Specifikacija proizvoda

Mini ORP kontroler

BL932700 je kompaktan ORP  kontroler napravljen za primenu u situacijama gde su i prostor i cena bitan faktor. Kontroler može da se koristi sa bilo kojom ORP elektrodom sa standardnim BNC priključkom. Relej podešavanja doziranja koji može biti konfigurisan da dozira kada je ispod/iznad vrednosti koje je korisnik unapred definisao programirajući mV kontrolni sistem. Korisnik može izabrati između automatskog ili ručnog režima doziranja.

 Značajne karakteristike

  • Veliki LCD ekran koji jasno prikazuje parameter koji se kontroliše
  • Kućište sa zaštitom od požara
  • Specijalni materijali koji obezbeđuju dodatnu zaštitu u slućaju opasnosti
  • BNC povezivanje – bilo koja ORP sonda sa BNC priključkom je adekvatna

Raspon ±1000 mV
Rezolucija 1 mV
Preciznost (@25°C/77°F) ±5 mV
Kalibracija ručna, preko CAL trimera
Relej doziranja Maksimum 2A (zaštićeno osiguračem), 250 Vac, 30 VDC
Opcije za doziranje Redukciona ili oksidaciona, bira se na pozadini panela
otvoren kontakt=redukciono doziranje=relej ON ako su merenja veća od unapred utvrđene vrednosti
zatvoren kontakt=oksidaciono doziranje=relej ON ako su merenja manja od unapred utvrđene vrednosti
Kontrolni sistem Može da se podešava od -1000 do 1000 mV
Overtime Može da se podešava, tipično od 5 do oko 30 minuta
Ulazni otpor 10¹² Ohm
Analogni izlaz 4 do 20 mA, preciznost ±0.20 mA, 500 ¥ max
Napajanje BL932700-0: 12 VDC adapter (uključen);
BL932700-1: 115/230 VAC; 50/60Hz
Dimenzije 83 x 53 x 99 mm (3.3 x 2.1 x 3.9’’)
Težina BL932700-0: 200 g (7.1 oz.)
BL932700-1: 300 g (10.6 oz.)
Informacije o naručivanju BL932700-0 (12 VDC) i BL932700-1 (115V) dolaze sa montažnim priključcima, zaštitna folija i uputstvom za upotrebu.