Specifikacija proizvoda

 Mini titrator za analize voćnog soka

Značajne karakteristike:

  • Elektroda sa duplim spojem
  • GLP – dobra laboratorijska praksa
  • Automatska mešalica
  • Dizajniran specijalno za određivanje kiselina u sokovima

Opseg nizak opseg : g/100 mL kao limunska kiselina: 0.10 do 2.00% CA; g/100 mL kao vinska kiselina: 0.11 do 2.35% TA; g/100 mL kao jabučna kiselina: 0.10 do 2.09% MA visok opseg: g/100 mL kao limunska kiselina: 1.00 do 10.00% CA; g/100 mL kao vinska kiselina : 1.17 do 11.72% TA; g/100 mL kao jabučna kiselina
Rezolucija 0.01%
Tačnost (@25ºC/77ºF) ±0.02% ili 3% očitane ili koja god da je veća
Zapremina uzorka nizak opseg: 5 mL visok opseg: 5 mL
Metod kiselinsko-bazna titracija
Princip završna tačka titracije: 8.1 pH
Brzina pumpe 10 mL/min
Brzina mešalice 600 rpm
pH opseg -2.0 do 16.0 pH; -2.00 do 16.00 pH
pH rezolucija 0.1 pH / 0.01 pH
pH tačnost (@25ºC/77ºF) ±0.01 pH
pH kalibracija kalibracija u jednoj, dve ili tri tačke, sa četiri dostupna pufera (4.01, 7.01, 8.20, 10.01)
Temperaturna kompenzacija ručna ili automatska
mV opseg -2000.0 do 2000.0 mV
mV rezolucija 0.1 mV
mV tačnost (@25ºC/77ºF) ±1.0 mV
Temperatura, opseg -20.0 do 120.0°C; -4.0 do 248.0°F; 253.2 do 393.2 K
Temperatura, rezolucija 0.1°C; 0.1°F; 0.1K
Temperatura, tačnost (@25ºC/77ºF) ±0.4°C; ±0.8°F; ±0.4 K
Čuvanje podataka do 400 ( 200 titracija, 200 pH/mV očitavanja)
Elektroda HI1131B sa staklenim telom, punjiva, sa BNC konektorom i  1 m (3.3’)  kablom  (uključena)
Temperaturna sonda HI7662-M temperaturna sonda od nerđajućeg čelika sa 1 m (3.3’) kabla (uključeno)
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha RH max 95% nekondenzovano
Napajanje 12 VDC adapter (uključen)
Dimenzije 235 x 200 x 150 mm (9.2 x 7.9 x 5.9”)
Masa 1.9 kg (67.0 oz.)
Informacije o isporuci Mini titrator HI84532-01  se isporučuje sa HI1131B pH elektrodom, HI84532-50 titrantom za niski opseg (100 mL), HI84532-51 titrantom za visoki opseg  (100 mL), HI84532-55 standardom za kalibraciju(100 mL), HI7662-M temperaturnom sondom , HI7082 rastvorom za punjenje elektrode (30 mL), 100 mL čaše (2), 20 mL čaše,set cevi aspiraciona cev sa titrantom u flašici sa čepom i podeonom cevi sa vrhom), ventilom za doznu pumpu , 5 mL špricom, 1 mL plastičnom pipetom , postoljem sa mešalicom , strujnim adapterom,uputstvom za upotrebu i sertfikatom o kvalitetu.