Specifikacija proizvoda

  • Jednostavan korisnički pristup – Jednostavno korišćenje sa samo nekoliko dugmića. Očitavanja su lako vidljiva na velikom ekranu.
  • Kalibraciju u jednoj ili dve tačke – Automatska kalibracijase može izvršiti u 1 ili 2 tačke koristeći za to predviđene pufere  (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, and 10.01).

 

  • HI1131B pH elektroda – HI2211 ima HI1131B stakleno telo, dupli spoj, punjivu pH elektrodu sa indikatorskim senzorom. To mu omogućava široku primenu.
  • Temperaturna kompenzacija – HI2211 ima mogućnost automatske ili ručne temperaturne kompenzacije prilikom pH merenja u širokom opsegu od -9.9 do 120.0°C.
  • mV mod – HI2211 ima mV mod koji se može koristiti sa širokim spektrom ORP elektroda.
  • Indikator stabilnoszi – HI2211 poseduje indikator stabilnosti.  Znak upozorenja se pokazuje na displeju kada dođe do nestabilnosti u očitavanju. Taj znak nestaje nakon što se očitavanja stabilizuju.
  • Opozivanje učitanih vrednosti – HI2211 ima “MEM” dugme koje služi za čuvanje očitavanja. Očitavanje se može pozvati iz memorije u bilo kom momentu pritiskom na “MR” dugme.

pH Specifikacije
pH opseg -2.00 do 16.00 pH
pH rezolucija 0.01 pH
pH tačnost na  (@25ºC/77ºF) ±0.01 pH
pH kalibracija automatska, u jednoj ili u dve tačke sa pet memorisanih vrednosti pufera  (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)
pH Temperaturna kompenzacija automatska ili ručna od  -9.9 do 120.0°C
mV opseg ±399.9 mV ; ±2000 mV
mV rezolucija 0.1 mV; 1 mV
mV tačnost ±0.2 mV (±399.9 mV); ±1 mV (±2000 mV)
Temperatura, specifikacije
Temperatura, opseg -9.9 do 120.0°C (14.2 do 248.0°F)
Temperatura, tačnost ±0.5 °C (0.0 – 100.0 °C); ±1 °C (spolja)
Temperatura, rezolucija 0.1 °C
Dodatne specifikacije
Elektroda/Sonda pH elektroda sa staklenim telom i sa BNC konektorom
Temperaturna sonda temperaturna sonda od nerđajućeg čelika
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F; 273 do 323 K), relativna vlažnost vazduha max 95% nekondenzovano
Ulazna impedanca 10¹² Ohms
Napajanje 12 VDC strujni  adapter (uključen)
Dimenzije 240 x 187 x 74mm (9.4 x 7.1 x 2.9”)
Informacije o isporuci HI2211  se isporučuje sa HI1131B pH elektrodom, HI7662 temperaturnom sondom , HI76404N držačem elektrode, HI70004 pH 4.01 kesicom puferskog rastvora, HI70007 pH 7.01 kesicom puferskog rastvora , HI7082 rastvorom elektrolita , HI700601 kesicom rastvora za čišćenje , 12 VDC strujni  adapteri uputstvom za upotrebu.