Specifikacija proizvoda

Izvor LED svetlosti obezbeđuje visoku efikasnost

Led svetlo obezbeđuje znatno veću efikasnost od Volfram lampi jer omogućava više svetla uz manju potrošnju struje. Dodatno, jako malo zagreva što je jako bitno jer toplota može vremenom oštetiti optičke komponente elektronskog uređaja. LED svetla su dostupna u različitim talasnim dužinama, dok su Volfram lampe dostupne samo u talasnim dužinama belog svetla (sve talasne dužine vidljivog svetla), ali u stvari imaju slab plavi/ljubičasti odsjaj.

Priključak za pH elektrodu

Još jedna od bitnih novina je nova serija fotometara sada poseduje i mogućnost ugradnje digitalnih pH elektroda. Pred korisnicima se nalazi veliki  pametnih pH elektroda koje je moguće sasvim jednostavno priključiti (3.5mm priključak za pH elektrodu). Uz instrument dolazi i držač za elektrode.

Filteri sa uskim opsegom talasnih dužina

Filteri  sa uskim opsegom talasnih dužina ne samo da garantuju veću preciznost (+/- 1 nm) nego su ekstremno efikasni. Filteri iskorišćavaju da transmituju do čak 95% LED svetla, dok drugi filteri koriste do 75%. Upravo je to razlog emisije svetlijeg i jačeg svetla. Krajnji rezultat je znatno veća stabilnost merenja i smanjivanje grešaka usled talasnih dužina.

Referentne detektor za stabilizaciju izvora svetlosti

Razvodnik svetlosnih snopova je deo internog referentnog sistema fotometra. Referenti detektor kompenzira pojavu driftova prouzrokvani fluktuacijama električne energije ili temperature. Nova generacija fotometara donosi stabilan izvor svetlosti koji osigurava tačnost merenja.

Velika kiveta

Ćeliji za uzorkovanje odgovara obla, 25mm dugačka kiveta. Zajedno sa naprednim optičkim komponentama, veće dimenzije kivete u mnogome redukuju greške nastale rotiranjem kivete na pogrešnu stranu od njene oznake (indeksa). Relativno veća dužina kivete dozvoljava da veća količina svetlosti prodre kroz nju, osiguravajući očitavanja čak i kod slabo absorbujućih uzoraka.

Fokusirana optička sočiva za bolje korišćenje svetlosti

Dodavanjem fokusirajućih sočiva, optički sistem skuplja svetlost koja izlazi iz kivete i usmerava ga silikonskom foto detektoru. Ovaj inovativni pristup fotometrijskim merenjima poništava sve greške I ogrebotine na kiveti, eliminiše potrebu indeksiranja kivete. 

pH specifikacije

pH opseg Fotometar: 6.5 to 8.5 pH
pH elektroda: -2.00 to 16.00 pH
pH rezolucija Fotometar: 0.1 pH
pH elektroda: 0.01 pH
pH preciznost Fotometar: ±0.1 pH
pH elektroda: ±0.01 pH
pH kalibracija Automatska – u jednoj ili dve tačke sa standarnim puferima

(4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)

pH temperaturna kompenzacija Automatska (-5.0 to 100.0 oC; 23.0 to 212.0 oF);

limitira redukciju baziranu na korišćenju pH elektrode

pH CAL Check (dijagnostika elektrode) Čistoća elektrode i provera pufera/provera sonde tokom kalibracije
pH metod Fotometar: fenol crvena
pH-mV raspon ±1000 mV
pH-mV rezolucija 0.1 mV
pH-mV preciznost ±0.2 mV

 

Rastvoreni kiseonik specifikacije

Rastvoreni kiseonik opseg 0.0 to 10.0 mg/L (kao O2)
Rastvoreni kiseonik rezolucija 0.1 mg/L
Rastvoreni kiseonik preciznost ±0.4 mg/L ±3% očitavanja
Rastvoreni kiseonik metod Adaptacija 18. izdanja standard za ispitivanje vode i otpadnih voda, modifikovana Vinklerova metoda sa azidom

 

Specifikacije apsorbancije

Raspon apsorbcije 0.000 to 4.000 Abs
Rezolucije apsobcije 0.001 Abs
Preciznost apsorbcije +/-0.003Abs @ 1.000 Abs

