Specifikacija proizvoda

BL122 i BL123 su dizajnirani da održavaju konstantne nivoe pH kao i dezinfekciju bazenima, hidromasažnim kada. Takođe nude i dodatnu prednost omogućavanjem daljinske veze i pristupa uređajima putem web aplikacije Hanna Cloud. Ovi kontroleri su dostupni u dve konfiguracije. Osnovna verzija je in-line model koji omogućava direktnu ugradnju sondi i fitinga za ubrizgavanje hemikalija u postojeće cevovode. Dostupna je i verzija izvedena na panelu sa protočnom ćelijom . Protočna ćelija omogućava kalibraciju i održavanje sonde bez potrebe za isključivanjem recirkulacione pumpe.

Za praćenje usklađenosti, BL122 i BL123 imaju ugrađeni datalogger. Očitanja se beleže svakih 10 sekundi sa novim zapisom koji počinje za svaki novi dan ili kada je instrument kalibrisan. Zapisani podaci uključuju vrednosti pH, ORP i temperature, poslednje kalibracije i informacije o podešavanju kontrolera.

Hanna Cloud je web aplikacija koja vas povezuje sa mernim uređajima kao što su BL122 i BL123. Merenja i čuvanje podataka dostupni su s vašeg računara, tableta ili telefona. Moguće je povezati više registrovanih uređaja.

 

Značajne karakteristike:

  • Cloud integracija
  • Peristaltičke pumpe za doziranje hemikalija
  • LED indikatori obaveštenja/upozorenja
  • Podesivi protok
  • Pumpa za automatsku proporcionalnu kontrolu
  • Podesivi alarmni sistem
  • Automatsko logovanje

pH Opseg 0.00 do 14.00 pH
Rezolucija 0.01 pH
Tačnost (@25°C/77°F) ±0.05 pH
pH Kalibracija pH kalibracija puferima: Automatska, u 2 tačke (4.01, 7.01, 10.01 pH)
pH procesna kalibracija: U jednoj tački, podesivo
pH Regulator Proporcionalno napajanje korišćenjem prilagodljivog seta tačaka i podesivog proporcionalnog zavoja
Odlaganje za uključivanjem i zaštita od predoziranja korišćenjem bezbednosnog tajmera za preko napajanje
mV Opseg ±2000 mV
Rezolucija 1 mV
Tačnost (@25°C/77°F) ±5 mV
ORP (mV) kalibracija U jednoj tački, podesivo
ORP Regulator Proporcionalno napajanje korišćenjem prilagodljivog seta tačaka i podesivog proporcionalnog zavoja
Odlaganje za uključivanjem i zaštita od predoziranja korišćenjem pH regulatora
 
