Specifikacija proizvoda

Mini TDS kontroler

BL983318 predstavlja kompaktni, zidni, procesni kontroler za merenje ukupnih rastvorenih supstanci (TDS) . Uređaj poseduje veliki lako čitljivi LCD ekran sa plastičnom zaštitom. korisnik može birati između automatskog i ručnog doziranja. Kada je instrument u automatskom režimu suvi kontakt relej se aktivira kada su očitane vrednosti iznad postavljenih granica. Relej može biti korišćen da se aktivira magnetni ventil, kojim bi se praznio rezervoar ili dodavala voda dok se ne postigne željeni nivo (krajna tačka). TDS kontroler BL983318 koristi 0.5 konverzacioni faktor gde je 1.00 mS/cm = 0.50 ppt. BL983318 može meriti TDS od 0.00 do 10.00 ppt (g/L)

 

Mini TDS kontroler BL983318 – Značajne karakteristike

  • Višebojni LED Indikator – menja boje u zavisnosti od statusa kontrolera
  • Kućište sa zaštitom od vatre/požara
  • Plastična zaštita za LCD – zaštita od tečnosti i prašine

Opseg 0.00 do 10.00 g/L (ppt)
Rezolucija 0.01 g/L (ppt)
Preciznost

(@25°C/77°F)

±2% pune skale
TDS faktor konverzije 0.5
Kalibracija ručna sa, “CAL trimerom”
Dozirni relej maksimum 2A, 250 VAC, 30 VDC
Izbor doziranja relej aktiviran (zatvoren kontakt) za merenja izvan postavljene krajne tačke (granice)
Krajnja tačka podesiva od 0 do 10 ppt (g/L)
Overtime podesiva, tipično približno 5 do 30 minuta
Temperaturna kompenzacija automatska od 5 do 50°C (41 do 122°F) sa beta =2%/ºC
Napajanje model “-0”: 12 VDC adapter (uključen)
model “-1”: 115/230 VAC; 50/60Hz
Dimensions 83 x 53 x 99 mm (3.3 x 2.1 x 3.9’’)
Težina model “-0”: 200 g (7.1 oz.)
model “-1”: 300 g (10.6 oz.)
Informacije o poručivanju BL983318-0 (12 VDC) i BL983318-1 (115/230 VAC) dolaze sa delovima za montiranje, zaštitnom folijom i uputstvom za upotrebu.