Specifikacija proizvoda

HI98131 GroLine tester ima veliki LCD ekran koji ima nekoliko nivoa i prikazuje i pH, i EC, i TDS, kao i temperaturna očitavanja. pH očitavanja su prikazana u rezoluciji 0.01 i sa preciznošću od +/-0.05 pH, dok EC i TDS očitavanja prikazana u rezoluciji 0.01 mS/cm i 10 ppm (mg/L) i 2% cele skale preciznosti. Kod HI98131, EC raspon merenja je od 0.01 do 6.00 mS/cm, a TDS od 0 do 3000 ppm gde je faktor konverzije 0.5. Temperaturni senzor omogućava izuzetno brzu temperaturnu kompenzaciju za EC i TDS merenja. Na LCD ekranu su prikazani indikatori koji se odnose na status kalibracije i stabilnosti. Takođe je prikazan nivo baterije u procentualnom izrazu kako bi korisnik uvek bio na oprezu po tom pitanju. HI98131 je prenosni merač dizajniran za hidroponike, plastenike i generalnu primenu u poljoprivredi.

pH raspon 0.00 do 14.00 pH
pH rezolucija 0.01 pH
pH preciznost ±0.1 pH
pH kalibracija automatska, u jednoj ili dve tačke upotrebom standardnih pH pufera (pH 4.01, 7.01,10.01); kalibracija u jednoj tački upotrebom kalibracionih rastvora za brzu kalibraciju
EC raspon 0.00 do 6.00 mS/cm
EC rezolucija 0.01 mS/cm
EC preciznost ±2% F.S.
TDS raspon 0 do 3000 ppm (500 CF); 0 do 3999 ppm (700 CF)
TDS rezolucija 10 ppm (mg/L)
TDS preciznost ±2% F.S.
Temperaturni raspon 0.0 do 60.0°C / 32.0 do 140.0°F
Temperaturna rezolucija 0.1°C / 0.1°F
Temperaturna preciznost ±0.5°C /±1°F
Temperaturna kompenzacija pH: automatska; EC/TDS: automatska sa β podešen na 1.9%/°C
EC/TDS kalibracija automatska, u jednoj tački na 1.41 mS/cm ili 5.00 mS/cm;kalibracija u jednoj tački upotrebom kalibracionih rastvora za brzu kalibraciju
TDS faktor konverzije 0.5 (500 ppm) ili 0.7 (700 ppm)
Tip i vek trajanja baterije 1.5V (4) / oko 100 sati kontinuirane upotrebe, automatsko isključivanje nakon 8 minuta nekorišćenja
Automatsko isključivanje posle 8 minuta, 60 minuta, kada se ručno isključi
Okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); RH max 100%
Dimenzije 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’’)
Težina 100 g (3.5 oz.)
Informacije o naručivanju HI98131 dolazi sa HI73127 pH elektrodom, HI73128 alat za skidanje elektrode, baterijama (4), uputstvima za upotrebu i sertifikatom o kvalitetu
Garancija 1 godina