Temperatura Opseg -5.0 do 105.0°C (23.0 do 221.0°F)
Rezolucija 0.1°C (0.1°F)
Tačnost(@25ºC/77ºF) ±1°C (±1.8°F)
Dodatne specifikacije Hanna Cloud BL122 ii BL123 uređaji su povezani na Hanna Cloud bezbednom vezom. · Eternet (RJ45) 10/100 Mbps konekcije · Registar identiteta uređaja · Autorizacija bazirana na polisu Bezbednosnog ključa Instrument će poslati informaciju u statusu cloud-u sa definisanim periodom u zavisnosti od odabranog plana · Podešavanje alarma · Podešavanje doziranja · Uopsteno podešavanje · Sistem: Proizvođač, Informacije o meraču i sondi Instrument će poslati informacije o podešavanju cloud-u pri pokretanju i kad god su podešavanja na instrumentu izmenjena. · Očitavanja: pH, ORP, Temperatura · Događaji: Alarm/Upozorenja/Greške · Periferni status: LED · Poslednje dodate zapremine kiseline i hlora · GLP informacije BL122 i BL123 daljinsko zadržavanje: · za hitne slučajeve kada korisnik preko veb aplikacije aktivira · u ovom režimu pumpe su deaktivirane · može biti otkazan manualno sa BL122/BL123 Menija
Log Automatsko logovanje 60 dana logovanja sa 10 s ….. Merenja (pH, ORP, Temperatura) Događaji: alarmi, greške, prekid napajanja Recall tabla/grafički model Prenos na USB Čuvanje fajlova u CSV formatu
Temperaturna kompenzacija Automatska -5.0 do 105.0°C (23.0 do 221.0°F) za pH
Kontrola pumpe Kontrola brzine (0.5 L/h do 3.5 L/h) Manualna kontrola svake pumpe
Alarmni sistem Intuitivni alarmni sistem baziran na LED-u Opcije za filtere za alarm Kontrola releja alarma bazirana na korisnički podešenim filterima
Zaštita šifre podešavanja, kalibracija I log recall su šifrom zaštićene
Interfejs za skladištenje USB
GLP pH/ORP
Relejni izlaz alarma SPDT 5A/230 VAC Aktiviran alarmnim uslovima pH/ORP/Temperature
Analogni izlazi (3) 4 do 20 mA Otpor na izlazu ≤ 500 Ohm Tačnost < 0.5 % FS Galvanski izolovana do 50 V u odnosu na zemlju
Digitalni ulazi (3) · Galvanski izolovani, kontaktni tip na napajanje · Nizak nivo kiseline/baze u rezervoaru (otvoren kontakt) · Nizak nivo hlora u rezervoaru (otvoren kontakt) · Hold ulaz (otvoren kontakt)
  Ulaz za sondu (1) · DIN vodootporni konektor · Galvanski izolovan · RS485 interfejs · HI1036-18XX (02,05,10,15,20 m kabl) pH/ORP/Temperaturna/ Kombinovana digitalna sonda za odgovarajućim pinom
  Ulaz za eternet Eternet (RJ45) 10/100 Mbps konekcije
  Napajanje 100 – 240 VAC
  Potrošnja struje 10 VA
  Životna sredina 0 do 50°C (32-122°F); max 95% RH
  Dimenzije 245 x 188 x 55 mm (73 mm sa pumpama); 9.6 x 7.4 x 2.2″ (2.9″ sa pumpama)
  Težina 1700 g (60oz).
Informacije o isporuci Linijska konfiguracija
BL122-10 pH/ORP/Temperaturni Kontroler se isporučuje sa HI1036-1802 pH/ORP/temperaturnom digitalnom sondom sa odgovarajućim pinom, 50 mm saddle (1), odgovarajući za sondu, hemijskim injektorima (2), 50 mm saddle za injektore (2), peristatičkom pumpom (2), 5 m cevi za injektovanje, filter za aspiraciju (2), teg za filter za aspiraciju, pH 7.01 puferi u kesicama, 20 ml (3), pH 4.01 pufer u kesicama, 20 ml (3), 470 mV test rastvora u kesicama, 20 ml (3), kabl za napajanje i upustvo za upotrebu
BL123-10 pH/ORP/Temperaturni Kontroler sa analognim izlazom se isporučuje sa HI1036-1802 pH/ORP/temperaturnom digitalnom sondom sa odgovarajućim pinom, 50 mm saddle (1), odgovarajući za sondu, hemijski injektori (2), 50 mm saddle za injektore (2), peristatička pumpa (2), 5 m cevi za injektovanje, filter za aspiraciju (2), teg za filter za aspiraciju, pH 7.01 puferi u kesicama, 20 ml (3), pH 4.01 pufer u kesicama, 20 ml (3), 470 mV test rastvora u kesicama, 20 ml (3), kabl za napajanje i upustvo za upotrebu
 
Konfiguracija protočne ćelije korisničkog panela
BL122-20 pH/ORP/Temperaturni Kontroler sa protočnom ćelijom se isporučuje sa panelom u kom je montirana protočna ćelija, HI1036-1802 pH/ORP/temperaturnom digitalnom sondom sa odgovarajućim pinom, 2 ventila za povezivanje protočne ćelije sa nastavcima i cevima (10 m), injektori (2), 50 mm saddle za injektore (2), 50 mm saddle za ventile (2), peristatička pumpa (2), cev za usisavanje i injektovanje (10 m), 5 m cevi za injektovanje, filter za aspiraciju (2), teg za filter za aspiraciju, pH 7.01 puferi u kesicama, 20 ml (3), pH 4.01 pufer u kesicama, 20 ml (3), 470 mV test rastvora u kesicama, 20 ml (3), kabl za napajanje i upustvo za upotrebu
BL123-20 pH/ORP/Temperaturni Kontroler sa protočnom ćelijom i analognim izlazom se isporučuje sa panelom u kom je montirana protočna ćelija, HI1036-1802 pH/ORP/temperaturnom digitalnom sondom sa odgovarajućim pinom, 2 ventila za povezivanje protočne ćelije sa nastavcima i cevima (10 m), injektori (2), 50 mm saddle za injektore (2), 50 mm saddle za ventile (2), peristatička pumpa (2), cev za usisavanje i injektovanje (10 m), 5 m cevi za injektovanje, filter za aspiraciju (2), teg za filter za aspiraciju, pH 7.01 puferi u kesicama, 20 ml (3), pH 4.01 pufer u kesicama, 20 ml (3), 470 mV test rastvora u kesicama, 20 ml (3), kabl za napajanje i upustvo za upotrebu