Specifikacija proizvoda

HI3843

Komplet testova za ispitavanje hipohlorita

HI3843 je hemijski test komplet za određivanje koncentracije hipohlorita u rasponu od 50 do 150 g/L Cl2.

HI3843 dolazi zajedno sa sa svim neophodnim reagensima i opremom za obavljanje oko 100 analiza na bazi titracijske hemijske metode.

Značajne karakteristike:

  • Kompletan set 
  • Visoka rezolucija
    • Očitavanja su u rasponu od 50 do 150 g/L sa 5 g/L (0.5%) rezolucijom.
  • Uvek dostupni novi reagensi
    • Nema potrrebe da kupujete novi hemijski test komplet jer jednostavno možete od nas da kupite nove reagense.

Raspon 50 do 150 g/L (Cl₂)
Rezolucija 5 g.L (0.5%) (Cl₂)
Metod jodometrijski
Broj testova 100
HTK tip titracijski
Informacije o naručivanju HI3843 dolazi sa 30 mL rastvora kalijum jodida, 100 kesica reagensa za obezbojavanje B, 60 mL reagensa za obezbojavanje C (2), stakleni erlenmajerom i plastičnim pipetama od 1 mL (25).