Specifikacija proizvoda

HI8410 je kontroler za rastvoreni kiseonik (DO) sa širim rasponom i montira se na panel. Namenjen je za održavanje i kontrolisanje koncentracije rastvorenog kiseonika u širokom spektru primena od tretmana otpadnih voda do akvakulture. HI8410 koristi galvanske sonde te je idealan za dugoročno kontrolisanje koncentracije DO u aeracijskim basenima, barama i jezerima. Kontrolni mehanizam za aktivaciju releja se podešava ručno. Alarm relej takođe korisnik ručno podešava i bazira se na unapred utvrđenom vrednosnom okviru. Kalibracija se vrši u jednoj tački  i može se izvesti u rastvoru sa 0% kiseonika.

Režimi doziranja: automatski, kontinuirani ON ili OFF i kontrola predoziranja preko kontrolne funkcije za unapred utvrđeni vremenski okvir doziranja. Ako je relej za doziranje kontinuirano aktiviran, odnosno duže od unapred podešenog vremena relej alarma će se aktivirati, LED lampica će početi da treperi i deaktiviraće se relej za doziranje. Ova kontrolna funkcija se može isključiti preko dugmeta koje se nalazi na zadnjem delu panela.

Kada je podešen kontroler na automatski režim, svi releji su kontrolisani na osnovu unapred utvrđenih vrednosti merenja i alarma. U OFF režimu, doziranje i releji za alarm su uvek deaktivirani. U ON (ručnom) režimu relej za doziranje je uvek uključen, ali relej za alarm nije. Čak i da se alarm aktivira, relej za doziranje ostaje uključen.

Raspon 0.0 do 50.0 mg/L (ppm) O2
0 do 600 % O2
-5.0 do 50.0 °C
Rezolucija 0.1 mg/L ili 1% ( O2) / 0.1 °C
Preciznost ±1% očitavanja ( O2) / ±0.2 °C
Ulazni otpor 1012 Ohm
Kalibracija Ručna, u 1 tački, u zasićenom vazduhu
Temperaturna kompenzacija Automatska, od -5 do 50 °C (23 do 122 °F)
Kompenzacija saliniteta 0 do 51 g/L (rezolucija 1 g/L)
Sonde (nije uključeno) HI 76409/4 sa 4 m kabla ili HI 76409/10 sa 10 m kabla
Rekorder output-a 0 do 20 mA ili 4 do 20 mA (izolovano)
Kontrolni sistem i alarm relej 1, izolovan, 2A, Max. 240V, 1,000,000 udara
Raspon kontrolnog mehanizma 1 do 600 % O2;0.1 do 50.0 mg/L (ppm) O2
Alarm raspon 1.0 do 5.0 mg/L (ppm) O2
Kontrola doziranja OFF/AUTO/ON
Kontrola predoziranja Može se podešavati; od 5 do 60 minuta sa opcijom da se isključi
Pozadinsko svetlo Kontinuirano upaljeno
Napajanje 115 Vac ±10% ili 230 Vac ±10%; 50/60 Hz
Kućište Aluminijumsko kučište, prednji deo panela je od ABS plastike sa zaštitom od požara, zaštitnom folijom
Radno okruženje -10 do 50°C (14 do 122°F); RH max 95% nekondenzovano
Dimenzije rupa na panelu za montiranje 141 x 69 mm (5.6 x 2.7″)
Težina 1 kg (2.2 lb.)