Specifikacija proizvoda

Laboratorijski turbidimetar

Laboratorijski turbidimetar HI887013:

Značajne karakteristike

  • Izbor 2 metoda merenja – u 2 opsega (od 0.00 do 4000 NTU ili od 0.00 do 40.0 NTU)
  • U saglasnosti sa EPA standardima
  • Mogućnost čuvanja do 200 očitavanja
  • Mogućnost prenosa podataka na računar putem USB kabla
  • Kontekstualna pomoć

Non-Ratio režim opseg 0.00 do o 9.99; 10.0 do 40.0 NTU; 0.0 do 99.9; 100 do 268 Nefelosa; 0.00 do 9.80 EBC
Non-Ratio režim rezolucija 0.01; 0.1 NTU; 0.1; 1 Nefelosa; 0.01 EBC
Ratio režim opseg 0.00 do 9.99; 10.0 do 99.9; 100 do 4000 NTU; 0.0 do 99.9; 100 do 26800 Nephelos; 0.00 do 9.99; 10.0 do 99.9; 100 do 980 EBC
Ratio režim rezolucija 0.01; 0.1; 1 NTU; 0.1; 1 Nefelos; 0.01; 0.1, 1 EBC
Odabir opsega automatski
Tačnost ±2% očitane plus 0.02 NTU (0.15 Nefelosa; 0.01 EBC); ±5% očitane iznad  1000 NTU (6700 Nefelos; 245 EBC)
Ponovljivost ±1% očitane ili 0.02 NTU (0.15 Nefelosa; 0.01 EBC) koja god da je veća
Rasuto svetlo < 0.02 NTU (0.15 Nefelos; 0.01 EBC)
Izvor svetlosti silicijumska fotoćelija
Metod nefelometrijski metod (90°) ili  ratio nefelometrijski metod  (90° & 180°), adaptacija USEPA metode i standardne metode  180.1 i Standardne  Metode 2130 B
Merni režimi normalan, prosečan, kontinuirani
Standardi za turbiditet < 0.1, 15, 100, 750 i 2000 NTU
Kalibracija u dve, tri, četiri, ili pet tačaka