Specifikacija proizvoda

Mini titrator za određivanje Formolovog broja

Sadržaj amino-kiselina i jedinjenja baziranih na natrijumu koji se mogu naći u vinu i voćnim sokovima, određuje se Formolovom metodom koristeći kiselinsko-bazne titracije. Formolov broj (takođe poznat kao Formolov indeks) je parametar korišćen za procenu kvaliteta voćnih sokova i vina.

U vinima, koncetracija alfa amino-kiselina u grožđu menja se kao funkcija zrelosti i prinosa vinograda (racio prinos/veličina vinograda). Koncetracija se povećava sa zrelosti grožđa, dok se sa povećanjem veličine vinograda taj racio smanjuje.

Postoji minimalna količina amino-kiselina i drugih azotovih jedinjenja, koja moraju biti prisutna u širi/soku prilikom fermentacije vina (150-200 mg/L azota koji mogu koristiti kvasac). Ukoliko je količina premala, postoji mogućnost prevremenog “smirivanja kvasca” koji nema više s čim da reaguje, odnosno do neželjene pojave “zaglavljenje fermentacije”.

Formolov broj prilikom ispitivanja voćnog soka predstavlja jedan od ključnih pokazatelja kvaliteta. U zavisinosti od vrste voća, ovaj broj će imati različite vrednosti. Npr, prilikom proizvodnje soka od pomorandže ili grejpfruta niža vrednost ovog indeksa se proverava ukoliko voće nije dovoljno sazrelo ili ukoliko je došlo do nekih oštećenja smrzavanjem. Pokvariljivost voćnih sokova, može biti proverena određivanjem formolovog broja zajedno sa hromatografijom.

pH elektroda sa duplim spojem

HI84533 dolazi sa  HI1131B staklenom pH elektrodom. Elektroda je punjiva i poseduje dupli spoj i na taj način smanjuje se mogućnost začepljenja elektroda. Poseduje sferični senzorni vrh koji zbog svog oblika ima veću senzornu površinu. Osetljivi deo senzora napravljen je od vatrostalnog stakla što ga čini idealnim za direktne titracije u industrijama sokova i vina.

Sistem dozirnih pumpi na bazi klipova

Srce HI84533 je napredni dozirni sistem pumpi na bazi klipova. Sistem koristi motor za precizna, tačno odmerena doziranja. Birete ovog sistema su kontrolisane automatski, određuju dinamički količinu titranta na osnovu odgovara napona prethodnog doziranja  . Ovakav sistem u mnogome štedi vreme i omogućava da se na početku procesa titraije doda veća doza titranta, a svako naredno dodavanje titranta bude smanjivano kako se bliži krajna tačka titracije.

Automatska mešalica

Instrument poseduje ugrađenu magnetnu mešalicu sa konstantnom brzinom od 600 rpm, nezavisno od viskoznosti uzorka.

Opseg (kao N) LR: 2.14 do 28.57 meq/L; 0.21 do 2.85 meq%; 30.0 do 400.0 mg/L; High Range: 21.7 do 71.4meq/L; 2.14 to 7.14 meq%; 300 do 1000 mg/L
Rezolucija LR: 0.01 meq/L; 0.01 meq%; 0.1 mg/L; High Range: 0.1 meq/L; 0.01 meq%; 1 mg/L;
Preciznost (@25ºC/77ºF) ±0.1 mg/L or 3% od očitavanja
Obim uzorka LR: 10 mL; HR: 5 mL
Metod kiselinske titracije
Princip podesiva krajna tačka titracije (pH 8.0 – 8.5 u koracijma od 0.1)
Brzina pumpe 10 mL/min
Brzina mešanja 600 rpm
pH opseg -2.0 do 16.0 pH; -2.00 do 16.00 pH
pH rezolucija 0.1 pH / 0.01 pH
pH preciznost (@25ºC/77ºF) ±0.01 pH
pH kalibracija 1, 2 ili 3 tačke, sa 4 dostupna pufera (4.01, 7.01, 8.20, 10.01)
Temperaturna kompenzacija automatska ili ručna
mV opseg -2000.0 do 2000.0 mV
mV rezolucija 0.1 mV
mV preciznost (@25ºC/77ºF) ±1.0 mV
Temperaturni opseg -20.0 do 120.0°C; -4.0 do 248.0°F; 253.2 do 393.2 K
Temperaturna rezolucija 0.1°C; 0.1°F; 0.1K
Temperaturna preciznost(@25ºC/77ºF) ±0.4°C; ±0.8°F; ±0.4 K
Unos podataka do 400 (200 titracija, 200 pH/mV očitavanja)
Elektrode HI1131B staklena, punjiva, sa BNC priključkom sa 1 m (3.3’) kabla
Temperaturna sonda HI7662-T sonda od nerđajućeg čelika sa 1 m (3.3’) kabla
Okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); RH max 95% ne-kondenzujući
Napajanje 12 VDC adapter
Dimenzije 235 x 200 x 150 mm (9.2 x 7.9 x 5.9”)
Težina 1.9 kg (67.0 oz.)
Informacije o poručivanju HI84533 dolazi sa HI1131B pH electrode, HI7662-M temperaturnom sondom, HI7082 rastvorom za punjenje elektrode (30 mL), HI84533-50 titrantom (230 mL), HI84533-55 rastvorom za kalibraciju pumpi (120 mL), HI84533-61 formol – reagens (230 mL), HI84533-62 pH podesivi reagens (30 mL), HI84533-60 vodonik peroksid reagens (30 mL), 100 mL posudama za mešanje (2), set cevčica (za provetravanje sa bocom titranta sa zatvaračem i cevčicom za raspršivanje), ventil dozirne pumpe, 5 mL špric, 1 mL plastična pipeta, kesica rastvora za čiščenje (2), 12 VDC adapter, uputsvom i sertifikatom kvaliteta