Specifikacija proizvoda

Test komplet za tvrdoću vode

Test komplet za pH/tvrdoću/salinitet/uglen dioksid i rastvoreni kiseonik (akvarijumi sa slanom vodom)

Kompletan set

Sve neophodno za obavljanje hemijskih analiza se isporučuje zajedno sa test kompletom poput pH testera, čaše za uzorke, indikatora, regenasa i staklena flaša za rastvoreni kiseonik.

Visoka rezolucija

Dostupnost novih reagenasa

Nema potrebe za kupovinom novog test kita kada se reagensi potroše. Reagensi za svaki parametar mogu se poručiti zasebno.

pH specifikacije

Raspon 0.0 do 14.0 pH
Rezolucija 0.1
Metod N/A
Broj testiranja vek trajanja pH testera
CTK tip elektronski pH tester

Alkalnost

Raspon 0 do 100 mg/L (ppm) CaCO₃; 0 do 300 mg/L (ppm) CaCO₃
Rezolucija 1 mg/L (0 do 100 mg/L range); 3 mg/L (0 do 300 mg/L range)
Metod fenolftalein /bromfenol plavo
Broj testiranja 110
CTK tip titracijski

Uglen-dioksid specifikacije

Raspon 0.0 do 10.0 mg/L (ppm) CO₂; 0.0 do 50.0 mg/L (ppm) CO₂; 0 do 100 mg/L (ppm) CO₂
Rezolucija 0.1 mg/L (0.0 do 10.0 mg/L raspon); 0.5 mg/L (0.0 do 50.0 mg/L raspon); 1 mg/L (0 do 100 mg/L raspon)
Metod fenolftalein
Broj testiranja 110
CTK tip titracijski

Rastvoreni kiseonik

Raspon 0.0 do 10.0 mg/L (ppm) O₂
Rezolucija 0.1 mg/L
Metod Vinklerova metoda
Broj testiranja 100
CTK tip titracijski

Tvrdoća

Raspon 0.0 do 30.0 mg/L (ppm) CaCO₃; 0 do 300 mg/L (ppm) CaCO₃
Rezolucija 0.3 mg/L (0.0 do 30.0 mg/L raspona); 3 mg/L (0 do 300 mg/L raspona)
Metod EDTA
Broj testiranja 100
CTK tip titracijski

Salinitet

Raspon 0.0 do 40.0 g/kg
Rezolucija 0.4 g/kg
Metod živa nitrat
Broj testiranja 110
CTK tip titracijski

Generalne specifikacije

CTK Tip titracijski, multiparametarski
Dimenzije 440 x 330 x 100 mm (17.3 x 13.0 x 3.9’’)
Težina 2.3 kg (5.1 lb)
Informacije o isporuci HI9823 se isporučuje sa svim reagensima i dodacima potrebnim za obavljanjem 100 hemijskih analiza, elektronskim pH testerom, koferom i uputstvom za upotrebu.