 

Specifikacije alkalinitet

Raspon alkaliniteta Slatkovodna: 0 do 500 mg/L (CaCO3)

Uzorak morske vode: 0 to 500 mg/L ( CaCO3)

Rezolucija alkaliniteta 1 mg/L
Preciznost alkaliniteta ±5 mg/L ±5% od očitavanja
Metod kolorimetrijski

 

Specifikacije aluminijum

Aluminijum raspon 0.00 to 1.00 mg/L (Al3+)
Aluminijum rezolucija 0.01 mg/L
Aluminijum preciznost ±0.04 mg/L ±4% od očitavanja
Metod Adaptacija aluminon metode

 

Specifikacije amonijak

Amonijak raspon LR: 0.00 to 3.00 mg/L (NH3-N)
MR: 0.00 to 10.00 mg/L (NH3-N)
HR: 0.0 to 100.0 mg/L (NH3-N)
Amonijak rezolucija 0.01 mg/L; 0.1 mg/L
Amonijak preciznost LR: ±0.04 mg/L ±4% od očitavanja
MR: ±0.05 mg/L ±5% od očitavanja
HR: ±0.5 mg/L ±5% od očitavanja na 25 °C
Amonijak metod Adaptacija ASTM priručnika za tehnologiju ispitivanja vode i okoline,

D1426-92, Nessler metod

 

Anjonski surfaktanti specifikacije

Anjonski surfaktanti raspon 0.00 to 3.50 mg/L (SDBS)
Anjonski surfaktanti rezolucija 0.01 mg/L
Anjonski surfaktanti preciznost ±0.04 mg/L ±3% od od očitavanja
Metod Adaptacija USEPA metode 425.1 i standardnih metoda za ispitivanje vode i otpadnih voda, 20. Izdanje, 5540C, Anjonski surfaktanti kao MBAS

 

Specifikacije brom

Brom raspon 0.00 do 8.00 mg/L (Br2)
Rezolucija brom 0.01 mg/L
Preciznost brom ±0.08 mg/L ±3% od očitavanja
Metod Adataptacija 18. izdanja standarda za ispitivanje voda i otpadnih voda, DPD metod

 

Specifikacije kalcijum

Kalcijum raspon Slatkovodni uzorak: 0 to 400 mg/L (Ca2+)
Uzorak morske vode: 200 to 600 mg/L (Ca2+)
Kalcijum rezolucija 1 mg/L
Kalcijum preciznost Slatkovodni uzorak: ±10 mg/L ±5% of reading
Uzorak morske vode: ±6% of reading
Kalcijum metod Slatkovodni uzorak: Adaptacija metode sa oksalatom
Uzorak morske vode: Adaptacija cinkon metode

 

Hlor-dioksid specifikacije

Hlor-dioksid raspon 0.00 to 2.00 mg/L (ClO2)
Hlor-dioksid rezolucija 0.01 mg/L
Hlor-dioksid preciznost ±0.10 mg/L ±5% od očitavanja
Metod Adaptation of the Chlorophenol Red method.

 

Hlor specifikacije

Ukupni hlor raspon 0.00 to 5.00 mg/L (Cl2)
Ultra LR: 0.000 to 0.500 mg/L (Cl2)
Ultra HR: 0 to 500 mg/L (Cl2)
Ukupni hlor rezolucija 0.01 mg/L; 0.001 mg/L; 1 mg/L
Ukupni hlor preciznost ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja
Ultra LR: ±0.020 mg/L ±3% od očitavanja
Ultra HR: ±3 mg/L ±3% od očitavanja
Metod Adaptacija EPA 330.5 DPD metode
Slobodni hlor & Ukupni hlor: Adaptacija standardnih metoda ispitivanja vode i otpadnih voda, 20. Izdanje, 4500-Cl

 

Šestovalentni hrom specifikacije

Šestovalentni hrom raspon LR: 0 to 300 μg/L (kao Cr6+)
HR: 0 to 1000 μg/L (kao Cr6+)
Šestovalentni hrom rezolucija 1 μg/L
Šestovalentni hrom preciznost LR: ±1 μg/L ±4% od očitavanja
HR: ±5 μg/L ±4% od očitavanja
Šestovalentni hrom metod Adaptacija ASTM priručnika za tehnologiju ispitivanja vode i okoline, D1687-92, difenilkarbohidrazid metod.

