Specifikacija proizvoda

edge® Multiparametarski DO merač

Hanna Instruments ponosno predstavlja najinovativnije merače sa kojima ćete se susresti na tržištu – linija edge®.
 

Revolucionarni dizajn kompanije edge® predstavlja vrhunac Hanne vizije, sposobnosti dizajna, integrisane proizvodnje i istraživanja i razvoja svetske klase.

edge® elektrode su veoma napredne, sa ugrađenim mikročipom koji skladišti informacije o kalibraciji koje se automatski vraćaju  kada je elektroda priključena. Ove digitalne elektrode takođe imaju i jednostavan priključak od 3,5 mm tako da nikada ne morate da brinete oko pravog ugla ili poravnavanja pinova.

 

Značajne karakteristike:

  • Polarografska Clark sonda sa lako zamenljivom membranom
  • Tačnost skale ±1,5%
  • Kalibracija, izbor od pet standarda
  • Kalibracija u jednoj ili dve tačke (HI7040); 0% (rastvor) i 100% (vazduh)
  • Automatska temperaturna kompenzacija od 0 do 50˚C
  • Kompenzacija nadmorske visine od -500 do 4000m (-1640 do 13.123“)
  • Kompenzacija saliniteta od 0 do 40 g/L
  • Dobra laboratorijska praksa (GLP)

pH Specifikacije

pH opseg -2.000 do 16.000 pH, -2.00 do 16.00 pH, ±1000 mV
pH rezolucija 0.001 pH, 0.01 pH, 0.1 mV
pH tačnost (@25ºC/77ºF) ±0.2 mV, ±0.01 pH, ±0.002 pH
pH kalibracija u do  5 tačaka
pH kalibracijski puferi 1.68, 10.01, 12.45, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18,dva standardna pufera
pH temperaturna kompenzacija ATC: -5.0 do 100.0ºC; 23.0 do 212.0°F*

EC Specifikacije

EC opseg 0.00 do 29.99 μS/cm, 30.0 do 299.9 μS/cm, 300 do 2999 μS/cm, 3.00 do 29.99 mS/cm, 30.0 do 200.0 mS/cm, sve do 500.0 mS/cm (apsolutna EC)**
EC rezolucija 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm
EC tačnost (@25ºC/77ºF) ±1% očitane (±0.05 μS/cm ili 1 cifra, koja god da je veća)
EC temperaturna kompenzacija ATC (0.0 do 100.0ºC; 32.0 do 212.0 °F), NoTC

TDS Specifikacije

TDS opseg 0.00 do 14.99 ppm (mg/L), 15.0 do 149.9 ppm (mg/L), 150 do 1499 ppm (mg/L), 1.50 do 14.99 g/L, 15.0 do 100.0 g/L, sve do 400.0 g/L (apsolutni TDS)**, sa 0.80 faktorom konverzije
TDS rezolucija 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 g/L, 0.1 g/L
TDS tačnost(@25ºC/77ºF) ±1% očitane(±0.03 ppm ili 1 cifra, koja god da je veća)
TDS kalibracija kroz EC kalibraciju
TDS faktor konverzije 0.40 do 0.80

Salinitet specifikacije

Salinitet opseg 0.0 do 400.0% NaCl, 2.00 do 42.00 PSU, 0.01 do 42.00 PSU, 0.0 to 80.0 g/L*
Salinitet rezolucija 0.1% NaCl, 0.01 PSU, 0.01 g/L
Salinitet  tačnost (@25ºC/77ºF) ±1% očitane

DO Specifikacije

DO opseg 0.00 do 45.00 ppm (mg/L), 0.0 sve do 300.0% saturacije
DO rezolucija 0.01 ppm, 0.1% saturacija
DO tačnost ±1 , ±1.5% očitane
DO kalibracija jedna ili dve tačke na  0% (HI 7040 rastvor) and 100% (u vazduhu)
DO temperaturna kompenzacija ATC: 0 do 50 ºC; 32.0 do 122.0 °F
Salinitet, kompenzacija 0 do 40 g/L (sa 1 g/L rezolucijom)
DO visinska kompenzacija -500 do 4000 m (sa 100 m rezolucijom)

Temperatura, specifikacije

Temperatura, opseg -20.0 do 120.0 ºC, -4.0 do 248.0 °F
Temperatura, rezolucija 0.1 °C, 0.1 °F
Temperatura, tačnost ±0.5 °C, ±1.0 °F