Specifikacija proizvoda

Mini titrator za određivanje ukupne titracijske kiselosti

Kiselost je važan parametar korišćen da bi se odredio kvalitet vode (površinske, pijaće, otpadne). Kiselost utiče na mnogo faktora uključujući hemijsku reaktivnost, biološke procese, podložnost koroziji, itd. Takođe, ona je jasan pokazatelj zagađenosti vode.

Ukupna titracijska kiseliost je kvantitativna mera sposobnosti vodenog uzorka da reaguje sa jakim baznim rastvorom do specifičnih pH vrednosti. Mnoga hemijska jedinjenja doprinose kiselinskim merenjima u zavisnosti od metoda analize. Ona obuhvataju jake kiseline (hidroholična, sumporna…), slabe baze (karbonska npr), hidrolizujuće soli (gvožđe, aluminijum, itd).

 

Specifikacije

Opseg LR (kao CaCO₃): 15.0 do 400.0 mg/L; 0.3 to 8.0 meq/L
HR (kao CaCO₃): 300 do 4000 mg/L; 6.0 to 80.0 meq/L
Rezolucija LR: 0.1 mg/L / 0.1 meq/L; HR: 1 mg/L / 0.1 meq/L
Preciznost (@25ºC/77ºF) LR: ±0.5 mg/L or 3% od očitavanja; HR: ±15 mg/L ili 3% od očitavanja
Metod kiselinska titracija
Princip fiksirana završna tačka titracije: 8.30 pH (fenoftalein) ili 3.7 pH (metil narandžasta)
Brzina pumpe 10 mL/min
Brzina mešalice 600 rpm
pH opseg -2.0 do 16.0 pH; -2.00 do 16.00 pH
pH rezolucija 0.1 pH / 0.01 pH
pH preciznost (@25ºC/77ºF) ±0.01 pH
pH kalibracija 1, 2 ili 3 tačke; 4 dostupna pufera (4.01, 6.00, 8.30, 10.01)
Temperaturna kompenzacija ručna ili automatska
mV opseg -2000.0 do 2000.0 mV
mV rezolucija 0.1 mV
mV preciznost (@25ºC/77ºF) ±1.0 mV
Temperaturni opseg -20.0 do 120.0°C; -4.0 do 248.0°F; 253.2 do 393.2 K
Temperaturna rezolucija 0.1°C; 0.1°F; 0.1K
Temperaturna preciznost (@25ºC/77ºF) ±0.4°C; ±0.8°F; ±0.4 K
Unos očitavanja do 400 ( 200 titracija, 200 pH/mV očitavanja)
Elektroda HI1131B staklena, punjiva, sa BNC priključkom i 1m (3.3’) kabla
Temperaturna sonda HI7662-T sonda od nerđajućeg čelika sa 1m kabla
Okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); RH max 95% nekondenzovano
Napajanje 12 VDC adapter
Dimenzije 235 x 200 x 150 mm (9.2 x 7.9 x 5.9”)
Težina 1.9 kg (67.0 oz.)
Informacije o poručivanju HI84533 dolazi sa HI1131B pH elektrodom, HI7662-M temperaturnom sondom, HI7082 rastvorom za punjenje elektrode (30 mL), HI84533-50 titrantom (230 mL), HI84533-55 rastvorom za kalibraciju pumpi (120 mL), HI84533-61 formol – reagens (230 mL), HI84533-62 pH podesivi reagens (30 mL), HI84533-60 vodonik peroksid reagens (30 mL), 100 mL posudama za mešanje (2), set cevčica (za provetravanje sa bocom titranta sa zatvaračem i cevčicom za raspršivanje), ventil dozirne pumpe, 5 mL špric, 1 mL plastična pipeta, kesica rastvora za čiščenje (2), 12 VDC adapter, uputstvom i sertifikatom kvaliteta