 

Boja vode specifikacije

Boja vode raspon 0 to 500 PCU (Pu-Cu skala)
Boja vode rezolucija 1 PCU
Boja vode preciznost ±10 PCU ±5% od očitavanja
Boja vode metod Adaptacije standardnih metoda ispitivanja vode i otpadnih voda, 18. izdanje, kolorimetrijska platnijum kobalt metoda

 

Bakar specifikacije

Bakar raspon LR: 0.000 to 1.500 mg/L (kao Cu2+)
HR: 0.00 to 5.00 mg/L (kao Cu2+)
Bakar rezolucija 0.001 mg/L; 0.01 mg/L
Bakar preciznost LR: ±0.01 mg/L ±5% od očitavanja
HR: ±0.02 mg/L ±4% od očitavanja
Bakar metod Adaptacija EPA metode sa bicinhoninatom

 

Cijanurična kiselina specifikacije

Cijanurična kiselina raspon 0 to 80 mg/L (kao CYA)
Cijanurična kiselina rezolucija 1 mg/L
Cijanurična kiselina preciznost ±1 mg/L ±15% od očitavanja
Cijanurična kiselina metod Adaptacija turbidimetrijske metode

 

Fluoridi specifikacije

Fluorid raspon LR: 0.00 to 2.00 mg/L (as F)
HR: 0.0 to 20.0 mg/L (as F)
Fluorid rezolucija 0.01 mg/L; 0.1 mg/L
Fluorid preciznost LR: ±0.03 mg/L ±3% od očitavanja
HR: ±0.5 mg/L ±3% od očitavanja
Metod Adaptacija standardnih metoda za ispitivanje vode i otpadnih voda, 18. Izdanje, SPADNS metoda

 

Ukupna tvrdoća specifikacije

Ukupna tvrdoća raspon LR: 0 to 250 mg/L (CaCO3)
MR: 200 to 500 mg/L (CaCO3)
HR: 400 to 750 mg/L (CaCO3)
Ukupna tvrdoća rezolucija 1 mg/L
Ukupna tvrdoća preciznost LR: ±5 mg/L ±4% od očitavanja
MR: ±7 mg/L ±3% od očitavanja
HR: ±10 mg/L ±2% od očitavanja
Metod Adaptacija EPA metoda, preporučen metod 130.1

 

Specifikacije, tvrdoća kalcijum 

Raspon, tvrdoća kalcijum 0.00 do 2.70 mg/L (CaCO3)
Rezolucija, tvrdoća kalcijum 0.01 mg/L
Preciznost, tvrdoća kalcijum ±0.11 mg/L ±5% očitavanja
Metod Adataptacija 18. izdanja standarda za ispitivanje voda i otpadnih voda, DPD metod

 

Tvrdoća, magnezijum specifikacije

Tvrdoća, magnezijum raspon 0.00 to 2.00 mg/L (CaCO3)
Tvrdoća, magnezijum rezolucija 0.01 mg/L
Tvrdoća, magnezijum preciznost ±0.11 mg/L ±5% očitavanja
Metod Adaptacija standardnih metoda ispitivanja vode i otpadnih voda, 18. izdanje, EDTA kolorimetrijski metod

 

Hidrazin specifikacije

Hidrazin raspon 0 to 400 μg/L (N2H4)
Hidrazin rezolucija 1 μg/L
Hidrazin preciznost ±4% punog očitavanja
Metod Adaptacija ASTM priručnika za tehnologiju ispitivanja vode i okoline, metod D1385-88, p-dimetilaminobenzaldehid metod

 

Jod specifikacije

Jod raspon 0.0 to 12.5 mg/L (I2)
Jod rezolucija 0.1 mg/L
Jod preciznost ±0.1 mg/L ±5% očitavanja
Metod Adaptacija standardnih metoda za ispitivanje vode i otpadnih voda, 18. Izdanje, DPD metod

 

