Specifikacija proizvoda

HI1053B kombinovana pH elektroda sa konusnim vrhom

Značajne karakteristike:

HI1053B je staklena, punjiva pH elekroda sa otvorenim spojem i BNC priključkom. Elektroda poseduje 3 otvorena spoja smeštenih na spoljašnjem delu referentne ćelije. Na taj način povećan je protok referentnog elektrolita. Konusni vrh napravljen je stakla niske temperature, stoga su idealne primene ove elektrode ispitivanja masti i krema i različitih polu-čvrstih uzoraka (uzorci niže temperature).

Elektroda je idealna za

  •  masti ili kreme
  • uzorke zemljišta
  • polu-čvrste proizvode
  • uzorke niske provodljivosti
  • Emulzije

Referentni jedinsitven, Ag/AgCl
Spoj keramički, trostruki
Konektor BNC
Elektrolit KCl 3.5M + AgCl
Maksimalni pritisak 0.1 bar
Opseg 0 do 12 pH; -5 do 100°C (23 do 212°F)
Oblik vrha Konusni (12 x 12 mm)
Temperaturni senzor Ne
Pojačivač Ne
Materijal tela Staklo
Preporučena upotreba Masti i kreme, uzorci zemljišta, voda za piće, polu-čvrsti uzorci, rastvori niske provodljivosti, emulzije