% od očitavanja
HR: ±4 mg/L ±4% od očitavanja
Uzorak morske vode
±10 μg/L ±4% od očitavanja
Nitrit metod LR i uzorak morske vode: Adaptacija EPA diazotizacione metode 354.1
High Range: Adaptacija metode sa gvožđe sulfatom

 

Fosfati specifikacije

Fosfat raspon Slatkovodni uzorci
LR: 0.00 to 2.50 mg/L (kao PO43-)
HR: 0.0 to 30.0 mg/L(kao PO43-)Uzorak morske vodeUltra Low Range: 0 to 200 μg/L (as P)
Fosfat rezolucija Slatkovodni uzorci: 0.01 mg/L; 0.1 mg/L
Uzorak morske vode: 1 μg/L
Fosfat preciznost Slatkovodni uzorci
LR: ±0.04 mg/L ±4% od očitavanja
HR: ±1 mg/L ±4% od očitavanja
Uzorak morske vodeUltra Low Range: ±5 μg/L ±5% od očitavanja
Fosfat metod Slatkovodni uzorci LR: adaptacija metode askorbinskom kiselinom
Slatkovodni uzorci HR  i uzorak morsle vode Ultra LR: Adaptacija 18. izdanja standard za ispitivanje vode i otpadnih voda, metoda aminokiselinom

 

Generalne specifikacije

Input kanali 1 input za pH elektrodu and 5 talasne dužine fotometra
Tip pH elektrode digitalna pH elektroda (nije uključena)
Tip skladištenja rezultata Skladištenje na zahtev ukucavanjem korisničkog imena

i ID-a uzorka kao opcioni input

Memorija očitanih rezultata 1000 očitavanja
Tip priključka Priključak za USB-A memoriju; mikro-USB-B za

priključak za struju i kompjuter

GLP Kalibracioni podaci za priključenu pH elektrodu
Ekran 128 x 64 px LCD sa pozadinskim svetlom
Tip baterije 3.7 VDC punjiva baterija na bazi litijum-polimera /

>500 fotometrijska merenja ili kontinuiranih

50 sati pH merenja

Napajanje 5 VDC USB 2.0 adapter za struju sa USB-A

za mikro-USB-B kabalom (uključeno)

Okruženje 0 to 50.0 oC (32 to 122.0 oF); 0 to 95% RH,

nekondenzovano

Dimenzije 206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8″)
Težina 1.0 kg (2.2 lbs.)
Fotometar/Kolorimetarski izvor svetlosti 5 LED-a sa 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm, and 610 nm filterima za interferencije sa uskim opsegom talasnih dužina
Fotometar/Kolorimetarski detektor svetlosti Silikonska fotoćelija
Težina filtera za talasne dužine 8 nm
Preciznost filtera za talane dužine ±1 nm
Tip kivete kružna, 24.6 mm
Broj metoda 128 max.
Informacije o naručivanju HI83306 instrument dolazi sa: kivete sa zatvaračima za uzorak

(4), krpica za čišćenje kiveta, USB za mikro USB

kabal, adapter za struju i uputstvo za upotrebu.