Gvožđe specifikacije

Gvožđe Range LR: 0.000 to 1.600 mg/L (Fe)
HR: 0.00 to 5.00 mg/L (Fe)
Gvožđe Resolution 0.001 mg/L; 0.01 mg/L
Gvožđe Accuracy LR: ±0.01 mg/L ±8% očitavanja
HR: ±0.04 mg/L ±2% očitavanja
Metod LR: Adaptacija TPTZ metode
HR: Adaptacija EPA fenantrolin metod 315B, za prirodne i tretirane vode

 

Magnezijum specifikacije

Magnezijum raspon 0 to 150 mg/L (Mg2+)
Magnezijum rezolucija 1 mg/L
Magnezijum preciznost ±5 mg/L ±3% očitavanja
Metod Adaptacija Kalmagit metode

 

Mangan specifikacije

Mangan raspon LR: 0 to 300 μg/L (Mn)
HR: 0.0 to 20.0 (Mn)
Mangan rezolucija 1 μg/L; 0.1 mg/L
Mangan preciznost LR: ±10 μg/L ±3% očitavanja
HR: ±0.2 mg/L ±3% očitavanja
Metod LR: Adaptacija PAN metode
HR: Adaptacija standardnih metoda ispitivanja vode i otpadnih voda, 18. Izdanje, periodičan metod

 

Molibden specifikacije

Molibden raspon 0.0 to 40.0 mg/L (Mo6+)
Molibden rezoluzija 0.1 mg/L
Molibden preciznost ±0.3 mg/L ±5% očitavanja
Metod Adaptacija  MAA metode

 

Nikl specifikacije

Nikl raspon LR: 0.000 to 1.000 mg/L (as Ni)
HR: 0.00 to 7.00 g/L (as Ni)
Nikl rezolucija 0.001 mg/L; 0.01 g/L
Nikl preciznost LR: ±0.010 mg/L ±7% očitavanja
HR: ±0.07 g/L ±4% očitavanja
Metod Low Range: Adaptacija PAN metode
High Range: Adaptacija fotometrijske metode

 

Nitrati specifikacije

Nitrat raspon 0.0 to 30.0 mg/L (kao NO3– N)
Nitrat rezolucija 0.1 mg/L
Nitrat preciznost ±0.5 mg/L ±10% od očitavanja
Nitrat metod Adaptacija metode sa redukcijom kadmijumom 

 

Nitriti specifikacije

Nitrit raspon Slatkovodni uzorak
LR: 0 to 600 μg/L (NO2-N)
HR: 0 to 150 mg/L (NO2)
Uzorak morske vode Ultra LR: 0 to 200 μg/L (NO2-N)
Nitrit rezolucija Slatkovodni uzorak: 1 μg/L; 1 mg/L
Uzorak morske vode: 1 μg/L
Nitrit preciznost Slatkovodni uzorak
LR: ±20 μg/L ±4% od očitavanja
HR: ±4 mg/L ±4% od očitavanja
Uzorak morske vode
±10 μg/L ±4% od očitavanja
Nitrit metod Adaptacija EPA diazotizacione metode 354.1

 

Specifikacije, apsorbenti kiseonika

Opseg apsorbenti kiseonika 0 do 1000 μg/L (DEHA)
0.00 do 1.50 mg/L (Karbonhidrazid)
0.00 do 2.50 mg/L (Hidrohinon)
0.00 do 4.50 mg/L (ISO-askorbinska kiselina)
Rezolucija apsorbenti kiseonika 1 μg/L (DEHA); 0.01 mg/L
Preciznost apsorbenti kiseonika ±5 μg/L ±5% od očitavanja
Metod Adaptacija gvožđe redukujuće metode

 

Specifikacije, ozon

Raspon, ozon 0.00 do 2.00 mg/L (O3)
Rezolucija, ozon 0.01 mg/L
Preciznost, ozon ±0.02 mg/L ±3% očitavanja
Metod Kolorimetrijska metoda

 

