Specifikacija proizvoda

Merač za rastoreni kiseonik

Merač za rastoreni kiseonik sa ručnom kalibracijom

Ovaj merač može da radi u kontinuitetu oko 100 sati koristeći 9V bateriju. HI8043 ima opciju da upozorava kada je baterija pri kraju koja pomaže da se minimizira mogućnost pogrešnog očitavanja. Lako upravljanje ovim meračem je možda njegova najbolja karakteristika. Odaberite O₂ režim rada merača i polarografična sonda će obezbediti tačna i pouzdana očitavanja rastvorenog kiseonika izraženih u mg/L mernoj jedinici. Preko tastera prebacite se na °C režim rada merača za temperaturna očitavanja. Režim rada standby (stb) je veoma korisna opcija da se ostavi trenutni protok kroz elektrodu koja je kontinuirano polarizovana i na taj način je uvek spremna da izvrši očitavanja.

Specifikacije za rastvoreni kiseonik

Raspon 0.00 do 19.90 mg/L (ppm)
Rezolucija 0.01 mg/L (ppm)
Preciznost ±1.5% F.S.
Kalibracija manual, two points (zero and slope)
Temperaturna kompenzacija automatic, 0 to 30°C

Generalne specifikacije za merač

DO elektroda HI76401 polarografska DO sonda sa integrisanim temperaturnim senzorom, DIN konektorom i kablom od 3 m (10’)
Tip baterije / vek trajanja 9V / oko 100 sati kontinuiranog korišćenja
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); RH max 95%
Dimenzije 180 x 83 x 40 mm (7.1 x 3.3 x 1.6”)
Težina 240 g (8.4 oz.)
Ordering Information HI8043 dolazi sa HI76401 elektrodom za rastvoreni kiseonik (DO), zaštitnim poklopcima za membranu (2), O-prstenovima (2), zaštitnim poklopcem, elektrolit rastvorom (30 mL), šrafcigerom za kalibrisanje, baterijom i uputstvom za upotrebu.
Garancija 2 godine (garantni period za DO elektrodu je 6 meseci)