Specifikacija proizvoda

Monitor pH/EC/TDS i temperature

 

HI991404 kombo merač je dizajniran za kontinuirano praćenje sa visokom preciznošću pH, EC/TDS i temperature. Kontinuirana merenja ova 3 parametra posebnu su bitna u poljoprivrednoj proizvodnji, proizvodnji u staklenicima, hortikulturi.

Poseduje veliki, pregledni i  na dva nivoa  LCD displejsa pozadinskim svetlom . HI-991404-02 omogućava trenutna očitavanja gore navedenih parametara, čak i iz daljine.

Opseg pH 0.0 do 14.0 pH
Opseg EC 0 do 3999 µS/cm
Opseg TDS 0 do 2000 ppm (mg/L)
Opseg Temperatura 0.0 do 60.0°C (32 to 140°F)
Rezolucija pH 0.1 pH
Rezolucija EC 1 µS/cm
Rezolucija TDS 1 ppm
Rezolucija Temperatura 0.1°C (0.1°F)
Tačnost pH ±0.1 pH
Tačnost EC/TDS ±2% F.S.
Tačnost Temperatura ±0.5°C (±1°F)
Temperaturna kompenzacija pH: automatska
EC/TDS: automatska, sa podesivim  ß od 0.0 do 2.4%/°C
Kalibracija pH: automatska, u 1 ili 2 tačke sa 2 seta standardnih pufera
EC/TDS: automatska, u jednoj tački
pH Elektroda HI 1293D (uključena)
EC/TDS Sonda HI 7630 (fiksna)
EC/TDS Faktor koneverzije podesiva, od 0.45 do 1.00
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha  max 95%
Ulazna imedanca 1012 Ohm
Napajanje 12 Vdc strujni adapter (uključen)
Dimenzije 160 x 105 x 31 mm (6.3 x 4.1 x 1.2″)
Masa 190 g (6.7 oz.)