Specifikacije fosfati

Opseg fosfati Slatkovodni
LR: 0.00 do 2.50 mg/L (PO43-)
HR: 0.0 do 30.0 mg/L(PO43-)
morska voda ultra LR: 0 do 200 μg/L (P)
Rezolucija fosfati Slatkovodni: 0.01 mg/L; 0.1 mg/L
morska voda: 1 μg/L
Preciznost, fosfati Slatkovodni
LR: ±0.04 mg/L ±4% od očitavanja
HR: ±1 mg/L ±4% od očitavanja
morska voda ultra LR: ±5 μg/L ±5% od očitavanja
Metod Slatkovodni LR: Adaptacija metoda askorbinska kiselina
Slatkovodni HR i morska voda ultra LR: Adaptacija standardne metode ispitivanja voda i otpadnih voda, 18. izdanje, aminokiseline

 

Kalijum specifikacije

Kalijum raspon 0.0 to 20.0 mg/L (K)
Kalijum rezolucija 0.1 mg/L
Kalijum preciznost ±3.0 mg/L ±7% očitavanja
Metod Adaptacija turbidimetrijska tetrafenilborat metode

 

Silicijum specifikacije

Silicijum raspon LR: 0.00 to 2.00 mg/L (SiO2)
HR: 0 to 200 mg/L (SiO2)
Silicijum rezolucija 0.01 mg/L; 1 mg/L
Silicijum preciznost LR: ±0.03 mg/L ±3% očitavanja
HR: ±1 mg/L ±5%  očitavanja
Metod LR:Adaptacija ASTM priručnika za tehnologiju ispitivanja vode i okoline, D859, heteropoli molibdensko plavo metoda
HR: Adaptacija USEPA metode 370.1 i standardne metode 4500-SiO2

 

Srebro specifikacije

Srebro raspon 0.000 to 1.000 mg/L (Ag)
Srebro rezolucija 0.001 mg/L
Srebro preciznost ±0.020 mg/L ±5% očitavanja
Metod Adaptacija PAN metode

 

Sulfati specifikacije

Sulfat raspon 0 to 150 mg/L (SO42-)
Sulfat rezolucija 1 mg/L
Sulfat preciznost ±5 mg/L ±3% očitavanja
Metod Turbidimetrijski – sulfat se taloži kristalima barijum-hlorida

Cink specifikacije

Cink raspon 0.00 to 3.00 mg/L (Zn)
Cink rezolucija 0.01 mg/L
Cink preciznost ±0.03 mg/L ±3% očitavanja
Metod Adaptacija standardnih metoda ispitivanja vode i otpadnih voda, 18.izdanje, cinkon metoda

 

Generalne specifikacije

Input kanali 1 input za pH elektrodu and 5 talasne dužine fotometra
Tip pH elektrode digitalna pH elektroda (nije uključena)
Tip skladištenja rezultata Skladištenje na zahtev ukucavanjem korisničkog imena

i ID-a uzorka kao opcioni input

Memorija očitanih rezultata 1000 očitavanja
Tip priključka Priključak za USB-A memoriju; mikro-USB-B za

priključak za struju i kompjuter

GLP Kalibracioni podaci za priključenu pH elektrodu
Ekran 128 x 64 px LCD sa pozadinskim svetlom
Tip baterije 3.7 VDC punjiva baterija na bazi litijum-polimera /

>500 fotometrijska merenja ili kontinuiranih

50 sati pH merenja

Napajanje 5 VDC USB 2.0 adapter za struju sa USB-A

za mikro-USB-B kabalom (uključeno)

Okruženje 0 to 50.0 oC (32 to 122.0 oF); 0 to 95% RH,

nekondenzovano

Dimenzije 206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8″)
Težina 1.0 kg (2.2 lbs.)
Fotometar/Kolorimetarski izvor svetlosti 5 LED-a sa 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm, and 610 nm filterima za interferencije sa uskim opsegom talasnih dužina
Fotometar/Kolorimetarski detektor svetlosti Silikonska fotoćelija
Težina filtera za talasne dužine 8 nm
Preciznost filtera za talane dužine ±1 nm
Tip kivete kružna, 24.6 mm
Broj metoda 128 max.
Informacije o naručivanju HI83300 instrument dolazi sa: kivete sa zatvaračima za uzorak

(4), krpica za čišćenje kiveta, USB za mikro USB

kabal, adapter za struju i uputstvo za upotrebu.