Specifikacija proizvoda

BL121 kontroler za bazene je kompletan sistem dizajniran za održavanje kvaliteta vode u bazenima i spa centarima. BL121 je dostupan u dve konfiguracije. Osnovna verzija je namenjena za direktnu instalaciju sonde i ubrzgavanje hemikalija u postojeće cevi. Druga verzija je BL121 kontroler koji je ugrađen na spoljni panel sa bajpas protokom. Bajpas protok omogućava kalibraciju i održavanje sonde bez potrebe za isključivanjem cirkulacione pumpe.  Dodatne karkteristike su: pokazatelji za doziranje na LED ekranu, alarmi koji se mogu programirati, zaštita preko šifre i još mnoge druge.

 

Značajne karakteristike

  • Pouzdanost i preciznost  merenja
  • Poseduje tihe peristaltičke pumpe sa podesivim protokom (od 0,5 do 4,5 L/h) za bazenske i
    spa vode
  • Vremensko kašnjenje se može programirati za pH i oksido-redukcioni potencijal (vreme čekanja pre početka ubrizgavanja da bi se osiguralo da su pH i ORP stabilni)
  • Vreme zaustavljanja se može programirati u zavisnosti od veličine bazena
  • Veliki LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem i istovremenim prikazom pH/redoks potencijala/
    temperature (°C )

pH specifikacije
pH opseg 0.00 do 14.00 pH
pH rezolucija 0.01 pH
pH tačnost ±0.05 pH
pH kalibracija pH kalibracija sa puferom: automatska, u dve tačke (4.01, 7.01, 10.01 pH)
pH kalibracija: u jednoj tački,  ručni unos
Temperaturna kompenzacija automatska, -5.0 do 105.0ºC (23.0 do 221.0ºF) za pH
ORP specifikacije
ORP opseg ±2000 mV
ORP rezolucija 1 mV
ORP tačnost ±5 mV
ORP kalibracija ORP (mV) kalibracija: ručna, u jednoj tački
Temperatura, specifikacije
Temperatura, opseg -5.0 do 105.0ºC (23.0 do 221.0°F)
Temperatura, rezolucija 0.1°C (0.1ºF)
Temperatura, tačnost ±1ºC (±1.8ºF)
Specifikacije
pH doziranje proporcionalno sa ciljnom vrednošću
odloženi početak i zaštita od predoziranja
ORP doziranje proporcionalno sa podesivom ciljnom vrednošću
odloženi početak i zaštita od predoziranja
pH doziranje blokirano
Alarmi visoki i niski sa omogućenim/onemogućenom opcijom za sve parametre
alarm se pokreće kada se pet uzastopnih očitavanja nađe ispod/iznad praga
Sistem alarma intuitivan sistem alarma baziran na  LED
opcije filtriranja alarma
alarmni relej na osnovu podešavanja korisnika
Relej alarma izlaz(1) SPDT 5A/230 VAC
aktivira se pH/ORP/temperatura uslovima podesivim
Analogni izlazi (3) 4 do 20 mA, poreklo, podesivo
izlazna impedanca ≤ 500 Ohm
tačnost < 0.5 % FS
galvanski izolovana do 50 V 4 to 20 mA, u odnosu na zemlju
Pomoćni ulazi (3) nizak nivo u  kiselina/baza rezervoaru  (otvoreni kontakt)
nizak nivo u rezervoaru sa hlorom (otvoreni kontakt)
hold ulaz (otvoren kontakt)
Kontrola pumpe automatski i ručno
podesiv protok od 0.5 do 3.5 L/h
Log funkcija automatsko čuvanje pH, ORP i merenja temperature, GLP ( dobra laboratorijska praksa ) i događaji koji uključuju alarm, greške i nestanak struje
kapacitet za 60 dana sa intervalom uzorkovanja od 10 sekundi
svi podaci sa ekstenzijom .csv se mogu prebaciti na USB
Zaštita šifrom podešavanje, kalibracija i evidencija pozivanja opcije su zaštićeni šifrom
Čuvanje podataka USB
GLP informacije o kalibraciji uključuju datum i vreme za pH i ORP senzore
Ulaz za digitalnu sondu (1) galvanski izolovan digitalni ulaz HI1036-1802 pH/ORP/temperatura/iglica kombinovana sonda sa  with DIN vodootpornim konektorom
Napajanje 100 – 240 VAC
Potrošnja struje 10 VA
Radno okruženje 0 do 50 ºC (32-122 ºF); max 95% RH nekondenzovano
Dimenzije 245 x 188 x 55 mm (73 mm sa pumpama);
9.6 x 7.4 x 2.2” (2.9” sa pumpama)
Masa 1700 g (60 oz)
Informacije o isporuci BL121-10: Kontroler za bazene i spa centre sa HI1036-1802 kombinovanom pH/ORP/temperatura digitalna elektroda sa mernim priključcima i hemijskim injektorima
BL121-20: Kontroler za bazene i spa centre sa montiranim panelom sa protočnom ćelijom , HI1036-1802 kombinovanom pH/ORP/temperatura digitalnom elektrodom, sa mernim priključcima i hemijskim injektorima.