Specifikacija proizvoda

Značajne karakteristike

  • Precizan sistem za doziranje
  • Cal Check™  sistem- osigurava tačna merenje i eleminiše mogućnost greške
  • Mogućnost unosa do 400 uzoraka (200 za titraciju i 200 za pH/mV)
  • Mogućnost transfera podataka na računar korišćenjem USB kabla ili upotrebom ekterne USB memorije
  • Ugrađena magnetna mešalica
  • HI5315 referenta elektroda sa duplim spojem (dizajnirana za specijalne namene – onemogućava začepljenja)
  • GLP – dobra laboratorijska praksa

Opseg nizak opseg: %l.a.: 0.01 do 0.20; °SH: 0.4 do 8.9; °D: 1.0 do 20.0; °Th: 1.1 to 22.2 visok opseg: %l.a.: 0.1 do 2.0; °SH: 4.4 do 88.9; °D: 10 do 200; °Th: 11.1 do 222.2
Rezolucija nizak opseg: %I.a.: 0.01 ; °SH: 0.1; °D: 0.1; °Th: 0.1 visok opseg: %I.a.: 0.1; °SH: 0.1; °D: 1; °Th: 0.1
Tačnost (@25ºC/77ºF) nizak opseg: ± 0.01 %l.a. visok opseg: ± 0.1 %l.a.
Zapremina uzorka LR 20: 20 mL ili 20 g LR 50: 50 mL ili 50 g HR 20: 20 mL or 20 g
Metoda kiselinsko-bazna titracija
Princip titracija u završnoj tački, podesiv (pH 8.0 – 8.7 sa 0.1 povećanjem)
Brzina pumpe 10 mL/min
Brzina mepanja 800 (nizak opseg) / 1000 (visok opseg)
pH Opseg -2.0 do 16.0 pH; -2.00 do 16.00 pH
pH Rezolucija 0.1 pH / 0.01 pH
pH Tačnost (@25ºC/77ºF) ±0.01 pH
pH Kalibracija jedna, dve ili tre tačke sa četiri dostupna pufera  (4.01, 7.01, 8.20, 10.01)
Temperaturna kompenzacija ručno ili automatski
mV opseg -2000.0 do 2000.0 mV
mV rezolucija 0.1 mV
mV tačnost (@25ºC/77ºF) ±1.0 mV
Temperatura, opseg -20.0 do 120.0°C; -4.0 do 248.0°F; 253.2 do 393.2 K
Temperatura, rezolucija 0.1°C; 0.1°F; 0.1K
Temperatura, tačnost (@25ºC/77ºF) ±0.4°C; ±0.8°F; ±0.4 K
Čuvanje podataka do 400 ( 200 titracija, 200 pH/mV očitavanja)
Elektroda FC260B pH elektroda sa 1 m (3.3’) kabla (uključen), HI5315 referentnom elektrodom sa  1 m (3.3’) kabla (uključeno)
Temperaturna sonda HI7662-M temperaturna sonda od nerđajućeg čelika sa 1 m (3.3’) kabla (uključena)
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); RH relativna vlažnost vazduha max 95% nekondenzovano
Napajanje 12 strujni VDC adapter (uključen)
Dimenzije 235 x 200 x 150 mm (9.2 x 7.9 x 5.9”)
Masa 1.9 kg (67.0 oz.)
Infromacije o isporuci HI84529-01 se isporučuje sa FC260B pH elektrodom, HI5315 referentnom elektrodom, HI7662-M temperaturnom sondom, HI84529-50  20 titrantom niskog opsega (120 mL), HI84529-52  50 titrant niskog opsega (120 mL), HI84529-51  20 titrantom visokog opsega  (120 mL), HI84529-55  standardom za kalibraciju (230 mL), HI7072 rastvorom za punjenje (30 mL), HI700640 rastvorom za čišćenje naslaga mleka (2 x 20 mL), kapaljkom, 100 mL čašama (2), ventilom dozne pumpe, 5 mL špricem, 1 mL plastičnom pipetom, setom cevi  (cev za aspiraciju sa flašicom titranta sa čepom), mešalicom, 12VDC strujnim adapterom, uputstvom za upotrebu i sertifikatom o kvalitetu.