Specifikacija proizvoda

Mini titrator za određivanje ukupnih kiselina

HI84502 je jednostavan, brz i pristupačan automatski mini titrator određivanje ukupnih kiselina u vinima. Na osnovu metoda titracije kiselinske baze, ovaj mini titrator koristi optimizovani, programirani metod analize sa moćnim algoritmom koji određuje završetak  titracije korišćenjem specijalizovane pH elektrode za vina.

Značajne karakteristike:

  • Klipni sistem za doziranje
  • pH/mV merač
  • Automatska mešalica sa kontrolom brzine
  • Primena specifične pH elektrode
  • Real time grafikoni sa podacima koji se mogu eksportovati
  • Beleženje podataka na zahtev

Opseg Nizak opseg: 0.1 do 5.0 g/L vinske kiseline;

Visok opseg: 4.0 do 25.0 g/L vinske kiseline

Rezolucija 0.1 g/L (ppt)
Tačnost (@25ºC/77ºF) 3% očitane ±0.1 g/L, koja god da je veća
Zapremina uzorka nizak opseg: 10 mL; visok opseg: 2 mL
Metod kiselinsko-bazna titracija
Princip metode završna tačka titracije: 7.00 pH ili 8.20 pH
Brzina pumpe 10 mL/min
Brzina mešanja 700 rpm
pH Opseg -2.0 do 16.0 pH; -2.00 do 16.00 pH
pH Rezolucija 0.1 pH / 0.01 pH
pH Tačnost (@25ºC/77ºF) ±0.01 pH
pH Kalibracija kalibracija u jednoj, dve ili tri tačke uz četiri dostupna pufera (4.01, 7.01, 8.20, 10.01)
Temperaturna kompenzacija ručno ili automatski
mV Opseg -2000.0 do 2000.0 mV
mV Rezolucija 0.1 mV
mV Tačnost (@25ºC/77ºF) ±1.0 mV
Temperatura, opseg -20.0 do 120.0°C; -4.0 do 248.0°F; 253.2 do 393.2 K
Temperatura, rezolucija 0.1°C; 0.1°F; 0.1K
Temperatura, tačnost (@25ºC/77ºF) ±0.4°C; ±0.8°F; ±0.4 K
Čuvanje do 400 ( 200 titracija, 200 pH/mV očitavanja)
Elektroda HI1048B  pH elektroda sa staklenim telom i BNC konektorom i 1 m (3.3’) kabla (uključeno)
Temperaturna sonda HI7662-T temperaturna sonda od nerđajućeg čelika sa 1 m (3.3’) kabla (uključeno)
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha max 95% nekondenzovano
Napajanje 12 VDC strujni adapter (uključeno)
Dimenzije 235 x 200 x 150 mm (9.2 x 7.9 x 5.9”)
Masa 1.9 kg (67.0 oz.)
Informacije o isporuci HI84502-01 (115V) se isporučuje sa HI1048B pH elektrodom, HI7662-T temperaturnom sondom, HI7082 rastvorom za punjenje elektrode (30 mL), HI84502-50 (230 mL) rastvorom za titraciju, HI84502-55 standardom za kalibraciju pumpe  (120 mL), 100 mL čašama (2), 20 mL čašama (2), ventilom dozne pumpe, 2000 μL automatskom pipetom sa plastičnim vrhom  (2), 5 mL špricem, 1 mL plastičnom pipetom, kompeltom cevi  (usisna cev sa flašicom titranta sa čepom, mešalicom, rastvorom za čišćenje naslaga vina, rastvorom za čišćenje mrlja od vina, 12 VDC strujnim adapterom i uputstvom za upotrebu.

Pogledajte video kako funkcioniše: