Specifikacija proizvoda

BL983317 – Mini kontroler za električnu provodljivost (0.00-10.00 mS/cm)

BL983317 je kompaktan procesni kontroler za električnu provodljivost koji se montira na panelu i namenjen je za merenje provodljivosti u procesu. Kontroler ima veliki LCD ekran koji ima zaštitnu foliju. Korisnik može da bira između automatskog i ručnog režima doziranja. Relej može biti programiran da pumpa za doziranje dodaje hemikalije dok god se ne postigne željeni rezultat. Hemikalije koje se mogu dozirati uključuju hranljive materije.

Min kontroler za električnu provodljivost

Značajne karakteristike:

  • Indikatori na LED ekranu menjaju boje u zavisnosti od statusa kontrolersa.
  • Kućište sa zaštitom od požara – kao vid dodatne zaštite, kućište kontrolera je napravljeno od plastike koja je otporna na vatru.
  • Kućište sa zaštitom od prskanja – kućište od plastike štiti prednji deo panela od prljavštine i tečnosti.

Raspon 0.00 do 10.00 mS/cm
Rezolucija 0.01 mS/cm
Preciznost (@25°C/77°F) ±2% cele skale
Kalibracija ručna, preko CAL trimera
Relej za doziranje maksimum 2A (zaštićeno osiguračem), 250 VAC, 30 VDC
Režimi za doziranje relej je aktiviran (zatvoren kontakt) kada su rezultati merenja manji od unapred utvrđenog vrednosnog okvira
Kontrolni mehanizam korisnik ga može podešavati od 0 do 10 mS/cm
Overtime može se podešavati, tipično od 5 do oko 30 minuta
Temperaturna kompenzacija automatska od 5 do 50°C (41 do 122°F) pri beta =2%/ºC
Napajanje modeli “-0”: 12 VDC adapter (uključen)
modeli “-1”: 115/230 VAC; 50/60Hz
Dimenzije 83 x 53 x 99 mm (3.3 x 2.1 x 3.9’’)
Težina modeli “-0”: 200 g (7.1 oz.)
modeli “-1”: 300 g (10.6 oz.)
Informacije o naručivanju BL983317-0 (12 VDC) i BL983317-1 (115/230 VAC) dolaze sa delovima za montiranje, zaštitnom folijom i uputstvom za upotrebu.