Specifikacija proizvoda

konduktometar

                                                   Značajne karakteristike:

  • Manualni opseg izbora i zaustavljanje na željenom opsegu
  • Četvoroprstena potenciometrijska sonda sa ugrađenim temperaturni senzorom
  • Automatska (ATC), ručna (MTC) ili bez temperaturne kompenzacije (NoTC)
  • GLP opcije (dobra laboratorijska praksa)
  • Učitavanje na zahtev do 500 snimanja
  • Povezivanje putem  USB kabla sa računarom

Specifikacije:

Opseg EC 0.00 do 29.99 µS/cm; 30.0 do 299.9 µS/cm; 300 do 2999 µS/cm;
3.00 do 29.99 mS/cm; 30.0 do 200.0 mS/cm;
sve do  500.0 mS/cm (stvarna EC)
Opseg TDS 0.00 do 14.99 mg/L (ppm); 15.0 do 149.9 mg/L (ppm); 150 do 1499 mg/L (ppm);
1.50 do 14.99 g/L (ppt); 15.0 do 100.0 g/L (ppt);
sve do 400.0 g/L (stvarna TDS), sa faktorom konverzije 0.80
Opseg NaCl 0.0 do 400.0%
Opseg Temperatura -9.9 do 120.0°C
Rezolucija EC 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 1 µS/cm;
0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm
Rezolucija TDS 0.01 mg/L; 0.1 mg/L; 1 mg/L;
0.01 g/L; 0.1 g/L
Rezolucija NaCl 0.1%
Rezolucija Temperatura 0.1°C
Tačnost EC ±1% očitane ±(0.05 µS/cm ili 1 cifra)
Tačnost TDS ±1% očitane ±(0.03 mg/L ili 1 cifra)
Tačnost NaCl ±1% očitane
Tačnost Temperatura ±0.4°C
Kalibracija EC automatska, u jednoj tački sa šest memorisanih vrednosti
(84, 1413, 5000, 12880, 80000, 111800 µS/cm)
Kalibracija NaCl u jednoj tački, sa HI 7037 kalibracionim rastvorom
Kalibracija Temperatura 2 tačke, od 0 do 50°C (32 do 122°F)
Temperaturna kompenzacija Automatska ili ručna, 0 do 60°C (32 do 140°F)
Temperatura, koeficijent odabir se vrši u rasponu od  0.00 do 6.00%/°C (EC i TDS samo)
TDS faktor konverzije odabir se vrši od 0.40 do 0.80 (uobičajena vrednost 0.50)
Sonda HI 76310, 4-prstena od platine sa ugrađenim temperaturnim senzorom
Automatsko isključivanje nakon 5 minuta neaktivnosti (može biti onemogućeno)
Napajanje 12 Vdc strujni adapter (uključen)
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha max 95%
Dimenzije 240 x 182 x 74 mm (9.4 x 7.2 x 2.9″)
Masa 1.1 kg (2.4 lb.)