Specifikacija proizvoda

2 sonde – HI76305 je EC sonda od nerđajućeg čelika sa konusnim vrhom i ugrađenim temperaturnim senzorom koji omogućava precizna, direktna, i temperaturno kompenzirana merenja aktivnosti zemljišta u g/L. HI76304 je izdržljiva, dvoprstena EC sonda sa ugrađenim temperaturnim senzorom koji omogućuje merenja nutritivnih rastvora, vode za navodnjavanje.

2 merna režima – HI993310 pruža 2 merna režima: EC i aktivnosti zemljišta, kojima se lako upravlja pritiskom na jedan taster. “W” taster pretvara merenja režima konduktiviteta vode u mS/cm. “S” taster pretvara merenja režima aktivnosti zemljišta u g/L. EC raspon merenja je 0.00 do 19.99 mS/cm; raspon merenja aktivnosti zemljišta je od 0.00 do 1.00 g/L.

Automatska temperaturna kompenzacija – Kako temperatura ima ogroman uticaj na konduktivitet, obe sonde poseduju temperaturnu kompenzaciju. HI993310 poseduje ugrađen temperaturni senzor koji automatski kompenzuje efekte temperature u rasponu od 0 do 50°C (32 Do 122°F).

Koeficijent temperaturne kompenzacije – poznat kao β koeficijent, podešen je na 2%/°C;

Kalibracija u jednoj tački

LED alarm – Instrument poseduje LED alarm za režim merenja aktivnosti zemljišta. Kada je LED svetlo upaljeno, zemljište je previše suvo i nepripremljeno adekvatno za merenje. Kada LED svetlo zasvetli ponovo i posle vlaženja zemlje (ili uzorka zemlje), to znači da mu nedostaje nutritivnih elemenata pa ni sama merenja neće biti adekvatna.

Automatsko gašenje – nakon 2 minuta ne – aktivnosti,  kada je instrument u mernom režimu. Na ovaj način sprečava se bespotrebno trošenje baterije.

Battery Error Prevention System (BEPS) – Sistem prevencije greške baterije – Sprečava greške u merenju prouzrokovane nedovoljnim nivoom baterije.

EC opseg 0.00 do 19.99 mS/cm
EC rezolucija 0.01 mS/cm
EC tačnost ±2% FS
Aktivnost zemljišta, opseg 0.00 do 1.00 g/L
Aktivnost zemljišta, rezolucija 0.01 g/L
Aktivnost zemljišta, tačnost ±2% FS
Temperaturna kompenzacija automatska od  0 do  50°C (32 do 122°F) sa β=2%/°C tipično
Kalibracija ručno, u jednoj tački
Elektroda / Sonda HI76305 sonda za provodljivost od nerđajućeg čelika sa ugrađenim temperaturnim senzorom , DIN konektorom i 1 m (3.3’) kabla za direktna merenja u zemljištu ( uključeno); HI76304  sonda za provodljivost sa ugrađenim temperaturnim senzorom , DIN konektorom i   1 m (3.3’) kabla
Tip baterije/ vek trajanja 9V / približno 100 sati neprekidne upotrebe, automatsko isključivanje nakon 2 minuta neaktivnosti
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha max 95%
Dimenzije 185 x 82 x 52 mm (7.3 x 3.2 x 2.0’’)
Masa 275 g (9.7 oz)
Informacije o isporuci HI993310  se isporučuje sa sondom za provodljivost  HI76304 , HI76305  sondom za merenje provodljivosti zemljišta , baterijom, uputstvom za upotrebu i tvrdim prenosnim koferom.